Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Gary World marlo is a classic platform game similar to platform games that combines old school game play modern play ability. No need to explain how this will remind you of our favorite old platforme games but it’s definitely another 8 bit style game the older geeks will appreciate. Gary must pass so much threats to run to target world. You are the first person gaming experience emotional and exciting. You will enjoy adventures full of danger with Gary. The game has a lot of traps, monsters, and unexpected situations through each level that we have built. In heat jungle adventure, Gary must pass so much threats to run to target world. The game is easy to control it has 3 buttons move right + move left and jump.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Easy, intuitive controls
  • 3 worlds with +40 well designed levels (more coming soon)
  • Over 6 enemies and obstacles
  • Complete game including UI.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AmgDev Studio

Ngày phát hành

26/04/2019

Kích thước gần đúng

94,81 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft