Přeskočit na hlavní obsah

Podporujeme studenty a jejich dovednosti.

Naším posláním je navodit pohlcující zážitky, které podnítí celoživotní vzdělávání, povzbudit rozvoj klíčových životních dovedností a podpořit pedagogy usměrňující a rozvíjející zájmy svých studentů. Umožníme studentům i pedagogům tvořit a sdílet zcela novými způsoby, vyučovat a učit se cestou zkoumání, přizpůsobit se individuálním vzdělávacím potřebám, aby mohli pracovat, navrhovat, vynalézat a vytvářet pomocí technologie.

MM.dd.rrrr