Microsoft Viva Insights

Umožněte své organizaci využívat užitečné přehledy založené na datech, které zvýší produktivitu a výkonnost. Viva Insights stojí €3.70 měsíčně za uživatele.

Cena je bez DPH.

Zlepšení firemních výsledků s využitím užitečných přehledů

Získejte přehled o aktivitách na pracovišti, chování při komunikaci a vzorech spolupráce, abyste zefektivnili rozhodování a zlepšili výkonnost firmy.

Přehled
Guided Tour

Prohlídka – domovská stránka

Pokročilé přehledy

Řešte jedinečné firemní výzvy

Pochopte dopad hybridní práce na vaše lidi a podnikání a řešte výzvy, které jsou důležité pro vaši organizaci.

Snadné a rychlé nastavení

Generujte cenné přehledy o vaší firmě pomocí knihovny flexibilních a předdefinovaných sestav, které jsou připravené pro sdílení s vedoucími pracovníky firmy.

Podrobné zkoumání vašich dat

Pomocí pokročilých nástrojů můžete generovat vlastní přehledy přizpůsobené konkrétním obchodním výzvám.

Zahájení hloubkové analýzy

Řešte složité výzvy pomocí pokročilých nástrojů a knihovny předdefinovaných akcelerátorů analýz, vizualizací a interaktivních sestav.

Podpora zapojených a vysoce výkonných týmů

Poskytněte manažerům a vedoucím pracovníkům přehledy, které jim pomůžou identifikovat příležitosti ke zvýšení efektivity a k dosažení rovnováhy v oblasti produktivity a osobní pohody.

Porozumění pracovním procesům v rámci celé firmy

Získejte přehled o vzorech, které můžou vést k vyhoření a snížení produktivity, jako je příliš málo času na intenzivní práci, nedostatečné koučování a práce po pracovní době.

Podpora zdravých pracovních návyků a týmových norem

Pomáhejte týmům zvyšovat produktivitu a chránit osobní pohodu pomocí nástrojů pro individuální schůzky a týmových plánů, jako jsou sdílené plány intenzivní práce a plánování dnů bez schůzek.

Porozumění dopadu změny

Zkoumejte trendy v čase a sledujte dopad sdílených plánů. Získejte kontext pomocí souvisejících přehledů, porovnávání srovnatelných skupin a myšlenkového vedení.

Budujte lepší pracovní návyky na základě osobních přehledů

Získejte přizpůsobená doporučení pro zlepšení vaší pracovní efektivity. Postupujte podle osvědčených postupů a zlepšujte spolupráci, soustředění a správu času.

Prostředí pro osobní produktivitu a osobní pohodu

Věnujte se cvičení „mindfulness“. Naplánujte si čas na intenzivní práci, abyste mohli nerušeně pracovat. Zakončete den virtuálním dojížděním. „Vypněte“ a načerpejte energii v době klidu.

Průzkumy a přehledy efektivity schůzek

Shromažďujte zpětnou vazbu od účastníků schůzek. Zamyslete se nad svými návyky při schůzkách a přehledy z kategorie schůzek. Přizpůsobte čas trávený na schůzkách svým cílům.

Spolupráce, komunikace a přehledy kontaktů

Objevte trendy v tom, jak jste poslední čtyři týdny trávili svůj čas, a identifikujte příležitosti ke zlepšení udržování kontaktů a spolupráce.

Navrženo pro zabezpečení a zajištění soukromí vašich dat

Pomozte zajistit dodržování předpisů, standardů a požadavků pro dané odvětví nebo oblast pomocí spolehlivého cloudového zabezpečení a ochrany osobních údajů.

Soukromé osobní přehledy

Osobní údaje a přehledy vycházející z vašeho stylu práce získané z e-mailů, schůzek, hovorů a chatů si můžete zobrazit jenom vy.

Integrované funkce chránící soukromí

Pomozte chránit soukromí jednotlivců v metrikách prezentovaných manažerům a vedoucím pracovníkům pomocí integrovaných ochranných funkcí, jako jsou deidentifikace a agregace.

