Cloud Microsoft pro zdravotnictví

Zajistěte lepší prostředí, poznatky a péči.

Transformace postupů zdravotní péče

Microsoft Cloud pro zdravotnictví poskytuje důvěryhodné, integrované funkce, které usnadňují zlepšení kompletní zdravotní péče. Řešení AI od společnosti Microsoft + Nuance zaměřená na výsledky vám pomohou inovovat pro budoucnost.

Kvalitnější komunikace s pacienty

Poskytování bezpečných přizpůsobených zkušeností, které zapojují pacienty v každém kroku péče.

Intenzivnější spolupráce zdravotnického týmu

Propojte, zapojte a spravujte svůj tým pomocí nástrojů, které mu pomohou poskytovat tu nejlepší možnou péči.

Zlepšení zkušeností pacientů a poskytovatelů

Pomozte zmírnit vyčerpání poskytovatelů díky automatickému dokumentování setkání s pacienty v místě péče.

Zvýšení produktivity lékařů

Umožněte rychlejší dokumentaci díky přesnému a pohotovému diktování a funkcím virtuálního asistenta.

Lepší analýza zdravotních dat

Získejte poznatky pro zlepšení péče o pacienty propojením dat a využitím prediktivní analýzy k identifikaci klinických trendů.

Ochrana zdravotních informací

Pomozte své organizaci chránit a spravovat citlivá zdravotní data napříč systémy, zařízeními, aplikacemi a cloudovými službami.

Přehled
Guided Tour

Funkce

Cloud Microsoft pro zdravotnictví

Vývoj přizpůsobených programů péče o pacienty

Umožněte pacientům využívat péči způsobem, který jim vyhovuje, a komunikovat přímo se zdravotnickými týmy. Zjednodušením rutinních úkolů dosáhnete vyšší spokojenosti pacientů a transparentnější péče.

Vytvářejte přizpůsobené prostředí

V bezpečném a přizpůsobeném prostředí můžete pacienty zapojit do rozhodování o péči. Umožníte jim tak získávat informace o zdravotním stavu a postupu rekonvalescence.

Získejte ucelený přehled o každém pacientovi

Analyzujte rychle data jednotlivých případů, na jejichž základě mohou kliničtí lékaři a pacienti efektivně koordinovat léčebné plány k vyšší spokojenosti pacientů.

Rozšíření služeb virtuální péče

Přidejte do péče o pacienty zdravotní boty s umělou inteligencí a virtuální návštěvy. Použijte Nuance DAX k automatickému dokumentování virtuálních setkání s pacienty v místě péče.

Zvýšení produktivity lékařů

Poskytněte lékařům flexibilitu při vyplňování záznamů o pacientech v době, kdy jim to vyhovuje, a výrazně zkraťte čas strávený dokumentací.

Zachycení setkání pacienta a lékaře nezávisle na prostředí

Umožněte poskytovatelům zdravotní péče vést přirozený dialog s pacienty, zatímco klinická analýza bezpečně zachycuje a kontextualizuje konverzaci.

Objevte rozpoznávání řeči bez ohledu na místo

Nasaďte přenosnou technologii cloudového rozpoznávání řeči o klinických záležitostech, která funguje na široké škále zařízení se systémem Windows – a je kompatibilní se všemi předními systémy EHR.

Automatizace velmi důležitých klinických úkolů

Zlepšete zážitek z vyšetření v ordinaci tím, že automatizujete velmi důležité klinické úkoly a inteligentní vyhledávání informací ze zdravotnické dokumentace.

Pokyny v reálném čase pro zlepšení kvality dokumentace

Pomocí řešení Nuance Dragon Medical Advisor získáte poradenství, které integruje rady založené na důkazech s poradenstvím v reálném čase, a to v místě poskytování péče bez ohledu na zařízení.

Umožněte týmům dosáhnout vyšší produktivity

Když zlepšíte koordinaci a spolupráci zdravotnického týmu, zjednodušíte řízení složitých pracovních postupů a v celé společnosti zrychlíte podporu při přijímání i prováděn rozhodnutí.

