Podpořte rozvoj zaměstnanců pomocí platformy Microsoft Viva

Microsoft Viva je platforma možností zaměstnanců, která propojuje komunikaci, znalosti, výuku, zdroje informací a přehledy a začleňuje je do pracovního procesu. Viva využívá Microsoft 365 a prostředí Microsoft Teams a pomáhá vytvářet firemní kulturu, která podporuje zaměstnance i týmy v dosahování co nejlepších výsledků, ať pracují odkudkoli.

Viva hub
Přehled
Guided Tour

Prohlídka – domovská stránka

Viva Přehledy

Získejte rovnováhu mezi produktivitou a osobní pohodou

Některé funkce se liší podle konkrétního trhu.

Získejte rovnováhu mezi produktivitou a osobní pohodou

Pomozte zaměstnancům a týmům v celé organizaci dosahovat úspěchů prostřednictvím doporučení ke zlepšení jejich produktivity i osobní pohody.

Budujte lepší pracovní návyky na základě osobních přehledů

Zlepšete spolupráci, zvyšte soustředění na cíl a zlepšete duševní pohodu. Dělejte si přestávky mezi schůzkami, chraňte čas na soustředěnou práci a po pracovní době se vědomě odpojujte.

Podporujte zdravou pracovní kulturu

Pro manažery a vedoucí zajistěte přehledy, které ukazují příležitosti ke zlepšení osobní pohody, zapojení a efektivity v celé organizaci.

Prozkoumejte, jak různé způsoby chování ovlivňují výsledky

Řešte složité firemní otázky i konkrétní korelace mezi zdroji dat prostřednictvím pokročilých analýz.

Učte se v hlavním pracovním proudu

Začleňte vzdělávání do nástrojů, které už lidé používají – prostřednictvím Microsoft Teams a Microsoftu 365.

Umožněte učení formou spolupráce

Podpořte sociální učení prostřednictvím chatu, karet a doporučení od podobných uživatelů v Teams.

Poskytněte zaměstnancům kontrolu nad jejich studijními programy

Podpořte výukové cíle zaměstnanců pomocí záložek, zadání, přizpůsobených návrhů a výzev v kalendáři

Agregujte učební materiály z celé organizace

Usnadněte zaměstnancům hledání relevantního obsahu od připojených poskytovatelů, ze systémů pro správu výuky a ve vlastních firemních prostředcích.

Objevujte znalosti a zkušenosti

Automaticky uspořádávejte obsah a odborné znalosti z celé organizace, aby byly snadno dohledatelné.

Identifikujte a automatizujte obsah

Nechejte umělou inteligenci, aby v datech vaší organizace automaticky identifikovala, zpracovávala a uspořádávala obsah.

Kurátorujte a uspořádávejte znalosti

Pomozte expertům ve vaší organizaci vylepšovat a rozvíjet témata a související zdroje prostřednictvím stránek a karet témat.

Usnadněte vyhledávání znalostí

V aplikacích Microsoftu 365 můžete nechat automaticky zobrazovat karty témat, které zaměstnancům pomohou najít znalosti v kontextu vaší práce.

Modernizujte prostředí pro zaměstnance

Podpořte silnější zapojení a propojenost a pomozte všem k úspěchu na hybridním pracovišti.

Rozvíjejte kulturu a komunikaci

Rozšiřujte možnosti komunikace na pracovišti propojením zpráv, konverzací a zdrojů, které informují, inspirují a vtahují do dění.

Zapojujte a motivujte zaměstnance

Pěstujte inkluzivní kulturu, transparentně řiďte organizační změny a podporujte smysluplné vazby na pracovišti.

