Urychlení cesty k inteligentní budoucnosti

Budujte značky, které lidé milují, pomocí inteligentní maloobchodní technologie.

Preference spotřebitelů se rychle vyvíjejí

Vytvořte propojenou, flexibilní a datově podloženou organizaci, která se stane lídrem v odvětví spotřebního zboží. Řešte výzvy maloobchodního odvětví a vyvíjejte se se svými zákazníky.


Zjistěte, jak společnosti v odvětví rychloobrátkového spotřebitelského zboží inovují, aby transformovaly své podnikání

No Data Available

Flexibilita, pružnost a škálovatelnost podporuje ambiciózní digitální strategii

Společnost pokračuje v budování silné kultury inovací a řadí se mezi průkopníky i v digitální éře.

 

No Data Available

Transformace maloobchodu

Lepší propojení v rámci podniku umožňuje poskytovat nakupujícím lepší možnosti a dosahovat dokonalosti při realizaci maloobchodního prodeje.

No Data Available

Propojení dat na globální úrovni

Vytvoření platformy pro globální analýzu umožnilo získávat poznatky z obrovského množství dat shromažďovaných v každém kroku výrobního procesu.

No Data Available

V čele udržitelné produkce potravin

Společnost sleduje svůj globální dodavatelský řetězec a nabízí spotřebitelům okamžitý přehled o tom, kde a jak jsou plodiny pěstovány.

No Data Available

Nyní je to v osobní rovině: digitální cesta společnosti Unilever vede ke skutečným výsledkům pro spotřebitele a zaměstnance

Přečtěte si, jak společnost Unilever přešla pomocí technologií společnosti Microsoft a praktické podpory od projektového přístupu k platformové strategii.

Řešení pro odvětví spotřebního zboží

Řešení pro prediktivní údržbu Inteligentní prognózy poptávky Intelligent Customer Data Platform