O obchodních zárukách a právech


1. Obchodní záruky


Záruky výrobce
Na mnoho produktů dostupných v obchodě Microsoft Store jsou poskytovány záruky výrobce. Tyto záruky jsou poskytovány přímo výrobcem daného produktu. Společnost Microsoft nezodpovídá za záruky výrobce, kromě záruk za své vlastní značkové produkty. Záruky výrobce se mohou vztahovat na opravu či výměnu vadných dílů produktu a poskytnutí technické podpory po určitou dobu, ale každá záruka je jiná. Někteří výrobci záruku omezují na určité země či regiony, nebo na způsob a místo použití produktu, aby se na něj mohla vztahovat záruka. Informace o záruce produktu lze nalézt na stránce detailu produktu na Microsoft Store. Před použitím produktu si prosím přečtěte tyto informace. V případě dotazů kontaktujte Prodej a podporu.

Rozšířené servisní plány či plány v případě náhodného poškození
U některých produktů může Microsoft nabízet rozšířenou záruku (obvykle se jedná o rozšířený servisní plán nebo plán náhodného poškození), kterou lze zakoupit dodatečně. Rozšířené záruky jsou nepovinné. Tyto plány obvykle prodlužují záruku výrobce o další dobu, ale každý plán je jiný. Plány rozšířené záruky mohou nabízet i jiní poskytovatelé, i když si produkt koupíte v obchodě Microsoft Store. Plán rozšířené záruky si lze zakoupit i po datu zakoupení souvisejícího produktu. Vaše pojištění domácnosti může také zahrnovat pojištění vztahující se na váš produkt. Informace o plánech lze nalézt na stránce detailu produktu. Před zakoupením plánu rozšířené záruky si prosím přečtěte podmínky plánu.

2. Záruční práva pro zákazníky


Jako zákazník můžete mít práva a záruky pro spotřebitele, které vyplývají ze zákona. Jakékoliv obchodní záruky slouží jako doplněk a nenahrazují ani neomezují tato práva. Ve vaší zemi či regionu působí organizace na ochranu spotřebitele nebo agentury, které nabízejí webové stránky a další informace, které vám mohou pomoci porozumět vašim právům spotřebitele. Společnost Microsoft nemá k těmto stránkám žádnou příslušnost, ani není odpovědná za obsah těchto webových stránek. Microsoft může pro vaši potřebu příležitostně poskytnout některé odkazy. Následující zdroje a webové stránky vám mohou být užitečné:


Pokud byste měli se svým produktem problém, kontaktujte prosím Prodej a podporu.