Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Play the popular card game Hearts on Windows! Hearts is a trick taking game where players try to go for the lowest score possible by avoiding any Hearts and especially the Queen of Spades. This deluxe version has great controls and graphics, difficulty settings for the AI players, and two additional game modes: Hooligans Mode and Omnibus Mode. You will not be able to put down the versatile version of this fun card classic!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Convenient and intuitive card controls
  • Adjustable AI difficulty
  • Additional Omnibus and Hooligan's modes
  • Detailed gameplay instructions
  • Statistics tracker

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Random Salad Games LLC

Bản quyền

Copyright © 2019, Random Salad Games LLC

Ngày phát hành

16/08/2012

Kích thước gần đúng

152,51 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
Português (Portugal)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Hearts Deluxe
Hỗ trợ Hearts Deluxe


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft