Bỏ qua và nội dung chính
Translator
Trang này đã được tự động dịch của Microsoft Translator Dịch vụ máy dịch. Tìm hiểu thêm

Blog của Microsoft Translator

Dịch giả hiện dịch hơn 100 ngôn ngữ

Hôm nay, chúng tôi đã thêm 12 ngôn ngữ và phương ngữ mới vào dịch vụ Microsoft Translator- Bashkir, Dhivehi, Georgia, Kyrgyz, Macedonia, Mông Cổ (Cyrillic), Mông Cổ (Truyền thống), Tatar, Tây Tạng, Turkmen, Duy Ngô Nhĩ và Tiếng Uzbekistan (Latin) - nâng tổng số ngôn ngữ có sẵn trong Translator lên 103.

Bạn có thể đọc thêm về tin tức này trong blog thông báo AI của Microsoft, blog Nghiên cứu của Microsoft và Blog Cộng đồng Công nghệ Azure.