Některé funkce se liší podle konkrétního trhu.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Osobní přehledy","id":"personal-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JJ?ver=3b2c","imageAlt":"The homepage in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Osobní přehledy","videoHref":"","content":"<p>Zlepšete spolupráci, zvyšte soustředění na cíl a zlepšete duševní pohodu. Dělejte si přestávky mezi schůzkami, chraňte čas na soustředěnou práci a po pracovní době se vědomě odpojujte.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Přehledy","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Přehledy","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Budujte lepší pracovní návyky na základě osobních přehledů"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Přehledy pro manažery a vedoucí pracovníky","id":"leader-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JM?ver=0992","imageAlt":"The My Team tab in Viva Insights showing recommended plans, action items and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Přehledy pro manažery a vedoucí pracovníky","videoHref":"","content":"<p>Pro manažery a vedoucí zajistěte přehledy, které ukazují příležitosti ke zlepšení osobní pohody, zapojení a efektivity v celé organizaci.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Přehledy","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Přehledy","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podporujte zdravou pracovní kulturu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pokročilé přehledy","id":"advanced-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1K7?ver=6c5c","imageAlt":"Advanced insights about employees and descriptions of why they matter in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Pokročilé přehledy","videoHref":"","content":"<p>Řešte složité firemní otázky i konkrétní korelace mezi zdroji dat prostřednictvím pokročilých analýz.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Přehledy","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Přehledy","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prozkoumejte, jak různé způsoby chování ovlivňují výsledky"}],"arialabel":"Viva Přehledy","id":"viva-insights","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Viva Přehledy","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4WRDR","content":"<p>Pomozte zaměstnancům a týmům v celé organizaci dosahovat úspěchů prostřednictvím doporučení ke zlepšení jejich produktivity i osobní pohody.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Přehledy","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Přehledy","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Získejte rovnováhu mezi produktivitou a osobní pohodou"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Sociální učení","id":"social-learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Ka?ver=3a7d","imageAlt":"A desktop display of Viva Learning courses available in a team on Teams and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a text chat in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Sociální učení","videoHref":"","content":"<p>Podpořte sociální učení prostřednictvím chatu, karet a doporučení od podobných uživatelů v Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Učení","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Učení","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Umožněte učení formou spolupráce"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Personalizovaný rozvoj","id":"personalized-development","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Personalizovaný vývoj","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1Kc","content":"<p>Podpořte výukové cíle zaměstnanců pomocí záložek, zadání, přizpůsobených návrhů a výzev v kalendáři</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Učení","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Učení","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poskytněte zaměstnancům kontrolu nad jejich studijními programy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zjišťování obsahu","id":"content-discovery","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Wi?ver=2ccd","imageAlt":"The Browse Courses screen in Teams showing different course providers.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Zjišťování obsahu","videoHref":"","content":"<p>Usnadněte zaměstnancům hledání relevantního obsahu od připojených poskytovatelů, ze systémů pro správu výuky a ve vlastních firemních prostředcích.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Učení","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Učení","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Agregujte učební materiály z celé organizace"}],"arialabel":"Viva Učení","id":"viva-learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Viva Učení","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Xa2l","content":"<p>Začleňte vzdělávání do nástrojů, které už lidé používají – prostřednictvím Microsoft Teams a Microsoftu 365.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Učení","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Učení","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Učte se v hlavním pracovním proudu"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Proměňte obsah na znalosti","id":"turn-content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1WA?ver=e9a8","imageAlt":"A search for content related to Mark 8 in an organization’s data.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Proměňte obsah na znalosti","videoHref":"","content":"<p>Nechejte umělou inteligenci, aby v datech vaší organizace automaticky identifikovala, zpracovávala a uspořádávala obsah.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Témata","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Témata","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Identifikujte a automatizujte obsah"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kurátorování témat","id":"curate-topics","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Kurátorování témat","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1WC","content":"<p>Pomozte expertům ve vaší organizaci vylepšovat a rozvíjet témata a související zdroje prostřednictvím stránek a karet témat.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Témata","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Témata","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kurátorujte a uspořádávejte znalosti"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Snazší dohledávání","id":"improve-discovery","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4WREa?ver=5ccd","imageAlt":"A topic card being displayed for Mark 8 in an email in Outlook.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Snazší dohledávání","videoHref":"","content":"<p>V aplikacích Microsoftu 365 můžete nechat automaticky zobrazovat karty témat, které zaměstnancům pomohou najít znalosti v kontextu vaší práce.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Témata","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Témata","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Usnadněte vyhledávání znalostí"}],"arialabel":"Viva Témata","id":"viva-topics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XcyW?ver=c57d","imageAlt":"[noalt]","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Viva Témata","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1Ww","content":"<p>Automaticky uspořádávejte obsah a odborné znalosti z celé organizace, aby byly snadno dohledatelné.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Témata","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Témata","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Objevujte znalosti a zkušenosti"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Propojení lidí","id":"connect-people","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Jz?ver=ac89","imageAlt":"Desktop and mobile views of a team’s homepage dashboard in Viva Connections.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Propojení lidí","videoHref":"","content":"<p>Rozšiřujte možnosti komunikace na pracovišti propojením zpráv, konverzací a zdrojů, které informují, inspirují a vtahují do dění.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Připojení","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Připojení","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rozvíjejte kulturu a komunikaci"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Více možností pro zaměstnance","id":"empower-employees","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JC?ver=7ff7","imageAlt":"Three mobile displays showing a dashboard, a feed and an article with comments in Viva Connections.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Více možností pro zaměstnance","videoHref":"","content":"<p>Pěstujte inkluzivní kulturu, transparentně řiďte organizační změny a podporujte smysluplné vazby na pracovišti.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Připojení","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Připojení","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapojujte a motivujte zaměstnance"}],"arialabel":"Viva Připojení","id":"viva-connections","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4WWJx?ver=f185","imageAlt":"Fifteen employee headshots and profile pictures.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Viva Připojení","videoHref":"","content":"<p>Podpořte silnější zapojení a propojenost a pomozte všem k úspěchu na hybridním pracovišti.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Prozkoumejte modul Viva Připojení","href":"https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Prozkoumejte modul Viva Připojení","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Modernizujte prostředí pro zaměstnance"}],"itemsCount":15}

Spojte se za společným cílem a dosáhněte společně výsledků

Harmonizujte práci svého týmu se strategickými cíli organizace prostřednictvím řešení Viva Cíle, které se stane součástí platformy Microsoft Viva ve 3. čtvrtletí 2022.

Ochrana soukromí jako základní princip našich služeb

Osobní údaje a postřehy vycházející z vašeho stylu práce si můžete zobrazit jenom vy. Spolehlivé cloudové zabezpečení a ochrana osobních údajů organizacím pomáhají zajistit dodržování předpisů, standardů a požadavků pro dané odvětví nebo region.

Začínáme s platformou Viva

Viva používá technologii Microsoft 365 a Microsoft Teams.

Umožněte týmům i jednotlivcům odvádět tu nejlepší práci – dejte jim k dispozici prostředí a aplikace, které jim umožní zůstat ve spojení, spolupracovat a plnit úkoly, ať pracují odkudkoli.