No Data Available

Představujeme Microsoft Cloud pro výrobu

Vytvořte odolnější a udržitelnější budoucnost prostřednictvím otevřených standardů a ekosystémů.

Vytváření udržitelné budoucnosti

Microsoft Cloud pro výrobu je navržen tak, aby poskytoval funkce, které podporují základní procesy a požadavky průmyslu. Tato komplexní výrobní řešení zahrnují vydané a nové funkce, které hladce spojují lidi, aktiva, pracovní postupy a obchodní procesy a umožňují organizacím, aby byly odolnější.

Posílení digitálních možností pracovníků

Zdokonalte dovednosti svých pracovníků a zvyšte spokojenost zákazníků díky novým digitálním zkušenostem.

Provozování bezpečných a flexibilních továren

Vytvořte produktivní a inteligentní továrnu budoucnosti s využitím průmyslového IoT, cloudu, umělé inteligence a hybridní reality.

Vytvoření odolnějších dodavatelských řetězců

Zlepšete komplexní viditelnost, pružnost a ziskovost dodavatelského řetězce prostřednictvím inteligentního plánování a realizace, zjišťování poptávky a sledovatelnosti.

Pusťte se do inovací a nových služeb

Urychlete technickou stránku nové obchodní hodnoty pomocí digitálních zpětnovazebních smyček a digitálních dvojčat.

