Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The objective of the Sokoban is to move all the eggs to the designated storage areas by pushing them. However, this will not always be easy. You will need to force your brain and logic as much as possible. This will keep your mind active. The goal is to push eggs to the storage locations to solve the puzzle. Features: - 50 free levels. - New levels added periodically - Different difficulties and sizes, from very easy to very hard - Clean interface Don't forget! All levels were solved. Therefore, each level has a solution. You should not give up.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Best Game Studio

Được phát triển bởi

Best Game Studio

Ngày phát hành

07/07/2019

Kích thước gần đúng

25,24 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Sokoban Chicken


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft