Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Zabezpečení od Microsoftu
Správa ochrany osobních údajů a rizik

Ochrana osobních údajů a zmírňování rizik

Využijte umělou inteligenci a automatizaci k zjišťování problémových oblastí spojených s dodržováním předpisů a zákonných nařízení, k řízení reakcí na incidenty i k dodržování zákonem stanovených a podnikových zásad.
Přehled

Vytvoření produktivního pracoviště, které dodržuje předpisy

 • Můžete odhalit a snížit riziko spojené s hromaděním dat, nadměrným vystavováním dat a nevhodnou komunikací.
  Osoba, která sedí u stolu a používá počítač
 • Můžete identifikovat a spravovat data související s incidentem a efektivně na něj reagovat.
  Dvě osoby, které se dívají na počítač, přičemž jedna osoba ukazuje na jeho obrazovku
 • Můžete zajistit dodržování předpisů díky ochraně osobních údajů a citlivých dat v rámci datového fondu.
  Dvě osoby, které se dívají na obrazovku počítače
 • Můžete analyzovat velké objemy dat, určovat prioritu akcí a minimalizovat riziko.
  Dvě osoby, které se dívají na počítač
Statistika trhu

Dobrý důvod pro modernizaci

V mnoha organizacích je správa programů dodržování předpisů a ochrany osobních údajů neefektivní a časově náročná, což zvyšuje riziko neúspěšných auditů nebo pokut vyplývajících z porušení zákona či nařízení.
PRODUKTY

Seznámení s produkty pro řízení rizik a ochranu osobních údajů

Microsoft Purview eDiscovery

Svoje data můžete vyhledávat a spravovat na jediném místě, abyste dokázali efektivně reagovat na právní záležitosti a interní šetření.

Správa životního cyklu dat a záznamů Microsoft Purview

Povinnosti vyplývající z právních a obchodních požadavků, požadavků na ochranu osobních údajů a požadavků na základě legislativních předpisů můžete plnit pomocí výkonných nástrojů řízení dat a správy záznamů.

Dodržování předpisů při komunikaci Microsoft Purview

Můžete podporovat bezpečnou komunikaci v souladu s příslušnými předpisy díky detekci citlivého nebo nevhodného obsahu v organizaci.

Microsoft Priva

Můžete zvýšit úroveň ochrany osobních údajů, zajistit ochranu soukromí zákaznických dat a zjednodušit procesy dodržování předpisů.

Zajištění dodržování předpisů a zabezpečení

Rizika a ochranu osobních údajů můžete spravovat pomocí jednotného řešení využívajícího umělou inteligenci.

Ochrana nestrukturovaných dat pomocí Microsoft Purview

Zjistěte, jak můžete proaktivně klasifikovat neznámá data, vyhodnocovat rizika a rychle reagovat na šetření.
Příběhy zákazníků

Řešení zákazníků pro řízení rizik a dodržování předpisů

Další řešení

Další informace o zabezpečení od Microsoftu  

Žena v obleku, která stojí před počítačem
Zabezpečení dat

Ochrana citlivých dat

Můžete zjišťovat a chránit citlivá data, spravovat insiderská rizika a předcházet ztrátám dat.
AI pro kybernetickou bezpečnost

Vyšší efektivita týmu díky umělé inteligenci

Můžete vybavit bezpečnostní týmy, aby dokázaly zachytit, co ostatním uniklo, zvládly překonat protivníky a získaly nové dovednosti.
Osoba v obleku s kravatou
Zabezpečení cloudu

Zabezpečení všech cloudů

Můžete zajistit ochranu multicloudových prostředků, úloh a aplikací.

Začínáme

Budujte si budoucnost, dodržujte předpisy, spravujte rizika a chraňte osobní údaje.

[1] The 2023 Thomson Reuters Risk & Compliance Survey Report: A delicate balance between risk and reward, Thomson Reuters, 2023. 
      

[2] Průzkum z března 2023 týkající se 510 pracovníků s rozhodovací pravomocí v oblasti dodržování předpisů z USA. Průzkum zadala společnost Microsoft agentuře Vital Findings. 

[3Sledování vynucování nařízení GDPR: seznam pokut za nedodržení nařízení GDPR                             

Sledujte Microsoft