Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Zabezpečení od Microsoftu

Program dodržování předpisů pro Microsoft Cloud

Chraňte pracovníky prvního kontaktu před kybernetickými hrozbami a realizujte vizi vaší organizace se všemi nástroji pro zabezpečení, které potřebují.

Urychlete přechod na cloud díky proaktivnímu zajištění dodržování předpisů

Identifikace výzev souvisejících s předpisy

Získejte přehled, jak změny předpisů a kybernetické hrozby ovlivňují vaše cloudové prostředí.

Proaktivní vyhodnocování rizik

Vyhodnocujte požadavky týkající se řízení rizik, dodržování předpisů a ochrany osobních údajů ve vašem cloudovém prostředí.

Neustálá minimalizace hrozeb

Získejte vhled do průběžné analýzy rizik a dohledu nad vaším hybridním cloudovým systémem.

Zjednodušte si přechod na cloud

Osoba, která drží přenosný počítač, a ukazuje zobrazované informace dvěma spolupracovníkům.

Konzultace s expertem

Využijte přímou a individuální komunikaci s experty Microsoftu k zajištění podpory osob zainteresovaných do řízení rizik a k urychlení cyklů hodnocení a schvalování.

Osoba se sluchátky, která pracuje u stolu se dvěma přenosnými počítači a několika obrazovkami.

Osoba, která drží přenosný počítač, a ukazuje zobrazované informace dvěma spolupracovníkům.

Získejte podporu expertů Microsoftu při vyplňování pevně stanoveného počtu dotazníků pro posouzení rizik.

Osoba, která pracuje u stolu s několika obrazovkami.

Komunita k dodržování předpisů

Seznamte se podrobněji s nejnovějším vývojem v oblasti dodržování předpisů, a to přímo od expertů Microsoftu, regulačních orgánů a partnerů v odvětví.

Osoba u stolu se dvěma stolními monitory

Proaktivní zajišťování rizik

Využívejte proaktivní komunikaci o výsledcích externího auditu, aktualizace cloudového prostředí od Microsoftu, informace o změnách požadavků v oblasti dodržování předpisů a cloudové technologie pro konkrétní odvětví včetně novinek v řízení rizik od jiných poskytovatelů.

Zpátky na karty

Další informace o Programu dodržování předpisů

Klíčové aspekty

Prozkoumat dokumentaci

Připojit se ke komunitě

Další informace

Osoba, která sedí v křesle a používá přenosný počítač.

Microsoft Cloud for Financial Services

Prozkoumejte řešení pro finanční služby, která podporuje Program dodržování předpisů pro Microsoft Cloud.

Osoba, která sedí u stolu s několika stolními monitory.

Azure pro finanční služby

Osoba sedící u stolu, která se účastní videohovoru v Teams na přenosném počítači před dvěma stolními monitory.

Dynamics 365 Finance

Další zdroje informací

Řešení Microsoftu pro dodržování předpisů

Projděte si nabídky Microsoftu pro oblast dodržování předpisů a dokumentaci k zajištění služeb.

Studijní program

Seznamte se se základy zabezpečení, dodržování předpisů a ochrany osobních údajů u Microsoftu.

Service Trust Portal

Prozkoumejte obsah, nástroje a prostředky, včetně auditovacích zpráv a posouzení ohrožení zabezpečení.

Správce dodržování předpisů

Získejte přístup k 300 předdefinovaným hodnocením pro běžné oborové a regionální předpisy.

Časté otázky

 • Organizace, které využívají hybridní cloudové služby, často čelí výzvám při vyhodnocování rizik a naplňování požadavků v oblasti dodržování předpisů. Program dodržování předpisů pro Microsoft Cloud je zpoplatněný prémiový program, který nabízí personalizovanou podporu s cílem tyto výzvy efektivně vyřešit. Navíc přináší možnosti pro vzdělávání a networking.

 • Dřívější program pro dodržování předpisů v oboru finančních služeb byl otevřen jen pro společnosti v oboru finančních služeb, jak jsou definovány v dodatku o finančních službách. V aktuálním uspořádání teď Microsoft podporuje všechny společnosti prostřednictvím vylepšených funkcí, a to nad rámec práva na audit.

 • Ne. Microsoft neposkytuje právní poradenství ani záruky ohledně dodržování předpisů. Konverzace se zaměřují na témata, u nichž se domníváte, že vzhledem k novým nebo vznikajícím předpisům možná nemůžete cloud používat.

 • Kulaté stoly jsou relace ke konkrétním tématům, obvykle s menšími skupinami, které nám umožňují zaměřit se na specifické potřeby s dopadem jen na menší segment zákazníků. Vyhrazená provozní doba obvykle probíhá dvakrát měsíčně a zaměřuje se na témata, která by mohla být užitečná pro všechny. Komunita k dodržování předpisů se skládá z kulatých stolů nebo vyhrazené provozní doby, ale zaměřuje se na konkrétní odvětví. Zahrnuje také akce, jako je například každoroční summit.

 • Záleží na složitosti dotazu a dostupných informacích. Tým Programu dodržování předpisů se snaží o co nejrychlejší zpracování dotazů.

 • Ne, Program dodržování předpisů nabízíme jako placený balíček.

 • Ano, tento program je navržený tak, aby pokrýval všechny cloudové služby Microsoftu, a nejsou u něho stanovené ceny pro jednotlivé cloudové služby.

 • Ne, nemusíte být členem Programu dodržování předpisů, abyste mohli toto své právo uplatnit. Když se však členem stanete, můžete získat pomoc ve formě posouzení od expertní skupiny Microsoftu a budete mít přístup k důvěrným artefaktům, což u vás může snížit nutnost provedení auditu.

 • O možnostech přechodu z programu pro dodržování předpisů v oboru finančních služeb na Program dodržování předpisů pro Microsoft Cloud si promluvte se s týmem, který má na starosti váš zákaznický účet.

 • Většina funkcí je nová nebo vylepšená, včetně mapování rizik a kontrolních mechanismů a proaktivního zajišťování rizik. Microsoft navíc nabízí osobní přístup, což u většiny konkurentů neplatí.

 • Ne. Pozvánku na summit dostanou jen členové Programu dodržování předpisů. Summit není dostupný jako zpoplatněná nabídka.

 • Doložky R2A a R2E zůstávají v platnosti a jsou řešeny ve smluvních podmínkách online služeb (OST), v dodatku pro ochranu údajů (DPA) a také ve smlouvách specifických pro dané odvětví.

Program dodržování předpisů pro Microsoft Cloud

Zajistěte si lepší zabezpečení pro budoucnost. Ještě dnes prozkoumejte možnosti zabezpečení.

Sledovat Microsoft