Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Dynamics 365

Prosperujte s moderním, přizpůsobitelným dodavatelským řetězcem

Získejte flexibilitu a odolnost díky digitálním řešením dodavatelského řetězce s umělou inteligencí.
Přehled řešení

Optimalizace provozu pomocí Dynamics 365

Zvyšte provozní výkonnost maximalizací výkonu prostředků, transformací výrobních operací, splněním potřeb digitálního obchodování a snížením rizika v dodavatelském řetězci.
Skladiště plné krabic a robota.

Proč modernizovat dodavatelský řetězec?

  • Využijte umělou inteligenci pro přesné předvídání poptávky, informované plánování poptávky a dynamické simulace scénářů.
    Snímek obrazovky obchodního řídicího panelu v Microsoft Power BI s využitím různých grafů a statistik.
  • Zvyšte odolnost pomocí zásad pro více zdrojů, hodnocení rizik a bezproblémového onboardingu dodavatelů.
    Řídicí panel zobrazující mapu světa a další statistiky pro hodnocení rizik ve správě dodavatelského řetězce.
  • Sjednoťte data napříč systémy pro zobrazení zásob v reálném čase a integrujte je se senzory IoT pro informace o aktivech a produkčních prostředích.
    Přístrojový panel pro aktivní balicí stroj.
Zpět na Proč modernizovat dodavatelský řetězec
Produkty

Vytvořte sestavitelný dodavatelský řetězec s produkty Microsoftu

Dynamics 365 Supply Chain Management

Zvládněte narušení s flexibilním řešením založeným na spolupráci a umělé inteligenci.

Dynamics 365 Intelligent Order Management

Splňte požadavky digitálního obchodování pomocí zjednodušené správy objednávek s podporou umělé inteligence.

Dynamics 365 Guides

Zlepšete výuku zaměstnanců pomocí holografických pokynů krok za krokem, jak používat nástroje a části.
Zpět na oddíl Produkty
 Výukové centrum

Další informace o digitálních řešeních dodavatelského řetězce

Tři lidé v tvrdých čepicích se dívají na tablet.
Souhrnné informace

Snížení rizik a vylepšení spolupráce pomocí AI

Prozkoumejte výhody modernizace infrastruktury dodavatelského řetězce.
Osoba, která drží tablet a dívá se na krabice
Dokument white paper

Vylepšení plánování poptávky

Zjistěte, jak dosáhnout lepší viditelnosti a spolupráce v celém dodavatelském řetězci s využitím nejnovějších funkcí Microsoft Copilotu.
Dva lidé klečí ve skladišti a dívají se na tablet.
Výzkumná zpráva

Budujte odolnější budoucnost pro výrobce

V tomto dokumentu, který na objednávku vypracovala společnost Forrester Consulting, se zabýváme cíli vedoucích pracovníků v oblasti digitálního dodavatelského řetězce v roce 2022.
Úspěšné projekty

Dosažení modernizace dodavatelského řetězce

Žena v brýlích se dívá na tablet.
Další kroky

Získání odpovědí

Požádejte o další pomoc specialistu na Dynamics 365

Sledujte Dynamics 365