Řízení rizik

Zlepšete stav zabezpečení rizik a dodržování předpisů. Identifikujte rizika související s daty a spravujte dodržování právních předpisů.

Risk management

Proč používat řízení rizik?

Díky integrovaným kontrolním mechanismům ochrany osobních údajů vám řízení rizik pomáhá při používání nativních aplikací i aplikací třetích stran identifikovat, prověřovat a napravovat škodlivé a neúmyslné aktivity.

Nativní signály

Využívejte nativní signály a rozšíření ze všech svých digitálních prostředků a získejte potřebný přehled o aktivitách, akcích a komunikaci uživatelů.

Možnosti pro různé způsoby komunikace

Získejte podporu pro funkce, které vám umožní pracovat nativně se zprávami v Microsoft Teams a na jiných oblíbených platformách, jako je Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack a Zoom.

Informace pro lepší rozhodování

Můžete rychle identifikovat rizika pomocí integrovaných šablon strojového učení poskytujících podrobné přehledy o řízení rizik.

Integrované pracovní postupy

Spolupracujte na řešení rizik napříč týmy a zajistěte, aby prověřování probíhalo v souladu s platnými předpisy z oblasti pracovního práva.

Proč je řízení rizik důležité?

15,4 milionu USD

Náklady

Celkové průměrné roční náklady na aktivity pro řešení insiderských hrozeb1

85 dnů

Čas

Průměrná doba potřebná k odvrácení insiderského incidentu1

Produkty pro řízení rizik

A person using a large touchscreen monitor.

Správa insiderských rizik Microsoft Purview

Správa insiderských rizik vám pomůže detekovat a identifikovat potenciální rizika ve vaší organizaci a podnikat potřebné kroky.

 

Další informace

A meeting in a conference room with 5 people.

Dodržování předpisů při komunikaci Microsoft Purview

Můžete rychle identifikovat a napravovat porušení zásad pravidel chování ve firemní komunikaci a provádět akce nezbytné k zajištění dodržování předpisů. Můžete podporovat vytváření zdravého pracovního prostředí a dodržování předpisů pro příslušné odvětví.

A person using a laptop.

Microsoft Purview eDiscovery

Používejte funkce strojového učení, jako je zjišťování téměř identických duplikátů, uspořádání e-mailů do vláken, relevance, motivy a inteligentní značky, a pomáhejte zákazníkům redukovat a třídit velké objemy existujících dat.

A person using a large touchscreen monitor.

Správa insiderských rizik Microsoft Purview

Správa insiderských rizik vám pomůže detekovat a identifikovat potenciální rizika ve vaší organizaci a podnikat potřebné kroky.

 

Další informace

A meeting in a conference room with 5 people.

Dodržování předpisů při komunikaci Microsoft Purview

Můžete rychle identifikovat a napravovat porušení zásad pravidel chování ve firemní komunikaci a provádět akce nezbytné k zajištění dodržování předpisů. Můžete podporovat vytváření zdravého pracovního prostředí a dodržování předpisů pro příslušné odvětví.

A person using a laptop.

Microsoft Purview eDiscovery

Používejte funkce strojového učení, jako je zjišťování téměř identických duplikátů, uspořádání e-mailů do vláken, relevance, motivy a inteligentní značky, a pomáhejte zákazníkům redukovat a třídit velké objemy existujících dat.

Studie Gartner® Magic Quadrant™ pro oblast archivace podnikových informací

Společnost Microsoft byla v roce 2020 označena jako lídr ve studii Magic Quadrant společnosti Gartner o archivaci podnikových informací.2

A person working at a desk with many monitors and devices.

Začínáme se zabezpečením od Microsoftu

Vyplňte formulář se žádostí o to, abychom vám zavolali a poskytli další informace o Microsoftu 365 nebo Microsoft Azure.

1. 2022 Cost of Insider Threats: Global Report, The Poneman Institute.
2. GARTNER a Magic Quadrant jsou registrované ochranné známky a značky služeb společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích afilací v USA a dalších zemích a zde se používají se svolením vlastníka. Všechna práva vyhrazena. Společnost Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedenou v jejích výzkumných publikacích ani nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner odrážejí názory výzkumné organizace společnosti Gartner a neměly by být považovány za prohlášení o skutečnostech. Společnost Gartner neposkytuje v souvislosti se svým výzkumem žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.
Studie Gartner Magic Quadrant pro oblast archivace podnikových informací, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28. října 2020.