Microsoft Purview Audit

Podpora forenzních prověřování a prověřování dodržování předpisů.

A man working on a desk with a sheet of paper and a pen.

Podpora forenzních prověřování a prověřování dodržování předpisů

Podpora forenzních prověřování

Zjistěte rozsah ohrožení zabezpečení a získejte přístup k protokolům auditování, abyste podpořili prověřování.

Zachování protokolů auditování kvůli plnění regulačních požadavků

Uchovávejte záznamy auditů po dobu jednoho roku s možností uchovávání po dobu až 10 let.

Získání širokopásmového přístupu k datům

Získejte dynamickou kvótu šířky pásma pro přístup k datům auditování.

Klíčové funkce Microsoft Purview Audit (Premium)

Screen review of customized retention dashboard.

Přizpůsobené zásady uchovávání

Vytvořte si přizpůsobené zásady uchovávání protokolů auditování pro uchovávání záznamů auditů na základě služby, ve které k auditování dochází, konkrétních auditovaných aktivit nebo uživatele, který provádí auditovanou aktivitu.

Screenshot of retention policy options dashboards.

Delší doba uchovávání záznamů auditů

Záznamy protokolů auditování pro Exchange, SharePoint a Azure Active Directory se standardně uchovávají po dobu jednoho roku. Pro všechny ostatní aktivity se uchovávají 90 dní. Až 10leté uchovávání protokolů auditování je k dispozici s dodatečnou licencí.

Screenshot of a crucial events report example.

Důležité události s vysokou hodnotou

Podpořte prověřování tím, že budete poskytovat přehledy o událostech, jako je přístup k položkám pošty, odpovídání na ně a jejich přeposílání, nebo kdy a co určitý uživatel hledal ve službě Exchange Online a SharePoint Online.

A diagram of the management activity A P I.

Větší šířka pásma pro rozhraní Office 365 Management Activity API

Organizacím se zpočátku přidělí základní úroveň 2 000 požadavků za minutu. Tento limit se dynamicky zvýší v závislosti na počtu licencí organizace a jejich licenčním předplatném, což vede k přibližně dvojnásobné šířce pásma ve srovnání s organizacemi s Auditováním úrovně Standard.

Screen review of customized retention dashboard.

Přizpůsobené zásady uchovávání

Vytvořte si přizpůsobené zásady uchovávání protokolů auditování pro uchovávání záznamů auditů na základě služby, ve které k auditování dochází, konkrétních auditovaných aktivit nebo uživatele, který provádí auditovanou aktivitu.

Screenshot of retention policy options dashboards.

Delší doba uchovávání záznamů auditů

Záznamy protokolů auditování pro Exchange, SharePoint a Azure Active Directory se standardně uchovávají po dobu jednoho roku. Pro všechny ostatní aktivity se uchovávají 90 dní. Až 10leté uchovávání protokolů auditování je k dispozici s dodatečnou licencí.

Screenshot of a crucial events report example.

Důležité události s vysokou hodnotou

Podpořte prověřování tím, že budete poskytovat přehledy o událostech, jako je přístup k položkám pošty, odpovídání na ně a jejich přeposílání, nebo kdy a co určitý uživatel hledal ve službě Exchange Online a SharePoint Online.

A diagram of the management activity A P I.

Větší šířka pásma pro rozhraní Office 365 Management Activity API

Organizacím se zpočátku přidělí základní úroveň 2 000 požadavků za minutu. Tento limit se dynamicky zvýší v závislosti na počtu licencí organizace a jejich licenčním předplatném, což vede k přibližně dvojnásobné šířce pásma ve srovnání s organizacemi s Auditováním úrovně Standard.

Jak Auditování podporuje prověřování

Auditování poskytuje důležitá data událostí, která vám můžou pomoct prozkoumat možná porušení zabezpečení a určit rozsah ohrožení zabezpečení.

Microsoft 365 E5 Compliance

nová cena €10.10 měsíčně za uživatele
Cena je bez DPH.

(roční předplatné – s automatickým prodlužováním)

Microsoft Purview Audit je součástí sady Microsoft 365 E5 Compliance
 

Microsoft nabízí komplexní řešení pro dodržování předpisů a řízení dat, která vaší organizaci pomůžou řídit rizika, chránit a spravovat citlivá data a reagovat na požadavky na dodržování předpisů.
 

* Zákazníci, kteří mají v současné době licenci Enterprise Mobility + Security E3, Office E3 nebo Microsoft 365 E3, si můžou zakoupit nebo vyzkoušet sadu Microsoft 365 E5 Compliance. Funkce nabídky Microsoft 365 E5 Compliance jsou součástí licence Microsoft 365 E5.

Další zdroje informací

Získejte další informace o funkci Microsoft Purview Audit – dříve Rozšířené auditování v Microsoftu 365.

Chraňte vše

Zajistěte si lepší zabezpečení pro budoucnost. Ještě dnes prozkoumejte možnosti zabezpečení.

Obrázek: Události zaměřené na uživatele pro prověřování.

Auditování poskytuje důležitá data událostí, která vám můžou pomoct prozkoumat možná porušení zabezpečení a určit rozsah ohrožení zabezpečení. Tento diagram znázorňuje pět událostí zaměřených na uživatele pro prověřování, mezi které patří události týkající se uživatelů, události týkající se e-mailů, události Microsoft Teams, soubory a hledání.