Microsoft Priva Správa rizik zneužití osobních údajů

Chraňte osobní údaje a vytvořte pracoviště s lepší ochranou osobních údajů.

A person analyzing data being shown on a monitor at their desk.

Vytvoření pracoviště s odolnou ochranou osobních údajů

Identifikujte osobní údaje a kritická rizika v oblasti ochrany osobních údajů, automatizujte zmírňování rizik a umožněte zaměstnancům přijímat inteligentní rozhodnutí ohledně zpracování dat.

Identifikace kritických rizik a konfliktů v oblasti ochrany osobních údajů

Pomocí automatického zjišťování dat a korelovaných signálů týkajících se rizik můžete získat přehled o osobních údajích a souvisejících rizicích týkajících se ochrany osobních údajů vyplývajících z nedostatečného zabezpečení, hromadění a přenosů osobních údajů.

Automatizace zmírnění rizik a prevence incidentů ochrany osobních údajů

Účinně zmírňujte rizika v oblasti ochrany osobních údajů a zabraňte incidentům ochrany osobních údajů pomocí automatizovaných zásad a doporučených akcí uživatelů.

Umožněte zaměstnancům dělat správná rozhodnutí o používání dat

Podpořte proaktivní kulturu ochrany osobních údajů tím, že zvýšíte povědomí zaměstnanců o incidentech, o rizicích spojených s ochranou osobních údajů a o odpovědnosti za ně, aniž by to omezovalo jejich produktivitu.

Hlavní funkce řešení Microsoft Priva Správa rizik zneužití osobních údajů

Actionable insights in Microsoft Priva.

Přehledy ochrany osobních údajů umožňující provádět odpovídající akce

Vyhodnoťte stav ochrany osobních údajů ve vaší organizaci – kolik osobních údajů v prostředí existuje, kde se nachází, jak se pohybují a jaká jsou zjištěná rizika v oblasti ochrany osobních údajů.

A policies dashboard in Microsoft 365 compliance center showing policy status, alerts, issues, templates, and other information.

Minimalizace dat

Pomozte detekovat nepoužívané osobní údaje, posílejte uživatelům e-mailové přehledy, aby mohli zkontrolovat a odstranit zastaralé položky, a poskytujte školení o ochraně osobních údajů, abyste omezili hromadění dat.

An in-the-moment personal data transfer prevention in Teams.

Přenos dat

Pomozte detekovat přesuny osobních dat mezi přizpůsobitelnými hranicemi, jako jsou zeměpisné oblasti nebo oddělení, a blokujte rizikové přenosy téměř v reálném čase.

A GIF showing a Word document in an email being selected and a prompt to provide a business justification for retention of the document.

Nadměrné vystavení dat

Pomozte detekovat nadměrné vystavování osobních údajů, informovat vlastníky souborů, aby zkontrolovali a upravili přístup, a poskytujte školení o ochraně osobních údajů, abyste snížili počet incidentů týkajících se nadměrného vystavování dat.

Actionable insights in Microsoft Priva.

Přehledy ochrany osobních údajů umožňující provádět odpovídající akce

Vyhodnoťte stav ochrany osobních údajů ve vaší organizaci – kolik osobních údajů v prostředí existuje, kde se nachází, jak se pohybují a jaká jsou zjištěná rizika v oblasti ochrany osobních údajů.

A policies dashboard in Microsoft 365 compliance center showing policy status, alerts, issues, templates, and other information.

Minimalizace dat

Pomozte detekovat nepoužívané osobní údaje, posílejte uživatelům e-mailové přehledy, aby mohli zkontrolovat a odstranit zastaralé položky, a poskytujte školení o ochraně osobních údajů, abyste omezili hromadění dat.

An in-the-moment personal data transfer prevention in Teams.

Přenos dat

Pomozte detekovat přesuny osobních dat mezi přizpůsobitelnými hranicemi, jako jsou zeměpisné oblasti nebo oddělení, a blokujte rizikové přenosy téměř v reálném čase.

A GIF showing a Word document in an email being selected and a prompt to provide a business justification for retention of the document.

Nadměrné vystavení dat

Pomozte detekovat nadměrné vystavování osobních údajů, informovat vlastníky souborů, aby zkontrolovali a upravili přístup, a poskytujte školení o ochraně osobních údajů, abyste snížili počet incidentů týkajících se nadměrného vystavování dat.

Novartis bude poskytovat špičkové zabezpečení s řešením Microsoft Priva

Společnost Novartis zkouší systém Microsoft Priva s cílem zabránit nadměrnému sdílení dat a pomoct týmům zodpovědným za zabezpečení maximalizovat efektivitu a zmírňovat rizika v oblasti ochrany osobních údajů. Podle prvních výsledků je řešení Priva vysoce efektivní ve všech ohledech.

Novartis„Microsoft Priva nám pomůže identifikovat a omezovat kritická rizika v oblasti ochrany osobních údajů, která vznikají při přenosu soukromých dat přes hranice a při jejich nadměrném sdílení. Umožníme zaměstnancům, aby mohli sami omezovat rizika, a uvolníme tak ruce IT specialistům, aby se mohli zaměřit na naléhavější rizika s vysokou závažností.“


Beni Gelzer, ředitel pro správu ochrany osobních údajů (Švýcarsko), Novartis

Priva Správa rizik zneužití osobních údajů

nová cena €4.20 měsíčně za uživatele
Cena je bez DPH.

(roční předplatné – s automatickým prodlužováním)

Pomocí řešení Microsoft Priva Správa rizik zneužití osobních údajů můžete:

  • Získat přehled o osobních údajích v prostředí Microsoftu 365 (Exchange Online, SharePoint, OneDrive pro firmy a Microsoft Teams) a o souvisejících rizicích v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Používat výchozí šablony zásad ochrany osobních údajů, včetně zásad minimalizace dat a zásad týkajících se nedostatečného zabezpečení a přenosů údajů, nebo je přizpůsobit jedinečným potřebám organizace.
  • Zobrazovat doporučené nápravné akce, které umožňují proaktivně omezovat rizika v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Zapojit informační pracovníky při práci se sadami kancelářských aplikací a podpořit změnu v jejich chování. 


Microsoft Priva Správa rizik zneužití osobních údajů je k dispozici jako doplněk pro oprávněné zákazníky Microsoftu 365 a Office 365. Získejte další informace.

Související produkty

Zdroje informací

Začínáme

Chraňte vše a rozvíjejte svou budoucnost už dnes. Začněte používat bezplatnou zkušební verzi.