Představujeme Microsoft Cloud for Manufacturing. Nyní k dispozici ve verzi Preview.

Vytvořte odolnější a udržitelnější budoucnost prostřednictvím otevřených standardů a ekosystémů.

Vytváření udržitelné budoucnosti

Microsoft Cloud for Manufacturing je navržen tak, aby poskytoval funkce, které podporují základní procesy a požadavky průmyslu. Tato komplexní cloudová řešení výroby zahrnují vydané a nové funkce, které pomáhají bezpečně propojit lidi, aktiva, pracovní postupy a obchodní procesy a umožňují organizacím, aby byly odolnější.

Posílení digitálních možností pracovníků

Zdokonalte dovednosti svých pracovníků a zvyšte spokojenost zákazníků díky novým digitálním zkušenostem.

Provozování bezpečných a flexibilních továren

Vytvořte produktivní a inteligentní továrnu budoucnosti s využitím průmyslového IoT, cloudu, umělé inteligence a hybridní reality.

Vytvoření odolnějších dodavatelských řetězců

Zlepšete komplexní viditelnost, pružnost a ziskovost dodavatelského řetězce prostřednictvím inteligentního plánování a realizace, zjišťování poptávky a sledovatelnosti.

Pusťte se do inovací a nových služeb

Urychlete technickou stránku nové obchodní hodnoty pomocí digitálních zpětnovazebních smyček a digitálních dvojčat.

Přehled
Guided Tour

Funkce

Microsoft Cloud pro výrobu

Podpora pracovní síly pomocí chytrých řešení pro výrobu

Digitalizujte své pracovníky nové generace a vybavte je dovednostmi a nástroji, které jim umožní bezpečně držet krok s novou komplexností a rychlostí digitální výroby.

Udržování vysoké produktivity pracovníků a týmů bez ohledu na to, odkud pracují

Spojte pracovníky v první linii, kancelářské pracovníky a zákazníky pomocí nástrojů pro bezpečnou spolupráci a správu informací potřebných k podpoře práce na dálku.

Povolte vzdálené a virtuální týmy

Spojte pracovníky v první linii, konstruktéry a zákazníky pomocí nástrojů pro bezpečnou spolupráci a správu informací potřebných k podpoře práce na dálku.

Nový přístup ke školením, zapojení a přenosu znalostí

Zaškolujte zaměstnance rychle a pomáhejte jim průběžně rozvíjet dovednosti pomocí přizpůsobených školení založených na rolích.

Vytvoření agilní továrny budoucnosti

Podpořte novou úroveň flexibility, bezpečnosti, produktivity a inovací díky IoT, cloudovým výpočetním systémům, umělé inteligenci a hybridní realitě.

Zjednodušení průmyslového zabezpečení IoT a OT

Chraňte průmyslová prostředí IoT a OT nepřetržitým zjišťováním aktiv, správou zranitelností a detekcí hrozeb.

Propojení lidí, produktů a procesů

Poskytněte komplexní pohled na celkové systémy a pracovní postupy závodu, které umožňují operátorům analyzovat problémy a zvyšovat efektivitu pracovních postupů.

Zvyšte celkovou účinnost zařízení (OEE)

Vytvářejte agilní továrny a chytré výrobní procesy pomocí prediktivních technologií, IoT a hybridní reality, které vám umožní zlepšit propustnost, kvalitu a dodávky a zároveň snížit náklady.

Optimalizace chytrých výrobních procesů pomocí umělé inteligence

Zvyšte efektivitu výroby a snižte prostoje bez potřeby datových analytiků – pomocí automatizace využívající umělou inteligenci a cloudových řešení pro výrobu.

Zvýšení odolnosti dodavatelského řetězce a minimalizace jeho narušení

Propojte interní a externí dodavatelský řetězec, zákazníky a data o trhu, abyste dokázali zviditelnit dodavatelský řetězec, optimalizovat plánování a inteligentně spravovat potřeby svých zásob.

