Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Dynamics 365

Dynamics 365 Customer Insights

Vytvářejte poutavá prostředí díky sjednocení zákaznických dat pomocí cest v reálném čase a funkce Copilot v Customer Insights.
Přehled

Zajištění propojených cest zákazníků

Porozumějte svým zákazníkům a vytvářejte skutečně přizpůsobená prostředí.
 • Sjednoťte transakční, demografická a behaviorální data pomocí správy identit využívající umělou inteligenci, abyste získali holistický pohled na zákazníky.
  Snímek obrazovky řídicího panelu Microsoft business intelligence.
 • Obohaťte profily o různé zdroje dat, včetně soukromých informací, a odemkněte predikce s využitím předem připravených modelů AI.
  okno zobrazující různé karty pro rozšiřování v přehledech uživatelů.
 • Vytvářejte nové segmenty nebo objevujte nové cílové skupiny s využitím doporučení AI, která se průběžně aktualizují o data v reálném čase.
  Okno s různými kartami.
 • Přidejte data souhlasu během procesu sjednocení pomocí automatické aktualizace dat, abyste zajistili, že vaše organizace splňuje předpisy na ochranu osobních údajů a zabezpečení.
  Okno zobrazující přehledy o uživatelích s informacemi o uživateli.
Zpět na karty

The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

Prozkoumejte výhody Dynamics 365 Customer Insights v této placené studii zpracované společností Forrester Consulting.
324%
návratnost investice v průběhu tří let1
75%
úspora času při rozvoji cesty zákazníka1
<6
měsíců do návratnosti1
15%
zlepšení míry převodu na cestu zákazníka1
Ceny

Začněte tam, kde chcete, přidejte, co potřebujete

Dynamics 365 Customer Insights

Sjednoťte zákaznická data s využitím individuálních cest. Zahrnuje až 4 prostředí, 100 000 sjednocených osob2 a 10 000 interagujících osob.3
tenant/měsíc
Cena je bez DPH.
Partneři

Seznamte se s partnery společnosti Microsoft

Skupina lidí sedících v konferenční místnosti.

Začněte s konzultačními službami

Najděte si pomoc s posouzením řešení, plánováním architektury, implementací a školením.
Muž a žena sedící u stolu a dívající se na přenosný počítač.

Prozkoumejte partnerské aplikace Dynamics 365

Rozšiřte a vylepšete své řešení pomocí předem připravených aplikací přizpůsobených vašemu odvětví nebo potřebám.
Skupina lidí na schůzce s přenosným počítačem před nimi.

FastTrack pro Dynamics 365

Přejděte do ostrého provozu s jistotou díky onboardingu a školení vedenému odborníky a partnery společnosti Microsoft.
Případy použití

Propojená prostředí zákazníků napříč týmy

Marketing

Přizpůsobte cesty zákazníků v reálném čase a využijte funkci Copilot k vyhledání nových přehledů, vytváření segmentů cílové skupiny a vytváření přizpůsobeného obsahu.

Prodej

Umožněte prodejcům využití potenciálních zákazníků v reálném čase a umožněte přizpůsobené interakce prostřednictvím predikcí a doporučení produktů generovaných umělou inteligencí.

Služba

Proaktivně identifikujte problémy zákazníků a poskytněte agentům podrobné profily zákazníků, které pomáhají rychleji směrovat případy a řešit problémy.
Příběhy zákazníků

Skuteční zákazníci, skutečné výsledky

Fotka z fotobanky, na které mladá Asiatka používá tablet v kanceláři
Další kroky

Vyzkoušejte Dynamics 365 Customer Insights

Poskytujte přizpůsobené, responzivní a propojené cesty zákazníků pomocí integrované AI a analýzy.
Vyžádat zpětné volání
Požádejte, ať vás kontaktuje specialista na Dynamics 365.

[1] Výsledky byly získávány tři roky a vztahují se na kompozitní organizační strukturu na základě rozhovorů se zákazníky pro placenou studii The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Customer Insights z dubna 2024, kterou zpracovala společnost Forrester Consulting.

 

[2] Sjednocené osoby označují jednoznačně identifikované osoby, které jsou vytvořeny prostřednictvím kolekce definovaných sad zdrojů dat z více systémů a jsou reprezentovány profilem.

 

[3] Interagující osoby označují jakoukoli entitu Dataverse (například kontakt, potenciální zákazník, účet nebo profil Insights), se kterou se pracuje. Osoba se považuje za interagující, pokud je s ní navázána interakce prostřednictvím odchozí nebo příchozí interakce, jako je vyplnění formuláře prostřednictvím marketingového webu. Interakce se dá posílat prostřednictvím kanálů dostupných v Customer Insights (jako jsou e-maily, textové zprávy nebo nabízená oznámení), dalších kanálů Microsoftu (například Azure Communication Services) nebo externích systémů (například jiných poskytovatelů textových zpráv).

 

[4] Gartner, žebříček Magic Quadrant o platformách pro automatizaci business-to-business prodejů, Rick LaFond, Jeffrey L. Cohen, Matt Wakeman, Jeff Goldberg, Alan Antin, 20. září 2023.

 

Gartner je registrovaná ochranná známka a značka služeb a Magic Quadrant je registrovaná ochranná známka společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích afilací v USA a dalších zemích a zde se používají se svolením vlastníka. Všechna práva vyhrazena.

 

Společnost Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner odrážejí názory jejího výzkumného oddělení a neměly by být považovány za prohlášení o faktech. Společnost Gartner neposkytuje v souvislosti se svým výzkumem žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Sledujte Dynamics 365