Trace Id is missing
MICROSOFT POWER PLATFORM

Urychlete inovace

Nástroje s minimálním psaním kódu vám ušetří náklady a dobu vývoje.
Výhody

Podporujte inovace ve svém podnikání

  • Umožněte všem ve vaší organizaci vyvíjet řešení s využitím nástrojů s minimálním psaním kódu.
    Okno centra pro správu Microsoft Power Platform
  • S daty toho zvládnete víc díky platformě s minimálním psaním kódu pro zabezpečení a správu aplikací, pracovních postupů a nástrojů využívajících AI.
  • Snadno spravujte, monitorujte a zabezpečujte své investice s minimálním psaním kódu s využitím dodržování předpisů a zásad správného řízení na podnikové úrovni.
  • Propojte data napříč vašimi aplikacemi s více než 1000 konektory Power Platform a vytvářejte jednotná řešení.
Zpět na karty

Proč firmy volí Microsoft Power Platform

Zjistěte, jak řešení s minimálním psaním kódu inspirují inovace napříč týmy.
Microsoft Power Platform

Prozkoumejte oborový výzkum a přehledy

Microsoft je v žebříčku Magic Quadrant™ společnosti Gartner® pro podnikové aplikační platformy s minimálním psaním kódu v roce 2023 lídrem.1
Zpět na karty
Příběhy zákazníků

Proměňte skvělé nápady v působivá řešení

Produkty

Prozkoumejte inovativní komplexní obchodní řešení

Žena v kanceláři, která pracuje na tabletu a mluví

Power Platform

Vytvářejte aplikace a pracovní postupy v celé organizaci pomocí nástrojů s minimálním psaním kódu.

Microsoft Power BI

Podporujte rozhodování pomocí působivých sestav a přehledů v reálném čase z celé vaší organizace.

Microsoft Power Apps

Vytvářejte a spouštějte aplikace na profesionální úrovni a automatizujte pracovní postupy bez dalšího psaní kódu.

Microsoft Power Automate

Zvyšte produktivitu díky automatizaci opakujících se úloh a pracovních postupů s využitím automatizace procesů.

Microsoft Power Pages

Rychle vytvářejte weby a zákaznická řešení a současně bezpečně ukládejte a spravujte data. 

Microsoft Copilot Studio

Transformujte prostředí pro zákazníky a zaměstnance při vytváření vlastních kopilotů.
Žena s brýlemi pracující na přenosném počítači
Začínáme

Vyzkoušejte Microsoft Power Platform

Prozkoumejte nabídky nástrojů s minimálním psaním kódu Microsoft Power Platform s bezplatnými zkušebními verzemi každého produktu.

 

[1]Gartner Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms, Oleksandr Matvitskyy, Kimihiko Iijima, Mike West, Kyle Davis, Akash Jain a Paul Vincent, 17. října 2023.

 

Gartner je registrovaná ochranná známka a značka služeb a Magic Quadrant je registrovaná ochranná známka společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích poboček v USA a dalších zemích a zde se používá se svolením vlastníka. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner odrážejí názory jejího výzkumného oddělení a neměly by být považovány za prohlášení o faktech. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať už výslovné nebo odvozené, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Sledujte Power Platform