Budujte odolnost s agilním dodavatelským řetězcem

Digitální dodavatelský řetězec vám pomůže rychle předvídat a překonávat narušení, zvýšit přehlednost, zlepšit plánování a maximalizovat produktivitu aktiv.

Zvyšte předvídatelnost svých provozů

Sjednoťte data mezi systémy v dodavatelském řetězci, abyste podpořili agilitu a rychle reagovali na změny trhu, aniž byste obětovali inovace a rychlost. To vše pomocí inteligentních obchodních aplikací a pokročilých analytických nástrojů.

Vytvářejte a dodávejte nové produkty a služby

Urychlete inovace navrhováním, simulováním a ověřováním produktů pomocí digitálních dvojčat a cloudových řešení pro výrobu.

Vytvořte digitální dvojčata a digitální vlákno pro své produkty a služby.

Vytvořte digitální reprezentaci skutečných věcí, míst, obchodních procesů a lidí.

Poskytování efektivních zákaznických výstupů

Zlepšete spokojenost zákazníků, jejich zapojení a ziskové marže tím, že svým obchodníkům, prodejcům a servisním agentům pomůžete porozumět zákazníkovi pomocí dálkového a digitálního zapojení na více kanálech.

Zjednodušení realizace prodeje

Umožněte prodejním týmům dosahovat nových a opakujících se výnosů s rychlostí, předvídatelností a ziskem.