Posílení koordinace zdravotních týmů a podpora při rozhodování

Organizujte činnosti v rámci péče o pacienty a předávejte během veškeré péče o pacienta správné informace správným lidem.

Pomozte klinickým lékařům a personálu snadno spolupracovat a sdílet informace

Umožněte spolupráci a optimalizujete tak výkon pečovatelských týmů, posílíte postupy péče a zkrátíte čekání na vyšetření.

Umožněte vzdálené monitorování pacientů a rozšiřte péči i mimo nemocnici

Sledováním zotavení, rehabilitace a řízení péče o postižené nebo chronicky nemocné pacienty přispějete k nižší návratnosti pacientů a zvýšíte jejich spokojenost.

Zlepšení efektivity radiologie a vytváření zpráv

Zvyšte efektivitu a účinnost práce radiologů a dosáhněte lepších klinických a finančních výsledků v rámci celého systému péče.

Automatizace diagnostických pracovních postupů

Rozšiřte pracovní postupy a harmonizujte aplikace, které radiologové používají, aby se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější – na týmy poskytující péči a pacienty, kterým slouží.

Rychlejší péče díky sdílení obrázků v reálném čase

Umožněte přístup k lékařským snímkům a diagnostickým zprávám na vyžádání bez nutnosti používat nákladné sítě VPN nebo disky CD.

Zjednodušení komunikace a posílení spolupráce

Eliminujte rozptylování a zlepšete pracovní postupy pomocí časově úsporné kontextové komunikace pro oddělení radiologie a soukromé ordinace.

Podpořte lepší zdravotní výsledky

Propojte pracovníky a zdravotní data mezi všemi různorodými systémy. Získáte tak poznatky k předvídání rizik, urychlíte rozhodování o péči a podpoříte lepší zdravotní výsledky.

Propojení zdravotních dat pomocí HL7 FHIR

Získejte nové příležitosti díky analytickým nástrojům, strojovému učení a prakticky využitelným informacím v rámci všech zdravotních dat.

Využijte poznatky ke zvýšení výkonnosti zdravotnického týmu

Nasaďte prediktivní analýzu s využitím umělé inteligence k modelování dat, hodnocení rizik a pomoci pečovatelskému týmu při rozhodování.

Lepší řízení zaměstnanců a předpovídání počtu obsloužených pacientů

Synchronizujte řízení práce klinických lékařů a administrativních pracovníků. Získáte prakticky využitelné poznatky o spolupráci mezi jednotlivými zařízeními a zvýšíte provozní účinnost.

Zlepšete stav zabezpečení a souladu s předpisy

Zaujměte ucelený přístup k zabezpečení dat, ochraně osobních údajů a dodržování předpisů. Předejdete tak incidentům, které by mohly narušit péči o pacienty.

Lepší ochrana před hrozbami

Pomozte předejít úniku citlivých zdravotních záznamů, informací o pacientech a osobních údajů.

Aktuální informace o nejnovějších předpisech

Využijte inteligentní řešení ke splnění požadavků předpisů ve složitém a neustále se měnícím právním prostředí.

