No Data Available

Představujeme Microsoft Cloud pro finanční služby

Lepší zákaznická prostředí, více možností pro zaměstnance, modernizace systémů a řízení rizik.

Finanční služby orientované na budoucnost

Microsoft Cloud pro finanční služby kombinuje funkce s vícevrstvým zabezpečením a komplexním zajištěním souladu s předpisy. Poskytuje tak přizpůsobené zákaznické prostředí, zlepšuje spolupráci a produktivitu zaměstnanců, řídí rizika a modernizuje základní systémy.

Poskytování přizpůsobených prostředí

Posilte věrnost, růst a ziskovost prostřednictvím individuálně přizpůsobené komunikace se zákazníky.

Řízení rizik

Usnadněte dodržování předpisů a ochranu údajů a získejte zároveň podrobnější přehledy.

Modernizace základních systémů

Modernizujte základní systémy finančních služeb a vytvořte tak nové zdroje příjmů.

Více možností pro zaměstnance

Umožněte automatizaci a spolupráci s integrovanými funkcemi pro dodržování předpisů a ochranu údajů.

Přehled
Guided Tour

Funkce

Microsoft Cloud pro finanční služby

Lepší prostředí pro bankovní zákazníky

Urychlete nárůst, ziskovost a věrnost zákazníků pomocí věcnější a přizpůsobenější komunikace a hlubších poznatků o zákaznících.

Vyšší celoživotní hodnota a věrnost zákazníka

Propojte finanční, behaviorální a demografické údaje a přizpůsobte zákaznické prostředí díky komplexnímu pohledu na bankovního zákazníka a návrhům dalších kroků.

Virtuální plánování schůzek a okamžitá komunikace se zákazníky

Jednejte se zákazníky na zabezpečených virtuálních schůzkách a komunikujte okamžitě prostřednictvím kanálů, jako jsou SMS nebo chat. Nakonfigurujte pravidla směrování, abyste zajistili, že agenti pracují na nejrelevantnějších případech. Umožněte plánovat a spravovat schůzky online a zefektivněte tak rezervační systém.

Zefektivnění obchodních postupů

Jednodušší registrace, automatizace postupů, možnost spolupráce, snazší komunikace se zákazníky na všech kanálech a zlepšené prostředí digitálního bankovnictví.

Snazší registrace příjemce půjčky

Nabídněte samoobslužné nástroje prostřednictvím mobilních aplikací a bankovních portálů. Zefektivníte tak postup poskytování půjček a zákaznické prostředí, a tím i věrnost zákazníků.

Lepší zákaznické prostředí

Komunikujte se zákazníky na kanálu, který upřednostňují, a s hlubším pochopením jejich potřeb. Dosáhnete tak rychlého řešení.

Automatizace poskytování půjček

Umožněte automatizaci pracovních postupů, spolupráce a komunikace. Urychlíte tak postup půjčování a minimalizujete chyby.

Minimalizace bankovních rizik

Lepší řízení rizik pomocí analytických nástrojů k modelování, získávání hlubších poznatků, omezení finanční kriminality a snazšímu dodržování předpisů a generování povinných výkazů.

Ochrana zákazníků i firmy

Při boji proti trestné činnosti využijte adaptivní umělou inteligenci, která průběžně zjišťuje vznikající vzorce, mimo jiné podvody s kreditními kartami a mobilním bankovnictvím.

Lepší řízení rizik

Zlepšete modelování a vykazování včetně úvěrového a tržního rizika. Pružné škálování a vysoce výkonné výpočetní metody (HPC) umožňují spouštět datové modely rychleji.

Podpora nových obchodních modelů

Využijte hybridní a vícecloudové strategie k vývoji základních systémů, které splňují potřeby vašeho bankovního podnikání.

Pružný provoz na základě dat

Přenesení základních bankovních systémů do cloudu umožňuje zvýšit pružnost a posílit inovace.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"banking-customer-insights","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Jednotný zákaznický profil","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxUKe","content":"<p>Propojte finanční, behaviorální a demografické údaje a přizpůsobte zákaznické prostředí díky komplexnímu pohledu na bankovního zákazníka a návrhům dalších kroků.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vyšší celoživotní hodnota a věrnost zákazníka"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"remote-sales-and-service","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWypdp?ver=5ae3","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":3,"name":"Vzdálený prodej a služby","videoHref":"","content":"<p>Jednejte se zákazníky na zabezpečených virtuálních schůzkách a komunikujte okamžitě prostřednictvím kanálů, jako jsou SMS nebo chat. Nakonfigurujte pravidla směrování, abyste zajistili, že agenti pracují na nejrelevantnějších případech. Umožněte plánovat a spravovat schůzky online a zefektivněte tak rezervační systém.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://microsoftbookings.azurewebsites.net/?organization=financialservices&UICulture=en-US&CallBackURL=https%3A%2F%2Fproducts.office.com/business/bookings","openInNewTab":true,"title":"Zobrazit ukázku Microsoft Bookings"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Virtuální plánování schůzek a okamžitá komunikace se zákazníky"}],"arialabel":null,"id":"customer-acquisition-and-engagement","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNo?ver=8093","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Získávání a zapojení zákazníků","videoHref":"","content":"<p>Urychlete nárůst, ziskovost a věrnost zákazníků pomocí věcnější a přizpůsobenější komunikace a hlubších poznatků o zákaznících.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lepší prostředí pro bankovní zákazníky"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"customer-onboarding","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Registrace zákazníka","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Te","content":"<p>Nabídněte samoobslužné nástroje prostřednictvím mobilních aplikací a bankovních portálů. Zefektivníte tak postup poskytování půjček a zákaznické prostředí, a tím i věrnost zákazníků.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Snazší registrace příjemce půjčky"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"banking-customer-engagement","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Komunikace s bankovními zákazníky","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Tm","content":"<p>Komunikujte se zákazníky na kanálu, který upřednostňují, a s hlubším pochopením jejich potřeb. Dosáhnete tak rychlého řešení.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lepší zákaznické prostředí"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"loan-manager","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Správce půjček","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxBp8","content":"<p>Umožněte automatizaci pracovních postupů, spolupráce a komunikace. Urychlíte tak postup půjčování a minimalizujete chyby.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatizace poskytování půjček"}],"arialabel":null,"id":"improved-onboarding-servicing-and-support","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZj8?ver=b935","imageAlt":"Tablet zobrazující zjednodušený pohled na konverzaci se zákazníkem v reálném čase a informace o klientovi.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"Registrace, obsluha a podpora","videoHref":"","content":"<p>Jednodušší registrace, automatizace postupů, možnost spolupráce, snazší komunikace se zákazníky na všech kanálech a zlepšené prostředí digitálního bankovnictví.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zefektivnění obchodních postupů"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"financial-crime-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrv?ver=cb3c","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"Ochrana před finanční kriminalitou","videoHref":"","content":"<p>Při boji proti trestné činnosti využijte adaptivní umělou inteligenci, která průběžně zjišťuje vznikající vzorce, mimo jiné podvody s kreditními kartami a mobilním bankovnictvím.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/ai/fraud-protection/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumat Dynamics 365 Fraud Protection"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ochrana zákazníků i firmy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"risk-analytics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNu?ver=0096","imageAlt":"Osoba používá dva stolní monitory s 3D vykreslením zobrazených dat.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Analýza rizik","videoHref":"","content":"<p>Zlepšete modelování a vykazování včetně úvěrového a tržního rizika. Pružné škálování a vysoce výkonné výpočetní metody (HPC) umožňují spouštět datové modely rychleji.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/high-performance-computing/financial-services/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumat Azure HPC"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lepší řízení rizik"}],"arialabel":null,"id":"risk-management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNr?ver=5c90","imageAlt":"Osoba sedí u pracovního stolu a používá notebook a několik monitorů.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":8,"name":"Řízení rizik","videoHref":"","content":"<p>Lepší řízení rizik pomocí analytických nástrojů k modelování, získávání hlubších poznatků, omezení finanční kriminality a snazšímu dodržování předpisů a generování povinných výkazů.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Minimalizace bankovních rizik"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"modernization-of-core-systems","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZje?ver=4501","imageAlt":"Migrace serveru v Azure Migrate.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"Modernizace základních systémů","videoHref":"","content":"<p>Přenesení základních bankovních systémů do cloudu umožňuje zvýšit pružnost a posílit inovace.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte Centrum migrace Azure.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/migration/","openInNewTab":true,"title":"Prozkoumat Centrum migrace Azure"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pružný provoz na základě dat"}],"arialabel":null,"id":"enhanced-enterprise-operations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZjb?ver=d701","imageAlt":"Obrazovka Začínáme ve službě Azure Migrate. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":11,"name":"Firemní provoz","videoHref":"","content":"<p>Využijte hybridní a vícecloudové strategie k vývoji základních systémů, které splňují potřeby vašeho bankovního podnikání.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Další informace o hybridních a vícecloudových strategiích pro společnosti poskytující finanční služby.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/blog/hybrid-and-multicloud-strategies-for-financial-services-organizations/","openInNewTab":true,"title":"Více informací"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podpora nových obchodních modelů"}],"itemsCount":12}