Přehled
Guided Tour

Prohlídka s průvodcem – domovská stránka

Microsoft Cloud pro výrobu

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":null,"id":" 1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"Osoba s osobními ochrannými prostředky kontroluje na tabletu zadané úkoly. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":3,"name":"Práce na dálku","videoHref":"","content":"<p>Spojte pracovníky v první linii, konstruktéry a zákazníky pomocí nástrojů pro bezpečnou spolupráci a správu informací potřebných k podpoře práce na dálku.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Microsoft 365 pro výrobu"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Povolte vzdálené a virtuální týmy"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" 1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGav?ver=cd26","imageAlt":"Osoba s osobními ochrannými prostředky kontroluje na tabletu zadané úkoly. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":2,"name":"Posílení postavení pracovníků v první linii","videoHref":"","content":"<p>Spojte pracovníky v první linii, kancelářské pracovníky a zákazníky pomocí nástrojů pro bezpečnou spolupráci a správu informací potřebných k podpoře práce na dálku.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Seznamte se s Microsoft Teams","href":"https://www.microsoft.com/microsoft-teams/frontline-workforce","openInNewTab":true,"title":"Seznamte se s Microsoft Teams"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udržování vysoké produktivity pracovníků a týmů bez ohledu na to, odkud pracují"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" rekvalifikace pracovníků","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ54?ver=f42c","imageAlt":"Osoba s nasazenými brýlemi HoloLens se učí a postupuje dle pokynů. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"Správa vzdělávání a znalostí","videoHref":"","content":"<p>Překonejte mezery v dovednostech a podpořte spolupráci zaměstnanců napříč hodnotovým řetězcem pomocí zařízení a aplikací s hybridní realitou, abyste maximalizovali zapojení, získali přehled a zvýšili produktivitu.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte aplikaci Dynamics 365 s hybridní realitou","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/mixed-reality/overview/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte aplikaci Dynamics 365 s hybridní realitou"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nový přístup ke školením, zapojení a přenosu znalostí"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" návrat do práce","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ57?ver=0319","imageAlt":"Zpracování případu zaměstnance v Contoso. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":5,"name":"Zdraví, bezpečnost a spokojenost","videoHref":"","content":"<p>Znovu otevřete a pracujte zodpovědně pomocí řešení, která inteligentně monitorují, nepřetržitě chrání a rozšiřují poznatky o chování.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Microsoft Power Platform","href":"https://powerplatform.microsoft.com/en-us/return-to-the-workplace/ ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Microsoft Power Platform"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Umožněte bezpečný návrat do zaměstnání"}],"arialabel":null,"id":"Transformace pracovní síly","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ4O?ver=1beb","imageAlt":"Osoba ve videohovoru v Teams na mobilním telefonu pomocí kamery ukazuje druhému účastníkovi přístroj. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Transformace pracovní síly","videoHref":"","content":"<p>Posilte svou pracovní sílu nové generace a vybavte je dovednostmi a nástroji, které jim umožní bezpečně držet krok s novou komplexností a rychlostí digitální výroby.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si blog o řešení dovednostních nedostatků v běžných moderních výrobních závodech","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2021/01/19/addressing-the-skills-gap-in-manufacturings-new-normal/ ","openInNewTab":true,"title":"Přečíst článek na blogu"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Digitalizace pracovní síly pomocí chytrých řešení"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" zabezpečení IoT a OT","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EB?ver=349f","imageAlt":"Mapa prostředků zobrazující ochranu prostředí internetu věcí a provozních technologií pomocí Azure Defender IoT. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":7,"name":"Zabezpečení IoT a OT","videoHref":"","content":"<p>Chraňte průmyslová prostředí IoT a OT nepřetržitým zjišťováním aktiv, správou zranitelností a detekcí hrozeb.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Azure Defender for IOT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-defender-for-iot/ ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Azure Defender for IOT"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zjednodušení průmyslového zabezpečení IoT a OT"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" provozní vizibilita","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxJce?ver=5434","imageAlt":"Mapa se zvýrazněným akcelerátorem řešení Azure IoT. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":8,"name":"Provozní vizibilita","videoHref":"","content":"<p>Poskytněte komplexní pohled na celkové systémy a pracovní postupy závodu, které umožňují operátorům analyzovat problémy a zvyšovat efektivitu pracovních postupů.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Azure IoT","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/overview/iot/industry/discrete-manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Azure IoT"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Propojení lidí, produktů a procesů"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" produktivita aktiv","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EE?ver=6f58","imageAlt":"Informace o požadavku na údržbu. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Produktivita aktiv","videoHref":"","content":"<p>Vytvářejte agilní továrny a výrobní procesy pomocí prediktivních technologií, IoT a hybridní reality, které vám umožní zlepšit propustnost, kvalitu a dodávky, za současného snížení nákladů.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Dynamics 365 Supply Chain Management","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Dynamics 365 Supply Chain Management"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zvyšte celkovou účinnost zařízení (OEE)"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" autonomní řídicí systémy","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgl?ver=865a","imageAlt":"Stroje ve výrobním závodě. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Výrobní operace","videoHref":"","content":"<p>Zvyšte efektivitu výroby a snižte prostoje, bez nutnosti datových analytiků, pomocí automatizace využívající umělou inteligenci.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte autonomní systémy pomocí umělé inteligence společnosti Microsoft","href":"https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte autonomní systémy pomocí umělé inteligence společnosti Microsoft"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Optimalizace výrobních procesů pomocí umělé inteligence"}],"arialabel":null,"id":"Agilní továrna budoucnosti","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxQ8i?ver=afbf","imageAlt":"Osoba s ochrannými brýlemi používá zařízení s dotykovým displejem. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":6,"name":"Agilní továrna budoucnosti","videoHref":"","content":"<p>Podpořte novou úroveň flexibility, bezpečnosti, produktivity a inovací díky IoT, cloudovým výpočetním systémům, umělé inteligenci a hybridní realitě.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si blog s názvem Průmysl 4.0: IoT klíč pro vytváření agilních továren budoucnosti","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/16/industry-4-0-iot-key-to-building-agile-factories-of-the-future/","openInNewTab":true,"title":"Přečíst článek na blogu"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytvoření agilní továrny budoucnosti"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" vizibilita dodavatelského řetězce","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWy9EX?ver=9c81","imageAlt":"Hlavní plánování zpracovávané v Supply Chain Management. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":12,"name":"Vizibilita dodavatelského řetězce","videoHref":"","content":"<p>Sjednoťte data napříč systémy ve vašem dodavatelském řetězci, abyste podpořili agilitu a rychle reagovali na změny trhu, aniž byste obětovali inovace a rychlost. To vše pomocí inteligentních obchodních aplikací a pokročilých analytických nástrojů.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Dynamics 365 Supply Chain Management","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/supply-chain-management/overview/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Dynamics 365 Supply Chain Management"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytvářejte ve svých provozech větší předvídatelnost"}],"arialabel":null,"id":"Odolnost dodavatelského řetězce","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSAD?ver=841e","imageAlt":"Velký sklad se stroji pracujícími s balíky v regálech. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":11,"name":"Odolnost dodavatelského řetězce","videoHref":"","content":"<p>Propojte interní a externí dodavatelský řetězec, zákazníky a data o trhu, abyste dokázali zviditelnit dodavatelský řetězec, optimalizovat plánování a inteligentně spravovat potřeby svých zásob.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si blog s názvem Nový Dynamics 365 Manufacturing Accelerator pro správu dodavatelů","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/05/14/new-dynamics-365-manufacturing-accelerator-for-supplier-management/","openInNewTab":true,"title":"Přečíst článek na blogu"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zvýšení odolnosti dodavatelského řetězce a minimalizace jeho narušení"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" produktový vývoj","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWMr?ver=6169","imageAlt":"Simulace dvou vozidel na silnici, z nichž jedno vydává zvuk kvůli blízkosti druhého automobilu. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Produktový vývoj","videoHref":"","content":"<p>Vyvíjejte produkty rychleji díky využití neomezeného výpočetního výkonu cloudu.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Azure HPC pro výrobu","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/high-performance-computing/manufacturing/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Azure HPC pro výrobu"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Urychlení produktového vývoje pomocí CAD, PLM a simulace"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" digitálních dvojčat a digitálního vlákna","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZim?ver=c59e","imageAlt":"Stroje ve skladu. ","imageHeight":596,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Digitální dvojčata a digitální vlákno","videoHref":"","content":"<p>Vytvořte digitální reprezentaci skutečných věcí, míst, obchodních procesů a lidí.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Azure Digital Twins","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Azure Digital Twins"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytvořte digitální dvojčata a digitální vlákno pro své produkty a služby."},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" produkt jako službu","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOwo?ver=6dfd","imageAlt":"Obrazovka aplikace Build your IoT v Azure IoT Central. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":16,"name":"Produkt jako služba","videoHref":"","content":"<p>Vylepšete svou pozici na trhu pomocí digitální platformy, která vám umožní vytvářet nové modely služeb.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Azure IoT Central","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/services/iot-central/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Azure IoT Central"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytvářejte nové digitální služby a obchodní modely"}],"arialabel":null,"id":"Inovace obchodní hodnoty","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN5l?ver=e272","imageAlt":"Osoba stojí nad přístrojem a prohlíží si simulované plány. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Digitální inovace","videoHref":"","content":"<p>Urychlete inovace navrhováním, simulováním&nbsp;a validací produktů prostřednictvím digitálních dvojčat.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si blog s názvem Výrobci získají konkurenční výhodu s digitálními dvojčaty","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/industry-blog/manufacturing/2020/12/14/manufacturers-gain-a-competitive-advantage-with-digital-twins/","openInNewTab":true,"title":"Přečíst článek na blogu"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytvářejte a dodávejte nové produkty a služby"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" Poznejte svého zákazníka","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOwr?ver=d1a9","imageAlt":"Konverzace nalevo a případová data napravo v Dynamics 365. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":18,"name":"Poznejte své zákazníky","videoHref":"","content":"<p>Spojte transakční, behaviorální a demografické údaje v reálném čase a vytvořte komplexní pohled na své zákazníky s pomocí umělé inteligence.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Dynamics 365 Customer Insights","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/ai/customer-insights/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Dynamics 365 Customer Insights"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podporujte smysluplné akce"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" aktivace digitálního prodeje","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxSB5?ver=d657","imageAlt":"V Dynamics 365 je zobrazeno shrnutí informací o prodeji pro osobu jménem Regina Murphy. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":19,"name":"Digitální prodej","videoHref":"","content":"<p>Umožněte prodejním týmům dosahovat nových a opakujících se výnosů s rychlostí, předvídatelností a ziskem.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Dynamics 365 Sales","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/sales/overview/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Dynamics 365 Sales"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zjednodušení realizace prodeje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":" proaktivní servis","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxN6o?ver=6e12","imageAlt":"Hodnoty zařízení pro Heat Senser Smart Brew 300 v Dynamics 365. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":20,"name":"Služba Always-On","videoHref":"","content":"<p>Umožněte týmům překonat očekávání servisu předvídáním, detekcí a řešením problémů se servisem dříve, než vaši zákazníci vůbec vědí, že existuje problém.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Dynamics 365 Field Service","href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/field-service/overview/ ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte Dynamics 365 Field Service"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Přehled o produktech a službách"}],"arialabel":null,"id":"Zapojení zákazníků","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxGgE?ver=4fd6","imageAlt":"Osoba ve skladu drží tablet a prohlíží si krabice. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":17,"name":"Zapojení zákazníků","videoHref":"","content":"<p>Zlepšete spokojenost zákazníků, jejich zapojení a ziskové marže tím, že svým obchodníkům, prodejcům a servisním agentům pomůžete porozumět zákazníkovi pomocí dálkového a digitálního zapojení napříč kanály.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si blog o inovacích v sadě služeb aplikací Dynamics 365","href":"https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/10/06/innovation-on-the-service-suite-of-dynamics-365-applications/","openInNewTab":true,"title":"Přečíst článek na blogu"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poskytování efektivních zákaznických výstupů"}],"itemsCount":20}