Spravujte údaje s jistotou

Můžete se spolehnout, že důvěrnost a ochrana údajů budou zajištěny a že vaše údaje budou využity pouze v souladu s vaším očekáváním.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"personalized-care","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Individuálně přizpůsobená péče","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWHTTI","content":"<p>V bezpečném a přizpůsobeném prostředí můžete pacienty zapojit do rozhodování o péči. Umožníte jim tak získávat informace o zdravotním stavu a postupu rekonvalescence.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Vydejte se s průvodcem na prohlídku individuálně přizpůsobené péče.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Personalized-Care/1/1","openInNewTab":true,"title":"Prohlídka s průvodcem","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vytvářejte přizpůsobené prostředí"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"patient-insights","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Přehledy o pacientech","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWHTWU","content":"<p>Analyzujte rychle data jednotlivých případů, na jejichž základě mohou kliničtí lékaři a pacienti efektivně koordinovat léčebné plány k vyšší spokojenosti pacientů.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Vydejte se s průvodcem na prohlídku přehledů o pacientech.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Patient-Insights/1/1","openInNewTab":true,"title":"Prohlídka s průvodcem","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Získejte ucelený přehled o každém pacientovi"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"virtual-health","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Virtuální zdravotnictví","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWHTUh","content":"<p>Přidejte do péče o pacienty zdravotní boty s umělou inteligencí a virtuální návštěvy. Použijte Nuance DAX k automatickému dokumentování virtuálních setkání s pacienty v místě péče.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Vydejte se s průvodcem na prohlídku virtuálního zdravotnictví.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Virtual-Health/1/1","openInNewTab":true,"title":"Prohlídka s průvodcem","preferredStyle":null},{"ariaLabel":null,"href":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWUwXl","openInNewTab":true,"title":"Další informace o Dax + Teams","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rozšíření služeb virtuální péče "}],"arialabel":null,"id":"connected-patient","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxk1b?ver=c813","imageAlt":"Úvodní obrazovka aplikace Contoso Healthcare na mobilním telefonu a obrazovka plánování nových návštěv na tabletu. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Propojená pacientská prostředí","videoHref":"","content":"<p>Umožněte pacientům využívat péči způsobem, který jim vyhovuje, a komunikovat přímo se zdravotnickými týmy. Zjednodušením rutinních úkolů dosáhnete vyšší spokojenosti pacientů a transparentnější péče.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vývoj přizpůsobených programů péče o pacienty"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Klinická analýza z okolního prostředí","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUmcl?ver=b701","imageAlt":"Zdravotník v masce hovoří s pacientem.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":6,"name":"Klinická analýza z okolního prostředí","videoHref":"","content":"<p>Umožněte poskytovatelům zdravotní péče vést přirozený dialog s pacienty, zatímco klinická analýza bezpečně zachycuje a kontextualizuje konverzaci.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte službu Dragon Ambient eXperience","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186529&clcid=0x405&culture=cs-cz&country=CZ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte službu Dragon Ambient eXperience","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zachycení setkání pacienta a lékaře nezávisle na prostředí"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Rozpoznávání řeči","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWynuL?ver=d60f","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":7,"name":"Rozpoznávání řeči","videoHref":"","content":"<p>Nasaďte přenosnou technologii cloudového rozpoznávání řeči o klinických záležitostech, která funguje na široké škále zařízení se systémem Windows – a je kompatibilní se všemi předními systémy EHR.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte řešení Dragon Medical One","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186454&clcid=0x405&culture=cs-cz&country=CZ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte řešení Dragon Medical One","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Objevte rozpoznávání řeči bez ohledu na místo"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Funkce virtuálního asistenta","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrE?ver=9b95","imageAlt":"Řídicí panel oddělení urgentního příjmu v Contoso Health v Teams. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":8,"name":"Funkce virtuálního asistenta","videoHref":"","content":"<p>Zlepšete zážitek z vyšetření v ordinaci tím, že automatizujete velmi důležité klinické úkoly a inteligentní vyhledávání informací ze zdravotnické dokumentace.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte řešení Dragon Medical One","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186454&clcid=0x405&culture=cs-cz&country=CZ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte řešení Dragon Medical One","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatizace velmi důležitých klinických úkolů"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Dokumentace pro lékaře podporovaná počítačem","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyrPx?ver=8ff9","imageAlt":"Denní přehled v Contoso Health v Teams. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Dokumentace pro lékaře podporovaná počítačem","videoHref":"","content":"<p>Pomocí řešení Nuance Dragon Medical Advisor získáte poradenství, které integruje rady založené na důkazech s poradenstvím v reálném čase, a to v místě poskytování péče bez ohledu na zařízení.