Microsoft Purview – víc než jen zásady správného řízení

Řešení zásad správného řízení, ochrany a dodržování předpisů pro data vaší organizace.

Microsoft Purview zabezpečuje vaše nejdůležitější prostředky – vaše data

Nemůžete inovovat, pokud nevíte, kde jsou vaše data. Získejte přehled, spravujte data bezpečně a dělejte toho víc, než je jen dodržování předpisů, pomocí Microsoft Purview. Chraňte všechna svá data v různých platformách, aplikacích a cloudech pomocí komplexních řešení pro ochranu informací, řízení dat, řízení rizik a dodržování předpisů.

Poznejte a řiďte data

Nikdy nebylo těžší poznat a řídit citlivé informace organizace. Získejte přehled o všech svých datech a spravujte prostředky v celém prostředí.

Chraňte data, ať jsou uložená kdekoli

Chraňte citlivá data v různých aplikacích, cloudech a zařízeních – i když nejsou uložená na platformách Microsoftu.

Zlepšení stavu zabezpečení rizik a dodržování předpisů

Identifikujte rizika související s daty a spravujte zákonné požadavky, aby vaše organizace mohla zajistit dodržování předpisů.

Objevte produktovou řadu Microsoft Purview

Pomozte zajistit bezpečnost dat organizace pomocí řady řešení pro jednotné řízení dat, ochranu informací, správu rizik a dodržování předpisů.

 • Dodržování předpisů při komunikaci

  Podpořte vytvoření bezpečného a vyhovujícího pracoviště díky detekci citlivého nebo nevhodného obsahu sdíleného v rámci komunikačních kanálů vaší organizace.

 • Správce dodržování předpisů

  Snižujte rizika převedením komplexních zákonných požadavků na konkrétní zlepšovací akce, které vám pomůžou zvýšit skóre zabezpečení a sledovat průběh.

 • Správa životního cyklu dat

  Klasifikujte a řiďte data ve velkém měřítku, abyste mohli dodržet všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů, firemních zásad, předpisů pro ochranu osobních údajů a nařízení ke specifickému obsahu.

 • Ochrana před únikem informací

  Automaticky chraňte citlivé informace před rizikovým a neoprávněným přístupem mezi aplikacemi, službami, koncovými body a místními soubory.

 • Mapování dat a Data Catalog

  Maximalizujte obchodní hodnotu dat pro uživatele vytvořením sjednocené mapy pro automatizaci a správu metadat z hybridních zdrojů. Usnadněte vyhledávání dat a poznejte původ svých dat pomocí interaktivní vizualizace rodokmenu dat.

 • eDiscovery

  Objevujte a spravujte svá existující data pomocí ucelených pracovních postupů pro interní nebo právní prošetřování.

 • Služba Information Protection

  Objevujte, identifikujte, klasifikujte a chraňte citlivá data, která jsou důležitá pro chod firmy, abyste je mohli spravovat a chránit v celém prostředí.

 • Správa insiderských rizik

  Detekujte a prošetřujte důležitá rizika ve vaší organizaci včetně krádeží dat, úniků dat a porušení zásad zabezpečení a podnikejte u nich odpovídající akce.

Společnost Gartner® označila Microsoft jako lídra ve studii Magic Quadrant™ o archivaci podnikových informací v roce 2022

Společnost Microsoft byla v roce 2022 označena jako lídr ve studii Magic Quadrant™ společnosti Gartner o archivaci podnikových informací pro její schopnost jednat a ucelenost vize.1

A person smiling.

Přečtěte si, co říkají naši zákazníci

Poslechněte si, co vedoucí pracovníci a zákazníci společnosti Microsoft říkají o tom, jak Microsoft Purview umožňuje víc než jen dodržování předpisů.

A group of healthcare professionals standing in a huddle having a conversation.

Blogové příspěvky a události

1. Společnost Gartner nepodporuje žádné dodavatele, produkty ani služby, které uvádí ve svých výzkumných publikacích, ani nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner odrážejí názory jejího výzkumného oddělení a neměly by být považovány za prohlášení o faktech. Společnost Gartner neposkytuje v souvislosti se svým výzkumem žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

GARTNER a Magic Quadrant jsou registrované ochranné známky a značky služeb společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích afilací v USA a dalších zemích a zde se používají se svolením vlastníka. Všechna práva vyhrazena. 

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Information Archiving, autoři Michael Hoeck, Jeff Vogel, Chandra Mukhyala. 24. ledna 2022.