Přehled o produktech a službách

Umožněte týmům překonat očekávání servisu předvídáním, detekcí a řešením problémů se servisem dříve, než vaši zákazníci vůbec vědí, že existuje problém.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":null,"id":" 1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"A person wearing PPE using a tablet to check their assigned tasks","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":3,"name":"Práce na dálku","videoHref":"","content":"<p>Spojte pracovníky v první linii, konstruktéry a zákazníky pomocí nástrojů pro bezpečnou spolupráci a správu informací potřebných k podpoře práce na dálku.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Microsoft 365 pro výrobu","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Povolte vzdálené a virtuální týmy"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" 1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"A person wearing PPE using a tablet to check their assigned tasks","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":2,"name":"Posílení postavení pracovníků v první linii","videoHref":"","content":"<p>Spojte pracovníky v první linii, kancelářské pracovníky a zákazníky pomocí nástrojů pro bezpečnou spolupráci a správu informací potřebných k podpoře práce na dálku.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Seznamte se s Microsoft Teams","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Seznamte se s Microsoft Teams","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udržování vysoké produktivity pracovníků a týmů bez ohledu na to, odkud pracují"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" rekvalifikace pracovníků","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Správa vzdělávání a znalostí","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNgIB","content":"<p>Zaškolujte zaměstnance rychle a pomáhejte jim průběžně rozvíjet dovednosti pomocí přizpůsobených školení založených na rolích.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Microsoft Viva Učení.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-viva/learning","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Microsoft Viva Učení","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nový přístup ke školením, zapojení a přenosu znalostí"}],"arialabel":null,"id":"Transformace pracovní síly","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ4O?ver=1beb","imageAlt":"Osoba ve videohovoru v Teams na mobilním telefonu pomocí kamery ukazuje druhému účastníkovi přístroj. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Transformace pracovní síly","videoHref":"","content":"<p>Digitalizujte své pracovníky nové generace a vybavte je dovednostmi a nástroji, které jim umožní bezpečně držet krok s novou komplexností a rychlostí digitální výroby.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si blog o řešení dovednostních nedostatků v běžných moderních výrobních závodech","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2021/01/19/addressing-the-skills-gap-in-manufacturings-new-normal/ ","openInNewTab":true,"title":"Přečíst článek na blogu","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podpora pracovní síly pomocí chytrých řešení pro výrobu"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" zabezpečení IoT a OT","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EB?ver=349f","imageAlt":"An asset map showing the protection of IoT and OT environments using Azure Defender IoT","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":6,"name":"Zabezpečení IoT a OT","videoHref":"","content":"<p>Chraňte průmyslová prostředí IoT a OT nepřetržitým zjišťováním aktiv, správou zranitelností a detekcí hrozeb.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Azure Defender for IOT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-defender-for-iot/ ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Azure Defender for IOT","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Další informace o zabezpečení Azure IoT.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/security/","openInNewTab":true,"title":"Další informace o zabezpečení Azure IoT","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zjednodušení průmyslového zabezpečení IoT a OT"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" viditelnost provozu","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxJce?ver=5434","imageAlt":"A map with pins being highlighted in Azure IoT solution accelerator","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":7,"name":"Viditelnost provozu","videoHref":"","content":"<p>Poskytněte komplexní pohled na celkové systémy a pracovní postupy závodu, které umožňují operátorům analyzovat problémy a zvyšovat efektivitu pracovních postupů.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Azure IoT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/industry/discrete-manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Azure IoT","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Přečtěte si datový list propojené továrny.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2159725&clcid=0x405&culture=cs-cz&country=CZ","openInNewTab":true,"title":"Přečíst datový list propojené továrny","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Propojení lidí, produktů a procesů"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" produktivita aktiv","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Produktivita aktiv","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNot6","content":"<p>Vytvářejte agilní továrny a chytré výrobní procesy pomocí prediktivních technologií, IoT a hybridní reality, které vám umožní zlepšit propustnost, kvalitu a dodávky a zároveň snížit náklady.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si datový list produktivity aktiv.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2157984&clcid=0x405&culture=cs-cz&country=CZ","openInNewTab":true,"title":"Přečíst datový list produktivity aktiv","preferredStyle":null},{"ariaLabel":"Další informace o Azure IoT Hub.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-hub/","openInNewTab":true,"title":"Další informace o Azure IoT Hub","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zvyšte celkovou účinnost zařízení (OEE)"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" autonomní řídicí systémy","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgl?ver=865a","imageAlt":"Machines in a manufacturing facility","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Výrobní operace","videoHref":"","content":"<p>Zvyšte efektivitu výroby a snižte prostoje bez potřeby datových analytiků – pomocí automatizace využívající umělou inteligenci a cloudových řešení pro výrobu.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte autonomní systémy pomocí umělé inteligence společnosti Microsoft","href":"https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte autonomní systémy pomocí umělé inteligence společnosti Microsoft","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimalizace chytrých výrobních procesů pomocí umělé inteligence"}],"arialabel":null,"id":"Agilní továrna budoucnosti","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ8i?ver=afbf","imageAlt":"Osoba s ochrannými brýlemi používá zařízení s dotykovým displejem. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":5,"name":"Agilní továrna budoucnosti","videoHref":"","content":"<p>Podpořte novou úroveň flexibility, bezpečnosti, produktivity a inovací díky IoT, cloudovým výpočetním systémům, umělé inteligenci a hybridní realitě.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si blog s názvem Průmysl 4.0: IoT klíč pro vytváření agilních továren budoucnosti","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/16/industry-4-0-iot-key-to-building-agile-factories-of-the-future/","openInNewTab":true,"title":"Přečíst článek na blogu","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytvoření agilní továrny budoucnosti"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" plánování a optimalizace dodavatelského řetězce","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNyKO?ver=f819","imageAlt":"A calendar of production orders, transfer orders and purchase orders in Supply Chain Management.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":11,"name":"Plánování a optimalizace dodavatelského řetězce","videoHref":"","content":"<p>Digitální dodavatelský řetězec vám pomůže rychle předvídat a překonávat narušení, zvýšit přehlednost, zlepšit plánování a maximalizovat produktivitu aktiv.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Dynamics 365 Supply Chain Management.","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Dynamics 365 Supply Chain Management","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Budujte odolnost s agilním dodavatelským řetězcem"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" viditelnost dodavatelského řetězce","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Viditelnost dodavatelského řetězce","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNWql","content":"<p>Sjednoťte data mezi systémy v dodavatelském řetězci, abyste podpořili agilitu a rychle reagovali na změny trhu, aniž byste obětovali inovace a rychlost. To vše pomocí inteligentních obchodních aplikací a pokročilých analytických nástrojů.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Dynamics 365 Supply Chain Management.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2175138&clcid=0x405&culture=cs-cz&country=CZ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Dynamics 365 Supply Chain Management","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zvyšte předvídatelnost svých provozů"}],"arialabel":null,"id":"Odolnost dodavatelského řetězce","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSAD?ver=841e","imageAlt":"A large warehouse with machines working on packages on shelves","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Odolnost dodavatelského řetězce","videoHref":"","content":"<p>Propojte interní a externí dodavatelský řetězec, zákazníky a data o trhu, abyste dokázali zviditelnit dodavatelský řetězec, optimalizovat plánování a inteligentně spravovat potřeby svých zásob.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si blog s názvem Nový Dynamics 365 Manufacturing Accelerator pro správu dodavatelů","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/it/2021/05/18/enable-business-resilience-with-cloud-and-edge-scale-units-in-dynamics-365-supply-chain-management/","openInNewTab":true,"title":"Přečíst článek na blogu","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zvýšení odolnosti dodavatelského řetězce a minimalizace jeho narušení"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" digitálních dvojčat a digitálního vlákna","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZim?ver=c59e","imageAlt":"Machines in a warehouse","imageHeight":596,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Digitální dvojčata a digitální vlákno","videoHref":"","content":"<p>Vytvořte digitální reprezentaci skutečných věcí, míst, obchodních procesů a lidí.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Azure Digital Twins","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Azure Digital Twins","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytvořte digitální dvojčata a digitální vlákno pro své produkty a služby."}],"arialabel":null,"id":"Inovace obchodní hodnoty","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN5l?ver=e272","imageAlt":"A person standing over a machine looking at simulated blueprints","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Digitální inovace","videoHref":"","content":"<p>Urychlete inovace navrhováním, simulováním a ověřováním produktů pomocí digitálních dvojčat a cloudových řešení pro výrobu.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si blog s názvem Výrobci získají konkurenční výhodu s digitálními dvojčaty","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/14/manufacturers-gain-a-competitive-advantage-with-digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Přečíst článek na blogu","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytvářejte a dodávejte nové produkty a služby"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" aktivace digitálního prodeje","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSB5?ver=d657","imageAlt":"A sales insights summary for a person named Regina Murphy being shown in Dynamics 365","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":16,"name":"Digitální prodej","videoHref":"","content":"<p>Umožněte prodejním týmům dosahovat nových a opakujících se výnosů s rychlostí, předvídatelností a ziskem.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Dynamics 365 Sales","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/sales/overview/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Dynamics 365 Sales","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zjednodušení realizace prodeje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" proaktivní servis","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":17,"name":"Služba Always-On","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNosX","content":"<p>Umožněte týmům překonat očekávání servisu předvídáním, detekcí a řešením problémů se servisem dříve, než vaši zákazníci vůbec vědí, že existuje problém.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Dynamics 365 Field Service","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/ ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Dynamics 365 Field Service","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Přehled o produktech a službách"}],"arialabel":null,"id":"Zapojení zákazníků","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgE?ver=4fd6","imageAlt":"A person in a warehouse holding a tablet and looking at boxes","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Zapojení zákazníků","videoHref":"","content":"<p>Zlepšete spokojenost zákazníků, jejich zapojení a ziskové marže tím, že svým obchodníkům, prodejcům a servisním agentům pomůžete porozumět zákazníkovi pomocí dálkového a digitálního zapojení na více kanálech.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si blog o inovacích v sadě služeb aplikací Dynamics 365","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/10/06/innovation-on-the-service-suite-of-dynamics-365-applications/","openInNewTab":true,"title":"Přečíst článek na blogu","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poskytování efektivních zákaznických výstupů"}],"itemsCount":17}