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte řešení Dragon Medical Advisor","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186357&clcid=0x405&culture=cs-cz&country=CZ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte řešení Dragon Medical Advisor","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pokyny v reálném čase pro zlepšení kvality dokumentace"}],"arialabel":null,"id":"Klinická dokumentace","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUmcd?ver=0cfa","imageAlt":"Lékař dívající se na mobilní telefon.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":5,"name":"Klinická dokumentace","videoHref":"","content":"<p>Poskytněte lékařům flexibilitu při vyplňování záznamů o pacientech v době, kdy jim to vyhovuje, a výrazně zkraťte čas strávený dokumentací.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zvýšení produktivity lékařů"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"care-coordination","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Koordinace péče","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWI1E2","content":"<p>Organizujte činnosti v rámci péče o pacienty a předávejte během veškeré péče o pacienta správné informace správným lidem.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Vydejte se s průvodcem na prohlídku koordinace péče.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Care-Coordination/1/1","openInNewTab":true,"title":"Prohlídka s průvodcem","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Posílení koordinace zdravotních týmů a podpora při rozhodování"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"care-team-collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Spolupráce pečovatelských týmů","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWI1En","content":"<p>Umožněte spolupráci a optimalizujete tak výkon pečovatelských týmů, posílíte postupy péče a zkrátíte čekání na vyšetření.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Vydejte se s průvodcem na prohlídku spolupráce pečovatelských týmů.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Care-Team-Collaboration/1/1","openInNewTab":true,"title":"Prohlídka s průvodcem","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pomozte klinickým lékařům a personálu snadno spolupracovat a sdílet informace"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"continuous-patient-monitoring","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Monitorování pacientů na dálku","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWHTVJ","content":"<p>Sledováním zotavení, rehabilitace a řízení péče o postižené nebo chronicky nemocné pacienty přispějete k nižší návratnosti pacientů a zvýšíte jejich spokojenost.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Vydejte se s průvodcem na prohlídku průběžného monitorování pacientů.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/care-coordination/3/1","openInNewTab":true,"title":"Prohlídka s průvodcem","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Umožněte vzdálené monitorování pacientů a rozšiřte péči i mimo nemocnici"}],"arialabel":null,"id":"health-team-productivity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWBkAI?ver=eb76","imageAlt":"Decorative Image","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Výkonnost zdravotnického týmu","videoHref":"","content":"<p>Když zlepšíte koordinaci a spolupráci zdravotnického týmu, zjednodušíte řízení složitých pracovních postupů a v celé společnosti zrychlíte podporu při přijímání i prováděn rozhodnutí.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Umožněte týmům dosáhnout vyšší produktivity"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Pracovní postupy a vytváření zpráv","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOxf?ver=6258","imageAlt":"Cyber Defense Operations Center. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Pracovní postup a vytváření zpráv","videoHref":"","content":"Rozšiřte pracovní postupy a harmonizujte aplikace, které radiologové používají, aby se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější – na týmy poskytující péči a pacienty, kterým slouží.","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte řešení Nuance PowerScribe One","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186456&clcid=0x405&culture=cs-cz&country=CZ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte řešení Nuance PowerScribe One","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatizace diagnostických pracovních postupů"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Sdílení obrázků","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxI53?ver=14e3","imageAlt":"Lidé procházejí kancelářskou budovou. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":16,"name":"Sdílení obrázků","videoHref":"","content":"Umožněte přístup k lékařským snímkům a diagnostickým zprávám na vyžádání bez nutnosti používat nákladné sítě VPN nebo disky CD.","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte řešení Nuance PowerShare","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186254&clcid=0x405&culture=cs-cz&country=CZ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte řešení Nuance PowerShare","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rychlejší péče díky sdílení obrázků v reálném čase"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Komunikace","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxKX9?ver=2b65","imageAlt":"Osoba používá dotykovou obrazovku. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":17,"name":"Komunikace","videoHref":"","content":"Eliminujte rozptylování a zlepšete pracovní postupy pomocí časově úsporné kontextové komunikace pro oddělení radiologie a soukromé ordinace.","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte řešení Nuance PowerConnect","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186531&clcid=0x405&culture=cs-cz&country=CZ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte řešení Nuance PowerConnect","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zjednodušení komunikace a posílení spolupráce"}],"arialabel":null,"id":"Diagnostická analýza","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUwEr?ver=1cd6","imageAlt":"Zdravotník držící velký tablet.