Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Zabezpečení od Microsoftu

Microsoft Purview

Zabezpečte a spravujte celý datový fond.

Zabezpečení dat ve věku AI pomocí Microsoft Purview

Microsoft Purview, jediné řešení, které nativně spolupracuje s funkcí Microsoft Copilot pro Microsoft 365, zajistí ochranu a správu dodržování předpisů dat v nástrojích generativní AI.

Nechte Microsoft Purview chránit vaše data

Zjistěte, kde se nacházejí vaše data, a podpořte inovace. Zabezpečte a řiďte data napříč datovými fondy a současně snižte riziko a splňte požadavky na dodržování předpisů.

Poznejte a řiďte data

Získejte přehled o všech svých datech a spravujte prostředky v celém prostředí.

Chraňte data, ať se nachází kdekoli

Zabezpečte svá data během celého životního cyklu napříč aplikacemi, cloudy a zařízeními.

Zlepšení stavu zabezpečení rizik a dodržování předpisů

Identifikujte rizika související s daty a spravujte zákonné požadavky.

Přehrát video

Poslechněte si, co vedoucí pracovníci a zákazníci společnosti Microsoft říkají o tom, jak Microsoft Purview umožňuje víc než jen dodržování předpisů.

Prozkoumejte řadu Microsoft Purview

Pomozte zajistit bezpečnost dat organizace pomocí řady řešení pro jednotné zabezpečení dat, řízení dat a správu rizik a dodržování předpisů.

Auditování

Podpora forenzních prověřování a plnění zákonných požadavků s využitím kritických událostí protokolu auditování a přizpůsobených zásad uchovávání informací.

Dodržování předpisů při komunikaci

Podpořte vytvoření bezpečného a vyhovujícího pracoviště díky detekci citlivého nebo nevhodného obsahu sdíleného v rámci komunikačních kanálů vaší organizace.

Správce dodržování předpisů

Snižujte rizika převedením komplexních zákonných požadavků na konkrétní zlepšovací akce, které vám pomůžou zvýšit skóre zabezpečení a sledovat pokroky.

Správa životního cyklu dat

Klasifikujte a řiďte data ve velkém měřítku, abyste mohli dodržet všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů, firemních zásad, předpisů pro ochranu osobních údajů a nařízení ke specifickému obsahu.

Ochrana před únikem informací

Automaticky chraňte citlivé informace před rizikovým a neoprávněným přístupem mezi aplikacemi, službami, koncovými body a místními soubory.

Adaptivní ochrana

Zjistěte, jak funkce Adaptivní ochrana ve verzi Preview dokáže dynamicky upravit sílu ovládacích prvků zabezpečení dat.

eDiscovery

Objevujte a spravujte svá existující data pomocí ucelených pracovních postupů pro interní nebo právní prošetřování.

Služba Information Protection

Objevujte, identifikujte, klasifikujte a chraňte citlivá data, která jsou důležitá pro chod firmy, abyste je mohli spravovat a chránit v celém prostředí.

Správa insiderských rizik

Detekujte a prošetřujte důležitá rizika ve vaší organizaci včetně krádeží dat, úniků dat a porušení zásad zabezpečení a podnikejte u nich odpovídající akce.

Sjednocené řízení dat

Sjednocená mapa dat vám zajistí přehled o všech datech napříč multicloudovými a hybridními datovými fondy. Maximalizujte obchodní hodnotu díky snadné zjistitelnosti a přístupu k datům s využitím služby Data Catalog. Získejte komplexní přehled o celém datovém fondu díky Přehledu datové infrastruktury.

Microsoft Copilot pro Security je teď obecně dostupný

Pokládejte dotazy v přirozeném jazyce a vyšetřujte incidenty pomocí Copilotu, nyní s integracemi napříč sadou produktů Microsoft Security.

Povolte adaptivní ochranu pomocí Microsoft Purview

Optimalizujte zabezpečení dat automaticky.

Uznání v oboru

Podívejte se, proč analytici a další odborníci na zabezpečení považují Microsoft za špičku v oblasti zabezpečení a dodržování předpisů dat.*

Prozkoumejte zdroje informací a trendy ohledně zabezpečení dat

Získejte přehledy o nejnovějších pokrocích v zabezpečení dat, včetně rad od odborníků, osvědčených postupů a řešení.

Žena sedící na židli pracuje na svém notebooku

Přečtěte si, co říkají naši zákazníci

Prostředky Microsoft Purview

Studie

Index zabezpečení dat

Seznamte se s trendy, přehledy a strategiemi pro zabezpečení dat.

Webinář

Osvědčené postupy pro pochopení vašich dat

Pomozte snížit rizika pomocí Microsoft Purview, abyste lépe porozuměli vašim datům, mohli je řídit a chránit.

Elektronická kniha

Rychlokurz Microsoft Purview

Zabezpečte, řiďte a spravujte vaše nejdůležitější prostředky – vaše data. 

Blog

3 strategie pro spuštění efektivního plánu zásad správného řízení dat

Prozkoumejte klíčové kroky pro řízení dat ve vaší organizaci.

Začít

Zabezpečte a řiďte svá data. Začněte používat bezplatnou zkušební verzi hned.

[*] Lídr ve třech zprávách společnosti Gartner® Magic Quadrant™ (2022 Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, 2022 Magic Quadrant for Security Information and Event Management, 2022 Magic Quadrant for Access Management).

Gartner je registrovaná ochranná známka a značka služeb a Magic Quadrant je registrovaná ochranná známka společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích afilací v USA a dalších zemích a zde se používají se svolením vlastníka. Všechna práva vyhrazena. Společnost Gartner nepodporuje žádné dodavatele, produkty ani služby, které uvádí ve svých výzkumných publikacích, ani nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner odrážejí názory jejího výzkumného oddělení a neměly by být považovány za prohlášení o faktech. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať už výslovné nebo odvozené, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Sledujte Microsoft