Podívejte se, jak firmy přetvářejí výrobu

Zvýšení efektivity a úspory nákladů

3M nasazuje nové možnosti hraničních zařízení pro zefektivnění procesů a včasnou identifikaci problémů výrobní linky.

Udržování kultury vědomé bezpečnosti

Alcoa spoléhá na nástroje pro spolupráci, které spojují zaměstnance a udržují 24hodinový provoz, a současně implementují přísné bezpečnostní protokoly jako reakci na COVID-19.

Řešení světových problémů s vodou

Společnost Ecolab shromažďuje a analyzuje obrovské množství dat IoT, aby poskytovala informovaná doporučení a zlepšovala procesy, které řeší problémy s vodou po celém světě.

Transformace výroby oceli pomocí dat

Outokumpu je lídrem v oblasti digitální transformace proto, že rozhodovací proces v globálních provozech je postaven na datech.

Budování inteligentních továren budoucnosti

Společnost Kennametal přesunula své IT a obchodní operace do cloudu a přijala IoT, aby modernizovala, posílila výstup z výroby a přinesla svým zákazníkům lepší řešení.

Objevte užitečné zdroje

Muž v pracovním oděvu hledící na tablet

Realizace inteligentní výroby

Seznamte se s osmi úspěšnými projekty digitální transformace.

Podívejte se, co vám uniklo na veletrhu Hannover Messe Digital Edition 2021

Poznejte řešení Microsoft Cloud for Manufacturing na této přednášce, kterou vede Caglayan Arkan.

Cloud podporuje digitální transformaci ve výrobě.

Transformace pomocí cloudových technologií

Přečtěte si zprávu společnosti Frost & Sullivan o tom, jak výrobci pomocí cloudu podporují digitální transformaci.

Two people standing in front of a piece of machinery and looking at a tablet displaying a part of the machine.

Prozkoumejte poznatky a řešení v oblasti výroby z veletrhu Hannover Messe 2021

Doplňte si znalosti o všem, co vám na letošní digitální akci uniklo.

Honeywell a Microsoft spolupracují na optimalizaci výkonu budov

Aplikace prediktivní údržby budou optimalizovat využití energie.

Rockwell Automation a Microsoft zjednodušují průmyslovou transformaci

Řešení založená na přechodu dat z hraničních zařízení do cloudu propojí týmy prostřednictvím jednotného, důvěryhodného datového prostředí.

Přidejte se k nám na Microsoft Ignite a zjistěte, jak zajistit budoucí odolnost

Poznáte, jak Microsoft Cloud for Manufacturing podporuje produktivitu a zlepšuje zabezpečení.

Společnost PepsiCo spolupracuje se společností Microsoft na zvýšení flexibility provozu

Partnerství podpoří nové inovace ve všech provozních a spotřebitelských zkušenostech.

Satya Nadella, CEO of Microsoft.

Přivítejte nejnovější příspěvek společnosti Johnson & Johnson do sítě Global Lighthouse Network

Satya Nadella, výkonný ředitel společnosti Microsoft, a Alex Gorsky, předseda a výkonný ředitel společnosti Johnson & Johnson, debatují o tom, jak pandemie covidu-19 urychlila zavádění digitálních technologií.

Informace o produktech Microsoft pro výrobu

Azure

Urychlete modernizaci své chytré továrny.

Dynamics 365

Poskytujte nové produkty, služby a prostředí.

HoloLens 2

Objevte způsoby, jakými hybridní realita transformuje výrobu.

Microsoft 365

Vybavte a vyškolte své pracovníky.

Microsoft Teams

Nabídněte pracovníkům v první linii jednoduchá a bezpečná řešení.

Microsoft Power Platform

Vytvářejte inteligentní aplikace a automatizujte procesy pomocí řešení s nízkou potřebou psaní kódu.

Autonomní systémy s umělou inteligencí

Optimalizujte výrobní procesy a podpořte inovace pomocí umělé inteligence Microsoft.

Microsoft Cloud for Sustainability

Zaznamenávejte, vykazujte a omezte svůj dopad na životní prostředí.

Získávejte aktuální informace o Microsoft Cloud for Manufacturing