Podívejte se, jak firmy přetvářejí výrobu

No Data Available

Zvýšení efektivity a úspory nákladů

3M nasazuje nové možnosti hraničních zařízení pro zefektivnění procesů a včasnou identifikaci problémů výrobní linky.

No Data Available

Udržování kultury vědomé bezpečnosti

Alcoa spoléhá na nástroje pro spolupráci, které spojují zaměstnance a udržují 24hodinový provoz, a současně implementují přísné bezpečnostní protokoly jako reakci na COVID-19.

No Data Available

Řešení světových problémů s vodou

Společnost Ecolab shromažďuje a analyzuje obrovské množství dat IoT, aby poskytovala informovaná doporučení a zlepšovala procesy, které řeší problémy s vodou po celém světě.

No Data Available

Transformace výroby oceli pomocí dat

Outokumpu je lídrem v oblasti digitální transformace proto, že rozhodovací proces v globálních provozech je postaven na datech.

No Data Available

Budování inteligentních továren budoucnosti

Společnost Kennametal přesunula své IT a obchodní operace do cloudu a přijala IoT, aby modernizovala, posílila výstup z výroby a přinesla svým zákazníkům lepší řešení.

Projděte si všechny partnerské aplikace a služby pro výrobu

Objevte užitečné zdroje

Osoba s osobními ochrannými prostředky používá tablet ve skladu.

Přečtěte si náš oborový blog

Sledujte nejnovější zprávy a informace od odborníků na výrobu ze společnosti Microsoft.

Cloud podporuje digitální transformaci ve výrobě.

Transformace pomocí cloudových technologií

Přečtěte si zprávu společnosti Frost & Sullivan o tom, jak výrobci pomocí cloudu podporují digitální transformaci.

Osoba s ochrannými prostředky se dívá do tabletu.

Proaktivní monitorování bezpečnostních rizik IT a OT

Zjistěte více o obecné dostupnosti služby Azure Defender pro IoT.

No Data Available

Johnson Controls a Microsoft oznamují spolupráci digitálních dvojčat

Propojená řešení IoT nové generace budou modelovat skutečný svět. 

Honeywell a Microsoft spolupracují na optimalizaci výkonu budov

Aplikace prediktivní údržby budou optimalizovat využití energie.

Rockwell Automation a Microsoft zjednodušují průmyslovou transformaci

Řešení založená na přechodu dat z hraničních zařízení do cloudu propojí týmy prostřednictvím jednotného, důvěryhodného datového prostředí.

SAP a Microsoft integrují Microsoft Teams napříč různými řešeními

Rozšíření partnerství urychlí přijetí SAP S/4HANA v Azure.

Společnost PepsiCo spolupracuje se společností Microsoft na zvýšení flexibility provozu

Partnerství podpoří nové inovace ve všech provozních a spotřebitelských zkušenostech.

No Data Available

Konkurenční společnosti se spojují v programu UK Ventilator Challenge

Konsorcium vyrábí pro NHS ventilátory během pandemie COVID-19.

Informace o produktech Microsoft pro výrobu

Azure

Urychlete modernizaci své chytré továrny.

Dynamics 365

Poskytujte nové produkty, služby a prostředí.

HoloLens 2

Objevte způsoby, jakými hybridní realita transformuje výrobu.

Microsoft 365

Vybavte a vyškolte své pracovníky.

Microsoft Teams

Nabídněte pracovníkům v první linii jednoduchá a bezpečná řešení.

Microsoft Power Platform

Vytvářejte inteligentní aplikace a automatizujte procesy pomocí řešení s nízkou potřebou psaní kódu.

Autonomní systémy s umělou inteligencí

Optimalizujte výrobní procesy a podpořte inovace pomocí umělé inteligence Microsoft.

Získávejte aktuální informace o cloudu Microsoft pro výrobu