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":14,"name":"Diagnostická analýza","videoHref":"","content":"Zvyšte efektivitu a účinnost práce radiologů a dosáhněte lepších klinických a finančních výsledků v rámci celého systému péče.","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zlepšení efektivity radiologie a vytváření zpráv"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"data-interoperability","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUu5v?ver=47b4","imageAlt":"Lékař používající tablet.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":19,"name":"Interoperabilita","videoHref":"","content":"<p>Získejte nové příležitosti díky analytickým nástrojům, strojovému učení a prakticky využitelným informacím v rámci všech zdravotních dat.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si infografiku o zdravotních datech v cloudu.","href":"https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcaBPrr3/original","openInNewTab":true,"title":"Přečíst infografiku","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Propojení zdravotních dat pomocí HL7 FHIR"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"clinical-analytics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrE?ver=9b95","imageAlt":"An ED Dashboard in Contoso Health on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":20,"name":"Klinická analýza","videoHref":"","content":"<p>Nasaďte prediktivní analýzu s využitím umělé inteligence k modelování dat, hodnocení rizik a pomoci pečovatelskému týmu při rozhodování.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2186255&clcid=0x405&culture=cs-cz&country=CZ","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumejte službu Text Analytics pro zdravotnictví","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Využijte poznatky ke zvýšení výkonnosti zdravotnického týmu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"operational-analytics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyrPx?ver=8ff9","imageAlt":"A Daily Overview in Contoso Health on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":21,"name":"Provozní analýza","videoHref":"","content":"<p>Synchronizujte řízení práce klinických lékařů a administrativních pracovníků. Získáte prakticky využitelné poznatky o spolupráci mezi jednotlivými zařízeními a zvýšíte provozní účinnost.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lepší řízení zaměstnanců a předpovídání počtu obsloužených pacientů"}],"arialabel":null,"id":"health-data-management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWOh?ver=6e85","imageAlt":"Zdravotnický pracovník se na tabletu dívá do kalendáře s návštěvami. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":18,"name":"Správa zdravotních dat","videoHref":"","content":"<p>Propojte pracovníky a zdravotní data mezi všemi různorodými systémy. Získáte tak poznatky k předvídání rizik, urychlíte rozhodování o péči a podpoříte lepší zdravotní výsledky.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podpořte lepší zdravotní výsledky"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"security","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOxf?ver=6258","imageAlt":"The Cyber Defense Operations Center.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":23,"name":"Zabezpečení","videoHref":"","content":"<p>Pomozte předejít úniku citlivých zdravotních záznamů, informací o pacientech a osobních údajů.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si další informace o zabezpečení Microsoft.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/security/business","openInNewTab":true,"title":"Více informací","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lepší ochrana před hrozbami"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"compliance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUu5B?ver=56a7","imageAlt":"Zdravotník prohlíží rentgenové snímky na dvou monitorech.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":24,"name":"Dodržování předpisů","videoHref":"","content":"<p>Využijte inteligentní řešení ke splnění požadavků předpisů ve složitém a neustále se měnícím právním prostředí.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Přečtěte si další informace o řízení shody s předpisy.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/compliance/compliance-overview","openInNewTab":true,"title":"Více informací","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Aktuální informace o nejnovějších předpisech"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"privacy","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWUu5F?ver=b56d","imageAlt":"Rentgenový snímek hrudníku zobrazený na tabletu.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":25,"name":"Ochrana údajů","videoHref":"","content":"<p>Můžete se spolehnout, že důvěrnost a ochrana údajů budou zajištěny a že vaše údaje budou využity pouze v souladu s vaším očekáváním.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Další informace o důvěryhodné ochraně údajů.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy","openInNewTab":true,"title":"Další informace o důvěryhodné ochraně údajů","preferredStyle":null}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spravujte údaje s jistotou"}],"arialabel":null,"id":"security-and-compliance","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWynuQ?ver=29e6","imageAlt":"Zdravotník s osobními ochrannými prostředky používá stolní monitor se systémem Azure. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":22,"name":"Zabezpečení a dodržování předpisů","videoHref":"","content":"<p>Zaujměte ucelený přístup k zabezpečení dat, ochraně osobních údajů a dodržování předpisů. Předejdete tak incidentům, které by mohly narušit péči o pacienty.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zlepšete stav zabezpečení a souladu s předpisy"}],"itemsCount":25}

