FastTrack for Microsoft 365 giúp các tổ chức hỗ trợ mô hình làm việc kết hợp với hướng dẫn của chuyên gia—do các kỹ sư của Microsoft và Đối tác sẵn sàng của FastTrack được chấp thuận cung cấp từ xa mà không phải trả thêm chi phí trong toàn bộ thời gian của gói đăng ký đủ điều kiện của bạn.Tổng quan về FastTrack

Bật mô hình làm việc kết hợp với sự hướng dẫn của chuyên gia

 

FastTrack for Microsoft 365 thể giúp bạn đặt cấu hình danh tính, bảo mật, tuân thủ và quản lý đám mây; hỗ trợ Microsoft Teams cho cuộc trò chuyện, cuộc họp, phòng họp, thoại và sự kiện; triển khai các kịch bản Windows 11, Ứng dụng Microsoft 365, Microsoft Edge và Trải nghiệm nhân viên, bao gồm cả Microsoft Viva; cũng như di chuyển dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính tương thích của ứng dụng với Đảm bảo Ứng dụng.

A person using a tablet to present architectural designs over a Teams meeting being displayed across two desktop monitors.
A person working and wearing a headset.

Tính đủ điều kiện

Tất cả khách hàng đều có thể truy nhập các tài nguyên tự phục vụ trên site này. Đăng nhập để biết các tài nguyên về hướng dẫn và lập kế hoạch nhằm hỗ trợ việc triển khai Microsoft 365.

 

Đăng ký trên 150 giấy phép bao gồm quyền truy nhập liên tục vào các chuyên gia FastTrack để hỗ trợ việc triển khai và tiếp nhận đám mây Microsoft 365 của bạn từ xa.

 

Với đăng ký trên 500 giấy phép, FastTrack sẽ trợ giúp trong việc di chuyển dữ liệu và email, giải phóng thời gian để triển khai nhiều giải pháp hơn cùng một lúc.

Hướng dẫn đầu cuối

FastTrack có thể giúp bạn Hình dung việc triển khai. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn để giúp bạn xác định và ưu tiên các kịch bản, đặt mục tiêu kinh doanh để đo lường mức độ thành công và tìm hiểu về các tài nguyên sẵn có khi bạn lên kế hoạch triển khai. Trong giai đoạn Triển khai, bạn sẽ làm việc từ xa với nhóm FastTrack. Cùng nhau phối hợp, các bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường của mình, đồng thời, đưa kế hoạch dự án vào trạng thái sẵn sàng để bắt đầu quy trình di chuyển sang điện toán đám mây. Thành công của dịch vụ đám mây có bền vững hay không còn phụ thuộc vào mức sử dụng và sự hài lòng dành cho Giá trị của động lực thúc đẩy.

A person using a large touchscreen monitor and holding a mobile phone.

Các đối tác đã sẵn sàng của FastTrack

Các đối tác sẵn sàng của FastTrack có thể cung cấp FastTrack cho khách hàng:

Là các đối tác đáng tin cậy, được hỗ trợ bởi bộ phận kỹ thuật

Các đối tác có hồ sơ theo dõi thành công giúp khách hàng nhận ra giá trị với các giải pháp của Microsoft.

Cung cấp lợi ích FastTrack thay mặt cho Microsoft

Bao gồm hướng dẫn triển khai từ xa và hỗ trợ dịch vụ miễn phí.

Cung cấp trải nghiệm triển khai tùy chỉnh

Khả năng cung cấp giải pháp đầu cuối kèm theo các dịch vụ bổ sung có giá trị tính phí bổ sung, nếu cần.


Đăng nhập ngay vào FastTrack


NJ Transit logo

FastTrack đã giúp chúng tôi xác định phạm vi cho các yêu cầu của mình và xây dựng một gói phù hợp nhất với nhu cầu của NJ TRANSIT. Nhìn chung, FastTrack là một đối tác lớn để hợp tác cùng nhau trong dự án này.

- Peejay Manila, Giám đốc Cấp cao, Digital Workspace Office

Các tài nguyên khác của FastTrack

Hỗ trợ tự hướng dẫn

Thiết lập các dịch vụ Microsoft 365 theo hướng dẫn từng bước.

Thư viện Năng suất

Khám phá các ví dụ đơn giản để tận dụng tối đa Microsoft 365.

FastTrack dành cho đối tác

Nếu bạn là đối tác, vui lòng truy nhập trang đối tác.

Chương trình Giá trị doanh nghiệp

Hướng tới chuyển đổi thành công.

Cộng đồng kỹ thuật

Khám phá cộng đồng để tìm các biện pháp tốt nhất và tin tức mới nhất về Microsoft FastTrack.

Hub tài nguyên

Khám phá và tải xuống các tài nguyên để quản lý việc tiếp nhận các giải pháp điện toán đám mây.

Microsoft Docs

Xem tài liệu kỹ thuật của Microsoft dành cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT.

Bắt đầu ngay hôm nay

Đăng nhập vào FastTrack ngay.