Legální software

Legalita softwaru

Čtyři způsoby balení legálních produktů Microsoft

Seznamte se se způsoby balení legálních produktů Microsoft.

 1. Plně vybavené produkty

  Legální produkty Microsoftu zakoupíte u prodejců v maloobchodní síti takto vybavené: ve vícebarevné krabici spolu s příručkou (manuálem), certifikátem (Certificate of Authenticity), licenční smlouvou pro koncové uživatele (End User License Agreement, někdy je umístěna na médiu, jako u Windows® 98) a registrační kartou.

  Další informace: Software v krabici »

 2. Komponenty MEF nebo WWF

  Organizace nakupující v rámci multilicenčních smluv Open License, Open Subscription License, Multi-Year Open License, Select, Enterprise Agreement nebo Enterprise Agreement Subscription si tyto komponenty mohou objednat prostřednictvím programů Microsoft Easy Fulfillment (MEF) nebo World Wide Fulfillment (WWF). CD-ROM disky a/nebo dokumentace jsou dodávány zavařené do fólie spolu s nálepkami na obalu CD, které je označují jako "Microsoft Easy Fulfillment" nebo "World Wide Fulfillment" a jsou zasílány v jednoduchých přepravních krabicích. Nakupování a používání těchto komponent bez Select nebo Open License je nelegální.

  Další informace: Microsoft Open License »

 3. Akademické produkty

  Jedná se o plně vybavené verze produktů Microsoft nabízené za snížené ceny zákazníkům z oblasti školství, jak jsou definováni společností Microsoft. Akademické produkty jsou označeny "Academic Edition" a dodávají se zabalené spolu s dokumentací, i když některé mohou mít namísto tištěných manuálů on-line odkazové karty. Při získávání se vyžaduje doklad o činnosti ve školství.

  Další informace: Select ve školství »

 4. OEM produkty

  Tyto produkty jsou dostupné pouze výrobcům počítačů − velkým "Original Equipment Manufacturers" a menším "System Builders" − pro předinstalaci do nových PC. OEM produkty se dodávají v balení po více kusech (multipack), jsou baleny v neoznačených hnědých krabicích, ale vždy obsahují Certificate of Authenticity − u operačních systémů Windows 98 a Windows NT® Workstation jsou nyní integrovány do manuálu. Tento Certificate of Authenticity zaručuje zákazníkům OEM − i samotným výrobcům OEM −,že je software legální.

  Další informace o OEM »

Jak doložit legalitu

Nejdůležitějším dokladem při prokazování legálního užívání softwaru je doklad o nabytí. Tento doklad je rovněž důležitý pro finanční úřady, softwarové audity a slouží pro nákup upgradu, dokoupení záložních médií či řeklamaci.

Kromě nabývacího dokladu by uživatelé měli uchovávat licenční smlouvy (v případě produktů dodávaných s tištěnou smlouvou) a certifikát pravosti (Certificate of Authenticity). Doporučujeme také ponechat si originální instalační média.

U OEM produktů rozhodně nestačí faktura s textem "Počítač … se softwarem v celkové ceně…" Vždy je třeba žádat na dokladech specifikaci, o jaký software se jedná (viz níže). Rovněž faktury s textem "Programové vybavení v ceně…" nelze považovat za nabývací doklad. Od 1. června 1999 je kromě faktury nezbytným dokladem při prokazování legálního užívání OEM softwaru certifikát pravosti.

Za nabývací doklad mohou být považovány následující doklady:

 • Faktura
 • Darovací smlouva
 • Prohlášení prodejce nebo dodací list

Náležitosti nabývacího dokladu:

 • Jasná identifikace dodavatele a odběratele
 • Datum nabytí
 • Specifikace produktu:
  • Název produktu
  • Verze produktu
  • Jazyková mutace
  • Počet nabytých licencí
  • Podpis nebo podpis a razítko

U softwaru je dále také třeba řádně účtovat a nabývací doklady je třeba archivovat dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Spolu s nabývacími doklady doporučujeme archivovat i licenční smlouvy.

Originální balení produktů

Originální balení produktů Microsoft se výrazně liší od nelegálních kopií a nejsou vizuálně zaměnitelné. Na specializovaných stránkách společnosti Microsoft se můžete informovat o tom, jak legální software rozeznáte (US).

Společnost Microsoft rovněž připravila pro uživatele několik licenčních programů, určených pro optimalizaci investic do softwaru.Už od koupě produktů pro dva počítače může koncový uživatel využít poskytovaná cenová zvýhodnění. Všechny informace o těchto licenčních programech naleznete na specializovaných stránkách.

Pokud se k pořízení softwaru právě chystáte, podívejte se na seznam doporučených prodejců a dodavatelů souvisejících služeb naší společnosti, ve kterém můžete vyhledávat podle sídla firmy a poskytovaných služeb. Najdete tak nejbližšího dodavatele podle vašich požadavků. U těchto partnerů máte jistotu, že software u nich získaný je skutečný originál.

Microsoft logo

Zákaznické centrum: 841 300 300

 • Ověřte si, zda se nevystavujete nebezpečí spojenému s používáním nelegálního softwaru.

  Ověření pravosti
 • Pokud výsledek testu označil váš software za nepravý, doporučujeme zakoupit legální verzi.

  Koupit legální software