A person using a laptop, and two people having a conversation

Inteligentní zabezpečení

Microsoft zvyšuje ochranu uživatelů před kybernetickými hrozbami pomocí integrované automatizace a analytických informací.