Podívejte se, jak firmy přetvářejí zdravotní péči

Posílení zabezpečení pro zlepšení služeb pacientům

Společnost HCA Healthcare zabezpečuje své koncové body, aby pomohla zajistit vysoce kvalitní péči o pacienty.

Zajišťování rychlých reakcí a transformace zastaralých procesů

Britský poskytovatel zdravotních a sociálních služeb zjednodušuje svůj klinický model pomocí Power Platform.

Zlepšení péče o pacienty a komunikace s nimi

Northwell Health urychluje vývoj a zavedení inovativních aplikací, které zlepšují péči o pacienty a komunikaci s nimi.

Transformace komunikace s pacienty

Vitaldent používá Microsoft Dynamics 365 k efektivnějšímu propojení s pacienty a k udržení komplexního pohledu na interakce s pacientem.

Podpora závazku k inovacím

St. Luke's University Health Network mění způsob podpory svých zaměstnanců a poskytování výjimečné péče pomocí nástrojů společnosti Microsoft.

Zajištění přesné dokumentace pacientů

Společnost Nuance Communications pomáhá nemocnicím zlepšovat klinickou dokumentaci a zajišťovat tak kvalitní a přesnou dokumentaci pacientů.

Cloud Microsoft pro zdravotnictví

Obraťte se na hlavního manažera zákaznického účtu a začněte používat cloud Microsoft pro zdravotnictví.*

Microsoft Cloud pro zdravotnictví** zahrnuje:

  • konfigurace, konektory a aplikace určené pro zdravotnictví
  • technickou podporu včetně neomezeného přístupu k technickým zdrojům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • přístup k našemu rozsáhlému ekosystému zkušených zdravotnických partnerů

 

*Viz podmínky a ujednání

 

**Microsoft Cloud for Healthcare je obecně dostupný v 10 jazycích, kterými jsou angličtina, francouzština, holandština, němčina, dánština, italština, švédština, finština, španělština a portugalština.

Prozkoumat užitečné zdroje

Muž ukazující ženě informace na tabletu

Lepší možnosti. Lepší poznatky. Lepší péče.

Seznamte se s osmi úspěšnými projekty digitální transformace.

Zdravotník používá tablet.

Přečtěte si náš oborový blog

Zdravotnický profesionál v plášti se stetoskopem kolem krku vede rozhovor na přenosném počítači.

Změna koncepce spokojenosti spotřebitele

Informace o produktech Microsoft pro zdravotnictví

Azure

Lepší komunikace s pacienty, spolupráce zdravotnického týmu a klinické poznatky.

Dynamics 365

Rychlejší inovace díky propojení lidí, dat a postupů.

HoloLens

Rychlejší diagnostika a větší chirurgická přesnost.

Microsoft 365

Optimalizace péče a současné zvýšení bezpečnosti pacientů a snížení nákladů.

Microsoft Teams

Umožnění snadné a bezpečné spolupráce a komunikace v jediném centru.

Power Platform

Power BI pomáhá získat poznatky založené na datech, které zlepšují klinické rozhodování.

Další materiály ke zdravotnictví

Vědy o živé přírodě

Získávejte aktuální informace o cloudu Microsoft pro zdravotnictví

Konkrétní podmínky služby Microsoft Healthcare Add-on vysvětlují vaše práva a povinnosti a práva a povinnosti společnosti Microsoft v souvislosti s normami dodržení předpisů, které platí pro údaje zákazníků a údaje jiných produktů než produktů společnosti Microsoft, a to výhradně ve spojitosti s vaším užíváním služby Microsoft Healthcare Add-on. Kvalifikační licenční podmínky k Microsoft 365/Office 365, Dynamics 365, Power Platform, Azure a službě Healthcare Bot, které naleznete v podmínkách produktu a prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů, jsou předpokladem k vašemu užívání SKU služby Healthcare Add-on. 

Normy dodržení předpisů, které platí pro určité funkce, jež jsou nabízeny prostřednictvím služby Microsoft Healthcare Add-on, naleznete v řídicím panelu dodržování předpisů

Další informace o závazcích, které společnost Microsoft přijala v souvislosti s ochranou údajů a soukromím, a o službě Microsoft Healthcare Add-on naleznete v našem centru zabezpečení.