Program dodržování předpisů pro Microsoft Cloud

Spojte se s experty na konkrétní problematiku, abyste mohli zajistit podporu vašich interních a externích týmů pro rizika, auditování a dodržování předpisů a urychlili přechod na cloud.

Urychlete přechod na cloud díky proaktivnímu zajištění dodržování předpisů

Identifikace výzev souvisejících s předpisy

Získejte přehled, jak změny předpisů a kybernetické hrozby ovlivňují vaše cloudové prostředí.

Proaktivní vyhodnocování rizik

Vyhodnocujte požadavky týkající se řízení rizik, dodržování předpisů a ochrany osobních údajů ve vašem cloudovém prostředí.

Neustálá minimalizace hrozeb

Získejte vhled do průběžné analýzy rizik a dohledu nad vaším hybridním cloudovým systémem.

Zjednodušte si přechod na cloud

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

Konzultace s expertem

Využijte přímou a individuální komunikaci s experty Microsoftu k zajištění podpory osob zainteresovaných do řízení rizik a k urychlení cyklů hodnocení a schvalování.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

Mapování rizik a kontrolních mechanismů

Získejte podporu expertů Microsoftu při vyplňování pevně stanoveného počtu dotazníků pro posouzení rizik.

A person working at a desk with multiple screens.

Komunita k dodržování předpisů

Seznamte se podrobněji s nejnovějším vývojem v oblasti dodržování předpisů, a to přímo od expertů Microsoftu, regulačních orgánů a vám podobných hráčů v oboru.

A person at a desk that has two desktop monitors.

Proaktivní zajišťování rizik

Využívejte proaktivní komunikaci o výsledcích externího auditu, aktualizace cloudového prostředí od Microsoftu, informace o změnách požadavků v oblasti dodržování předpisů a cloudové technologie pro konkrétní odvětví, včetně novinek v řízení rizik od jiných poskytovatelů.

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

Konzultace s expertem

Využijte přímou a individuální komunikaci s experty Microsoftu k zajištění podpory osob zainteresovaných do řízení rizik a k urychlení cyklů hodnocení a schvalování.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

Mapování rizik a kontrolních mechanismů

Získejte podporu expertů Microsoftu při vyplňování pevně stanoveného počtu dotazníků pro posouzení rizik.

A person working at a desk with multiple screens.

Komunita k dodržování předpisů

Seznamte se podrobněji s nejnovějším vývojem v oblasti dodržování předpisů, a to přímo od expertů Microsoftu, regulačních orgánů a vám podobných hráčů v oboru.

A person at a desk that has two desktop monitors.

Proaktivní zajišťování rizik

Využívejte proaktivní komunikaci o výsledcích externího auditu, aktualizace cloudového prostředí od Microsoftu, informace o změnách požadavků v oblasti dodržování předpisů a cloudové technologie pro konkrétní odvětví, včetně novinek v řízení rizik od jiných poskytovatelů.

Další informace o Programu dodržování předpisů

Klíčové aspekty

Prozkoumejte dokumentaci

Připojte se ke komunitě

Další informace

Další zdroje informací

Řešení Microsoftu pro dodržování předpisů

Projděte si nabídky Microsoftu pro oblast dodržování předpisů a dokumentaci k zajištění služeb.

Výukový program

Seznamte se se základy zabezpečení, dodržování předpisů a ochrany osobních údajů u Microsoftu.

Service Trust Portal

Prozkoumejte obsah, nástroje a prostředky, včetně auditovacích zpráv a posouzení hrozeb pro zabezpečení.

Správce dodržování předpisů

Získejte přístup k 300 předdefinovaným hodnocením pro běžné oborové a regionální předpisy.

Časté otázky

|

Organizace, které využívají hybridní cloudové služby, často čelí výzvám při vyhodnocování rizik a naplňování požadavků v oblasti dodržování předpisů. Program dodržování předpisů pro Microsoft Cloud je zpoplatněný prémiový program, který nabízí personalizovanou podporu s cílem tyto výzvy efektivně vyřešit. Navíc přináší možnosti pro vzdělávání a networking.

Dřívější program pro dodržování předpisů v oboru finančních služeb byl otevřen jen pro společnosti v oboru finančních služeb, jak jsou definovány v dodatku o finančních službách. V aktuálním uspořádání teď Microsoft podporuje všechny společnosti prostřednictvím vylepšených funkcí, a to nad rámec práva na audit.

Ne. Microsoft neposkytuje právní poradenství ani záruky ohledně dodržování předpisů. Konverzace se zaměřují na témata, u nichž se domníváte, že vzhledem k novým nebo vznikajícím předpisům možná nemůžete cloud používat.

Kulaté stoly jsou relace ke konkrétním tématům, obvykle s menšími skupinami, které nám umožňují zaměřit se na specifické potřeby s dopadem jen na menší segment zákazníků. Vyhrazená provozní doba obvykle probíhá dvakrát měsíčně a zaměřuje se na témata, která by mohla být užitečná pro všechny. Komunita k dodržování předpisů se skládá z kulatých stolů nebo vyhrazené provozní doby, ale zaměřuje se na konkrétní odvětví. Zahrnuje také akce, jako je například každoroční summit.

Záleží na složitosti dotazu a dostupných informacích. Tým Programu dodržování předpisů se snaží o co nejrychlejší zpracování dotazů.

Ne, Program dodržování předpisů nabízíme jako placený balíček.

Ano, tento program je navržený tak, aby pokrýval všechny cloudové služby Microsoftu, a nejsou u něho stanovené ceny pro jednotlivé cloudové služby.

Ne, nemusíte být členem Programu dodržování předpisů, abyste mohli toto své právo uplatnit. Když se však členem stanete, můžete získat pomoc ve formě posouzení od expertní skupiny Microsoftu a budete mít přístup k důvěrným artefaktům, což u vás může snížit nutnost provedení auditu.

O možnostech přechodu z programu pro dodržování předpisů v oboru finančních služeb na Program dodržování předpisů pro Microsoft Cloud si promluvte se s týmem, který má na starosti váš zákaznický účet.

Většina funkcí je nová nebo vylepšená, včetně mapování rizik a kontrolních mechanismů a proaktivního zajišťování rizik. Microsoft navíc nabízí osobní přístup, což u většiny konkurentů neplatí.

Ne. Pozvánku na summit dostanou jen členové Programu dodržování předpisů. Summit není dostupný jako zpoplatněná nabídka.

Doložky R2A a R2E zůstávají v platnosti a jsou řešeny ve smluvních podmínkách online služeb (OST), v dodatku pro ochranu údajů (DPA) a také ve smlouvách specifických pro dané odvětví.

Program dodržování předpisů pro Microsoft Cloud