Řízení životního cyklu a úspěchu studentů

Pomocí správných řešení můžete přilákat studenty, řídit vztah mezi nimi a vaší školou, používat prediktivní analýzy ke zlepšení výsledků učení a podpořit výsledky v oblasti marketingu a úspěšnosti instituce.

Moderní učení

Současní studenti přicházejí z různých prostředí. Vytvářejte inovativní a inkluzivní vzdělávací prostředí pomocí Office 365, Teams a Power Platform.

CASE STUDY

Použití Microsoft Teams a umělé inteligence pro humanističtější vzdělávání

Se zvyšujícím se počtem studentů a informací přestávají být tradiční pedagogické modely vhodně vybavené a nesplňují potřeby současné generace. Zjistěte, jak UNSW Sydney využila výkonnosti Microsoft Teams a umělé inteligence k modernizaci učení.

PŘEČTĚTE SI PŘÍPADOVOU STUDII (v angličtině) PODÍVEJTE SE NA VIDEO (v angličtině)

Spravujte vztahy studentů

Přilákejte studenty a řiďte vzdělávání studentů od zápisu po ukončení školy. Ať už je vaším úkolem získávání a udržení studentů, zajišťování jejich informovanosti, nebo řízení celé vaší studentské populace, můžeme vám pomoci.

Případová studie

Předvídání potřeb studentů

Vzdělávání probíhá ve třídě, online a ve smíšených prostředích – což vytváří novou úroveň složitosti pro studenty a pedagogy. Univerzita Grand Canyon používá Dynamics CRM k předvídání a uspokojování potřeb studentů – od prvního kontaktu po přihlášky až do úspěšného absolvování.

Prediktivní analýzy

Identifikujte a předvídejte výsledky studentů, poskytujte individuální podporu studentům, kteří ji potřebují, a zlepšujte výsledky učení a míru úspěšně absolvujících studentů pomocí prediktivní analýzy.

Případová studie

NSU zapojuje studenty pomocí chatbotu s funkcí umělé inteligence na bázi Microsoft Azure.

Univerzity usilují o novou definici zkušeností studentů a Nova Southeastern University mění způsob, jakým podporuje studenty, a to jedním AI chatbotem za druhým. Pomocí Microsoft Bot Framework a Azure Cognitive Services vynakládá NSU velké úsilí k vytvoření nového způsobu zaujetí příští generace studentů.

PŘEČTĚTE SI PŘÍPADOVOU STUDII (v angličtině)

Zlepšete komunikaci v areálu školy i mimo něj

Pomocí správných nástrojů pro komunikaci může vaše škola přilákat a zapojit potenciální studenty, sledovat marketingové snahy a analyzovat postoje vůči značkám nejen mezi studenty, ale také mezi rodiči a absolventy.

Případová studie

Inovativní programy vzdělávání v oblasti technologií

Bentley Park je považována za inovativní školu poskytující kvalitní akademické studium zahrnující pevné základy v oblasti moderních informačních technologií pomocí programů, jako jsou Microsoft Imagine Academy a globálně uznávané certifikace Microsoft.

PŘEČTĚTE SI PŘÍPADOVOU STUDII (v angličtině)

Zjistěte více o řešeních pro životní cyklus studentů

Najít partnera

Řešení pro řízení studentů

Zdokonalte řízení životního cyklu studentů pomocí výkonných produktů a řešení Microsoft.

Microsoft Azure

Vytvářejte, využívejte a spravujte aplikace pomocí komplexního souboru cloudových služeb Microsoft Azure.

Office 365

Studenti a učitelé mají nárok na Office 365 Education s aplikacemi Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Teams zdarma.

Dynamics 365

Integrovaná řešení na bázi Microsoft Dynamics mohou školám pomoci získat přehledy potřebné pro zlepšení učení.

Windows 10

S nejvyspělejšími možnostmi digitálního inkoustu a nástroji pro spolupráci studenti platformu Windows 10 nikdy nepřerostou.

Najděte autorizovaného partnera společnosti Microsoft pro oblast vzdělávání.

Partneři společnosti Microsoft nabízejí řešení a služby pro vzdělávání a správu školy navržené tak, aby splňovaly současné a budoucí potřeby vašich škol.

Najděte partnera

Další zdroje pro řízení studentů

Elektronická kniha Prediktivní analýza

Elektronická kniha Životní cyklus a řízení úspěchu studentůSledujte tuto stránku
Sdílet tuto stránku