Ověřené ID Microsoft Entra

Stačí jedno ověření. Potom můžete ověřené přihlašovací údaje používat všude.

A person sitting at their desk using their mobile phone to create a new credential.

Vydejte se na cestu k decentralizované identitě

Pomocí služby Ověřené ID, což je špičková globální platforma od Microsoftu, můžete zajistit bezpečnější interakce a zároveň respektovat soukromí.

Rychlý onboarding zaměstnanců, partnerů a zákazníků

Digitálně ověřujte informace u poskytovatelů ověření identity, abyste zajistili důvěryhodnou samoobslužnou registraci a rychlejší onboarding.

Přístup k velmi cenným aplikacím a prostředkům

Rychle ověřujte přihlašovací údaje a stav osob, abyste mohli s jistotou udělovat přístup pomocí nejnižších možných oprávnění.

Možnost samoobslužného obnovení účtu

Nahraďte telefonické kontaktování podpory a bezpečnostní otázky efektivnějším samoobslužným procesem ověřování identit.

Spolupráce s partnerem Microsoftu

Zajistěte hladce fungující a zabezpečené prostředí s ověřitelnými přihlašovacími údaji, které je možné díky partnerství Microsoftu s předními poskytovateli ověření identity.

A child holding up a tablet to show their parent that is sitting at their desk working.

Přehrát video

Seznamte se se službou Ověřené ID, což je platforma založená na otevřených standardech, která organizacím umožňuje snadné ověření informací o identitě a současně chrání osobní údaje jednotlivců.

Možnosti služby Ověřené ID

Služba Ověřené ID vám umožní bezpečně vystavovat a ověřovat přihlašovací údaje na pracovišti, potvrzení o statusu studenta či učitele, certifikace a jakékoli další jedinečné atributy identity.

Snadné nastavení a nasazení

Po konfiguraci služby Ověřené ID na portálu pro správu Microsoft Entra můžete začít vydávat a přijímat ověřitelné přihlašovací údaje v řádu minut.

Vytváření a vydávání přihlašovacích údajů

Můžete přizpůsobovat a konfigurovat ověřitelné přihlašovací údaje pomocí předem připravené šablony nebo vlastních pravidel a souborů návrhu.

Ověřování přihlašovacích údajů

Zajistěte interakce, které budou respektovat soukromí jednotlivců. Jejich přihlašovací údaje ověřujte ve službě Ověřené ID s jejich souhlasem prostřednictvím digitální peněženky.

Pozastavení nebo zneplatnění přihlašovacích údajů

Aktivní ověřený stav přihlašovacích údajů jednotlivce můžete odvolat nebo pozastavit a zároveň povolit, aby neplatné přihlašovací údaje zůstaly v jeho vlastnictví.

Pomozte lidem spravovat jejich digitální identitu

Služba Ověřené ID, která vychází z otevřených standardů, automatizuje ověřování přihlašovacích údajů identity a umožňuje interakce mezi organizacemi a uživateli se zajištěním ochrany osobních údajů.

Jak službu Ověřené ID používají zákazníci

​​​​​Služba Ověřené ID je aktuálně k dispozici zdarma.*

  • Vystavujte a ověřujte přihlašovací údaje na pracovišti, potvrzení o statusu studenta či učitele, certifikace a jakékoli další jedinečné atributy identity.
  • Umožněte uživatelům vlastnit a spravovat svou digitální identitu, a zvyšte tak ochranu osobních údajů.
  • Snižujte rizika pro organizaci a zjednodušte proces auditu.
  • Umožněte vývojářům hladké vytváření bezserverových aplikací orientovaných na uživatele.

Zahajte svou cestu k decentralizované identitě tím, že v centru pro správu Microsoft Entra zdarma aktivujete službu Ověřené ID. Implementujte službu Ověřené ID ve spolupráci s některým z našich partnerů, abyste mohli provést rychlý onboarding a pak začít vydávat a ověřovat přihlašovací údaje pro zákazníky.

 

*Služba Ověřené ID Microsoft Entra je součástí jakéhokoli předplatného Azure Active Directory, včetně Azure AD Free.

Související produkty Microsoft Entra

Dokumentace a školení

Chraňte vše

Zajistěte si lepší zabezpečení pro budoucnost. Ještě dnes prozkoumejte možnosti zabezpečení.

Tento diagram znázorňuje zapojení tří stran do interakce s ověřitelnými přihlašovacími údaji. Toto řešení automatizuje ověřování přihlašovacích údajů a deklarací identity.

Ověřovatel je organizace, která žádá o potvrzení a po přijetí ověří, že deklarace identity v přihlašovacích údajích splňují požadavky.

Uživatel přijme a schválí žádost o přihlašovací údaje získané od vystavitele a předloží je ověřovateli. Deklarace identity přihlašovacích údajů jsou kryptograficky podepsané privátním klíčem uživatele.

Vystavitel je organizace, která ověřuje deklarace identity a uděluje uživateli digitálně podepsané přihlašovací údaje.

Ekosystém organizací, pracovišť, orgánů veřejné správy, škol, institucí a jednotlivců funguje jako důvěryhodný vystavitel a ověřovatel pro ověřitelné přihlašovací údaje, přičemž uživatelé udělují oprávnění a spravují přístup prostřednictvím své digitální peněženky.