Trace Id is missing

Power BI Pro

Podpořte kulturu řízenou daty v celé organizaci. 
Sdílejte interaktivní vizualizace dat a spolupracujte na nich pomocí samoobslužné analýzy.
Usmívající se muž
FUNKCE

Sdílení přehledů pro větší dopad

 • Sdílejte bohaté datové vizualizace, které pomůžou každému při rozhodování na základě faktů, nikoliv instinktu.
  Contoso-Dynamics 365 Sales: Přehled o prodejním kanálu, poměru úspěšnosti/neúspěšnosti, odvětvích, kvalifikovaném kanálu, trendech, poznatcích a vytvořených příležitostech
 • Distribuujte zjištění členům týmu uvnitř vaší organizace i mimo ni, a to úpravou oprávnění podle potřeby.
  Monitorování nasazení – Microsoft: Prodejní kanál Power BI, přehled, trendy, poměr úspěšnosti/neúspěšnosti, výnosy, příležitosti, přehledy, Copilot, zkušební verze a upozornění
 • Prohlížejte si vizualizace na cestách pomocí aplikace Power BI Mobile a rozhodujte na základě dat bez ohledu na to, kde právě jste.
  Tablet a počítač s obrazovkami zobrazujícími informace
 • Vylepšete spolupráci přidáváním týmových komentářů a buďte vždy v obraze pomocí odběrů obsahu a upozornění na aktualizace.
  Microsoft LSEG Copilot Demo: investiční pozice, analýza rizik, Data Activator ve verzi Preview, vytvoření upozornění, upravená hodnota emisí uhlíku. Pokrok: 60 %
VÝHODY

Vytvoření kultury založené na datech

Vytvoření důvěryhodného datového centra

Připojte se k libovolnému zdroji dat a přidejte ho do datového centra OneLake, abyste vytvořili jediný dostupný správný zdroj dat.

Umožněte všem připravit si data

Využijte nástroje pro přípravu a modelování dat bez nutnosti psaní kódu nebo s minimálním psaním kódu, které všem umožňují připojit a tvarovat data pro analýzu.

Objevte další přehledy

Objevte převratné poznatky díky špičkovým vizualizacím a pokročilým možnostem generativní umělé inteligence.

Používejte známé nástroje

Sdílejte získané přehledy v rámci nástrojů, které denně používáte, například Microsoft Teams, Dynamics 365 či Microsoft Power Platform.

Zabezpečená správa dat

Svoje data můžete zabezpečit způsobem, který splňuje oborové standardy dodržování předpisů a certifikace.

Microsoft Fabric vám nabídne další možnosti

Fabric vám umožní změnit způsob, jakým pracujete s daty. Kombinujte Power BI s kompletní sadou dalších úloh a mějte ke všemu přístup z jednoho místa.

Začínáme s Power BI Pro

Koupit Power BI Pro

Poskytněte jednotlivým uživatelům licenci na moderní samoobslužnou analýzu, která umožňuje publikování sestav či zobrazení obsahu.

Požádejte nás, abychom vás kontaktovali

Pošlete žádost, aby vás do dvou pracovních dnů kontaktoval specialista nebo partner společnosti Microsoft.

Sledujte Power BI