Podívejte se, jak firmy přetvářejí finanční služby

No Data Available

Zákazníci mají přednost

Manulife využívá cloud Azure k modernizaci aplikací a lepší podpoře nových obchodních modelů.

No Data Available

Snaha stát se jednou z nejlepších bank fungujících na dálku

ABN AMRO vylepšuje model digitálních zákaznických služeb ve všech obchodních oborech a rozšiřuje videobankovnictví pomocí Microsoft Teams.

No Data Available

Produktivní práce v digitálním světě

Společnost Franklin Templeton pomocí Microsoft 365 vytváří základ pro investičního správce budoucnosti.

No Data Available

Podpora úsporné a efektivní kultury na pracovišti

Fannie Mae modernizuje kulturu na pracovišti a nástroje, které ji podporují, a přizpůsobuje se tak změnám, včetně nových předpisů a demografických proměn.

No Data Available

Prospěch z inovací a změn

Axa zavádí inteligentní řešení, která nabízejí lepší zabezpečení a spolupráci, a umožňuje tak zaměstnancům poskytovat co nejlepší zákaznická řešení.

Projděte si všechny partnerské aplikace a služby pro finanční služby

Objevte užitečné zdroje

Osoba v obleku sedí u pracovního stolu a používá notebook.

Přečtěte si náš oborový blog

Sledujte nejnovější zprávy a informace od odborníků na finanční služby ze společnosti Microsoft.

Zpráva s názvem Cloud podporuje digitální transformaci ve finančních službách.

Transformace pomocí cloudových technologií

Přečtěte si zprávu společnosti Frost & Sullivan o tom, jak společnosti poskytující finanční služby pomocí cloudu podporují digitální transformaci.

Osoba drží šálek kávy a používá tablet.

Sledujte produkty Microsoft pro finanční služby na Twitteru

Získejte nejnovější poznatky a zapojte se do debaty na oficiální twitterové stránce celosvětové oborové skupiny společnosti Microsoft.

Osoba sedí na zadním sedadle automobilu a používá tablet.

Standard Chartered Bank se stane cloudovou bankou

Banka spolupracuje se společností Microsoft na urychlení digitální transformace pomocí strategie zaměřené na cloud.

Přední firmy v odvětví společně využívají umělou inteligenci pro dobročinné účely

Koalice podniků z různých oborů usiluje o odstranění společenských a technických překážek pomocí umělé inteligence.

Commonwealth Bank’s X15 Ventures a Microsoft spolupracují na urychlení inovací

Microsoft pomáhá bance udržet si čelní pozici v australském sektoru finančních služeb.

Informace o produktech Microsoft pro finanční služby

Azure

Transformace zákaznického prostředí a optimalizace řízení rizik v důvěryhodném cloudu.

Dynamics 365

Sjednoťte prodej a marketing a poskytujte jedinečné zákaznické prostředí.

GitHub Enterprise

Proměňte vývoj díky zabezpečení aplikací, automatizaci pracovních postupů a vylepšené spolupráci.

Microsoft 365

Zajištění produktivity, spolupráce a sjednocené komunikace s prvotřídním zabezpečením.

Microsoft Power Platform

Analyzujte data pomocí Power BI, sestavujte řešení, automatizujte procesy a vytvářejte virtuální agenty.

Microsoft Teams

Integrace lidí, obsahu a nástrojů, které váš tým potřebuje ke zvýšení efektivity.

Další materiály k finančním službám

Bankovnictví

Kapitálové trhy

Pojišťovnictví

Vyzkoušejte Microsoft Cloud pro finanční služby ve verzi Public Preview

Získávejte aktuální informace o Microsoft Cloudu pro finanční služby