Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Zabezpečení od Microsoftu

Microsoft Entra Soukromý přístup (Preview)

Prozkoumejte nové řešení ZTNA (Zero Trust Network Access) zaměřené na identitu.

Člověk, který se dívá na mobilní telefon

Nový pohled na zabezpečený přístup s využitím řešení Microsoft Entra

Seznamte se s nejčerstvějšími inovacemi v oblasti identit a přístupu a s tím, jak můžete posílit vaši obranu pomocí řešení Microsoft Entra.

Zabezpečený přístup ke všem privátním aplikacím

Produkt Microsoft Entra Soukromý přístup je postaven na principech nulové důvěry a pomáhá odstraňovat rizika a zároveň zvyšuje produktivitu uživatelů. Rychle a bezpečně připojujte uživatele z jakýchkoli zařízení a jakékoli sítě k privátním aplikacím – v místním prostředí i v jakémkoli cloudu.

Modernizace přístupu k privátním aplikacím pomocí řešení ZTNA zaměřeného na identity

Rychle a snadno připojujte vzdálené uživatele z jakýchkoli zařízení a jakékoli sítě k privátním aplikacím. Snižte provozní složitost a náklady starších sítí VPN a současně eliminujte nadměrný přístup a zabraňte útokům typu „lateral movement“.

Předcházení porušení zabezpečení pomocí řízení podmíněného přístupu

Automaticky zjišťujte, připojujte a seskupujte privátní aplikace přes libovolný port a protokol. Vynucujte řízení přístupu pro jednotlivé aplikace na základě zásad podmíněného přístupu. Poskytujte rychlý a bezproblémový přístup prostřednictvím optimalizovaného místního přístupu.

Vylepšení zabezpečení podrobnou segmentací aplikací

Omezte vystavení hrozbám definováním granulárních segmentů aplikací a mikrosegmentů na úrovni uživatelů, procesů nebo zařízení. Řiďte přístup k privátním aplikacím napříč hybridními a multicloudovými prostředími, privátními sítěmi a datacentry.

Získejte řešení zaměřené na identity

Vynucujte jednotné řízení adaptivního přístupu, zjednodušte zabezpečení přístupu k síti a poskytujte skvělé uživatelské prostředí kdekoli prostřednictvím produktu Microsoft Entra Soukromý přístup, který je součástí řešení SSE (Security Service Edge) od Microsoftu.

Video container

Funkce řešení Microsoft Entra Soukromý přístup

Snadná konfigurace alternativy pro starší verze sítí VPN

Nakonfigurujte široké rozsahy privátních IP adres a plně kvalifikované názvy domén (FQDN), abyste mohli rychle povolovat přístup ke všem privátním prostředkům založený na nulové důvěře (Zero Trust) a identitách.

Vynucení vícefaktorového ověřování u starších protokolů

Nastavte moderní ověřování před starší protokoly, jako jsou Kerberos a Integrované ověřování Windows (NTLM).

Povolení adaptivního přístupu k jednotlivým aplikacím

Nakonfigurujte granulární řízení přístupu na úrovni jednotlivých aplikací pro všechny privátní aplikace.

Zpět na karty

Prozkoumejte produktovou řadu Microsoft Entra

Chraňte propojení mezi lidmi, aplikacemi, prostředky a zařízeními s využitím multicloudových identit a produktů pro přístup k síti.

Správa identit a přístupu

 • Microsoft Entra ID (dříve Azure Active Directory)

  Spravujte a chraňte uživatele, aplikace, úlohy a zařízení.

 • Microsoft Entra ID Governance

  Chraňte, monitorujte a auditujte přístup k důležitým prostředkům.

 • Microsoft Entra Externí ID

  Poskytněte svým zákazníkům a partnerům zabezpečený přístup k libovolné aplikaci.

Nové kategorie identit

 • Ověřené ID Microsoft Entra

  Vystavujte a ověřujte přihlašovací údaje pro identity na základě otevřených standardů.

 • Správa oprávnění Microsoft Entra

  Spravujte oprávnění identit v celé multicloudové infrastruktuře.

 • ID úloh Microsoft Entra

  Pomozte aplikacím a službám bezpečně přistupovat ke cloudových prostředkům.

Přístup k síti

 • Microsoft Entra Přístup k Internetu

  Zabezpečený přístup k internetu, SaaS (Software as a Service) a aplikace Microsoftu 365.

 • Microsoft Entra Soukromý přístup

  Pomozte uživatelům využívat zabezpečené připojení k privátním aplikacím odkudkoli.

Další zdroje informací

Blog

Oznámení řešení SSE od Microsoftu

Získejte další informace o produktu Microsoft Entra Soukromý přístup, který je součástí řešení SSE od Microsoftu.

Datový list

Datový list pro Microsoft Entra Soukromý přístup

Získejte další informace o výhodách produktu Microsoft Entra Soukromý přístup.

Infografika

Infografika o SSE

Získejte další informace o klíčových součástech řešení SSE od Microsoftu.

Dokumentace

Dokumentace pro Microsoft Entra Soukromý přístup

Zjistěte, jak můžete spravovat, konfigurovat a nasazovat řešení Microsoft Entra Soukromý přístup z Centra pro správu Microsoft Entra.

Začít

Chraňte vše a rozvíjejte svou budoucnost už dnes.

Sledujte Microsoft