Řízení životního cyklu a úspěchu studentů

Pomocí správných řešení můžete přilákat studenty, řídit vztah mezi nimi a vaší školou, používat prediktivní analýzy ke zlepšení výsledků učení a podpořit výsledky v oblasti marketingu a úspěšnosti instituce.

Ovlivňujte zkušenosti studentů

Přitáhněte studenty, ovlivňujte jejich angažovanost od přijímacích zkoušek po promoci a udržujte s nimi kontakt i po ukončení studia. Ať už provádíte nábor studentů nebo se snažíte své studenty udržet, může vám společnost Microsoft pomoci prostřednictvím přístupu zaměřeného na studenta, jehož výsledkem je osobní zkušenost každého studenta a maximální využití vašich zdrojů.

Úspěch studentů

Dnešní digitální studenti očekávají víc. Poslechněte si, jak řešení společnosti Microsoft poskytují institucím flexibilní platformu pro řízení náboru studentů až o jejich promoci a udržení kontaktu po ukončení studia. Naše technologie pomáhá vysokým školám a univerzitám zaměřit se na to nejdůležitější – úspěch studentů.

Podívejte se na video (v angličtině).

Využívejte data a vylepšujte zkušenosti studentů

Pomocí správných nástrojů pro komunikaci může vaše škola přilákat a zapojit potenciální studenty, sledovat marketingové snahy a analyzovat postoje vůči značkám nejen mezi studenty, ale také mezi rodiči a absolventy.

Případová studie

University of South Florida využívá data pro optimalizaci studentského prostředí

„Celá vize se dá vyjádřit slovy: Jedna univerzita, více školních areálů. Není důležité, kde se právě nacházíte, přechod mezi jednotlivými prostředími by měl být plynulý a bezproblémový.“ – Sidney Fernandes, viceprezident pro systémové technologie a ředitel oddělení informatiky na USF System

PŘEČTĚTE SI PŘÍPADOVOU STUDII (v angličtině)

Podpořte zapojení studentů umělou inteligencí

Univerzity a vysoké školy mohou nově definovat angažovanost studentů a prostřednictvím technologií s funkcemi umělé inteligence a pomocí Power Platform a Azure přehodnotit a ovlivňovat způsob, jakým studenti instituci vnímají a jak k přistupují.

Případová studie

NSU zapojuje studenty pomocí chatbotu s funkcí umělé inteligence na bázi Microsoft Azure.

Univerzity usilují o novou definici zkušeností studentů a Nova Southeastern University mění způsob, jakým podporuje studenty, a to jedním AI chatbotem za druhým. Pomocí Microsoft Bot Framework a Azure Cognitive Services vynakládá NSU velké úsilí k vytvoření nového způsobu zaujetí příští generace studentů.

PŘEČTĚTE SI PŘÍPADOVOU STUDII (v angličtině)

Zaměřte vzdělávání na studenty

Současní studenti přicházejí z různých prostředí. Vytvářejte inovativní a inkluzivní vzdělávací prostředí pomocí Microsoft Office 365, Microsoft Teams a Power Platform.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Použití Microsoft Teams a umělé inteligence pro humanističtější vzdělávání

Se zvyšujícím se počtem studentů a informací přestávají být tradiční pedagogické modely vhodně vybavené a nesplňují potřeby současné generace. Zjistěte, jak UNSW Sydney využila výkonnosti Microsoft Teams a umělé inteligence k modernizaci učení.

PŘEČTĚTE SI PŘÍPADOVOU STUDII (v angličtině)

Podívejte se na video (v angličtině).

Zjistěte více o řešeních pro životní cyklus studentů

NAJDĚTE PARTNERA

Řešení pro zapojení studentů

Zdokonalte řízení životního cyklu studentů pomocí výkonných produktů a celosvětově uznávaných partnerských řešení Microsoft.

Microsoft Azure

Vytvářejte, využívejte a spravujte aplikace pomocí komplexního souboru cloudových služeb Microsoft Azure.

Microsoft Office 365

Studenti a učitelé mají nárok na Microsoft Office 365 Education s aplikacemi Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Teams zdarma.

Dynamics 365

Díky integrovaným řešením vyvinutým pro Microsoft Dynamics 365 mohou instituce získat podrobné přehledy o studentech a zvyšovat tak jejich zapojení.

Windows 10

S nejvyspělejšími možnostmi digitálního inkoustu a nástroji pro spolupráci studenti platformu Windows 10 nikdy nepřerostou.

Najděte autorizovaného partnera společnosti Microsoft pro oblast vzdělávání.

Partneři společnosti Microsoft nabízejí řešení a služby pro vzdělávání a správu školy navržené tak, aby splňovaly současné a budoucí potřeby vašich škol.

Najděte partnera

Další zdroje pro řízení studentů

Využívejte svá data na maximum pomocí Dynamics 365 a Power Platform

Podpořte všechny uživatele při vytváření transformačních řešení pomocí Microsoft Power Platform pro vysokoškolské vzdělávání.

Získejte Studii ekonomických dopadů společnosti Forrester pro CRM řešení postavené na základech Microsoft Dynamics a Azure.

IDC Analyst Brief: Rozvíjejte zapojení studentů využitím umělé inteligence v inovativní kombinované výuce pro vysokoškolské vzdělávání