Ovládací prvky pro zaměstnance a správce

Jednotliví zaměstnanci si sami vybírají, jaké přehledy a možnosti chtějí využívat. Správci můžou zakázat přístup na úrovni jednotlivce nebo organizace.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Předem připravené sestavy.","id":"Prebuilt reports","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW10PgH?ver=b8fd","imageAlt":"Meeting effectiveness data in Viva Insights","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":2,"name":"Předem připravené sestavy","videoHref":"","content":"<p>Generujte cenné přehledy o vaší firmě pomocí knihovny flexibilních a předdefinovaných sestav, které jsou připravené pro sdílení s vedoucími pracovníky firmy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Snadné a rychlé nastavení"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Vlastní analýza.","id":"Custom analysis","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW10Zgq?ver=27ce","imageAlt":"A person query analysis reported being created with Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":3,"name":"Vlastní analýza","videoHref":"","content":"<p>Pomocí pokročilých nástrojů můžete generovat vlastní přehledy přizpůsobené konkrétním obchodním výzvám.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podrobné zkoumání vašich dat"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Předem připravené akcelerátory","id":"Prebuilt accelerators","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW10RIG?ver=1fdf","imageAlt":"Prebuilt analysis accelerators, visualizations, and interactive reports.","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":4,"name":"Předem připravené akcelerátory","videoHref":"https://www.microsoft.com/cs-cz/videoplayer/embed/RE57ijt","content":"<p>Řešte složité výzvy pomocí pokročilých nástrojů a knihovny předdefinovaných akcelerátorů analýz, vizualizací a interaktivních sestav.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zahájení hloubkové analýzy"}],"arialabel":"Pokročilé přehledy","id":"advanced-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW10Uft?ver=db00","imageAlt":"New hire onbarding data in Viva Insights","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":1,"name":"Pokročilé přehledy","videoHref":"","content":"<p>Pochopte dopad hybridní práce na vaše lidi a podnikání a řešte výzvy, které jsou důležité pro vaši organizaci.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Řešte jedinečné firemní výzvy"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Organizační přehledy","id":"Organizational insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW10Ft0?ver=5112","imageAlt":"Organization trends tab in Viva Insights in Teams app.","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":6,"name":"Organizační přehledy","videoHref":"https://www.microsoft.com/cs-cz/videoplayer/embed/RW11mjz","content":"<p>Získejte přehled o vzorech, které můžou vést k vyhoření a snížení produktivity, jako je příliš málo času na intenzivní práci, nedostatečné koučování a práce po pracovní době.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Porozumění pracovním procesům v rámci celé firmy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Nástroje, které umožňují pozitivní změnu.","id":"Tools that enable positive change","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW10ZgR?ver=97dc","imageAlt":"A Shared Focus plan in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":7,"name":"Nástroje, které umožňují pozitivní změnu","videoHref":"https://www.microsoft.com/cs-cz/videoplayer/embed/RW11jGU","content":"<p>Pomáhejte týmům zvyšovat produktivitu a chránit osobní pohodu pomocí nástrojů pro individuální schůzky a týmových plánů, jako jsou sdílené plány intenzivní práce a plánování dnů bez schůzek.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podpora zdravých pracovních návyků a týmových norem"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Reflexe","id":"Reflection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW10FuY?ver=4f82","imageAlt":"A graph showing number of hours booked for focus time among enrolled employees in an org over four months.","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":8,"name":"Trendy a výsledky","videoHref":"","content":"<p>Zkoumejte trendy v čase a sledujte dopad sdílených plánů. Získejte kontext pomocí souvisejících přehledů, porovnávání srovnatelných skupin a myšlenkového vedení.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Porozumění dopadu změny"}],"arialabel":"Přehledy pro manažery a vedoucí pracovníky","id":"leader-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW10FsV?ver=22f2","imageAlt":"A meeting effectiveness reminder popped out over Viva Insights in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":5,"name":"Přehledy pro manažery a vedoucí pracovníky","videoHref":"","content":"<p>Poskytněte manažerům a vedoucím pracovníkům přehledy, které jim pomůžou identifikovat příležitosti ke zvýšení efektivity a k dosažení rovnováhy v oblasti produktivity a osobní pohody.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podpora zapojených a vysoce výkonných týmů"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Produktivita a osobní pohoda","id":"Productivity and wellbeing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW10RK6?ver=9d27","imageAlt":"The wellbeing page in the Viva Insights app in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":10,"name":"Produktivita a osobní pohoda","videoHref":"https://www.microsoft.com/cs-cz/videoplayer/embed/RW10MCn","content":"<p>Věnujte se cvičení „mindfulness“. Naplánujte si čas na intenzivní práci, abyste mohli nerušeně pracovat. Zakončete den virtuálním dojížděním. „Vypněte“ a načerpejte energii v době klidu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prostředí pro osobní produktivitu a osobní pohodu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Efektivita schůzek","id":"Meeting effectiveness","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW10HVj?ver=6658","imageAlt":"An animation of a user scrolling through their Productivity dashboard in Viva Insights in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":11,"name":"Efektivita schůzek","videoHref":"https://www.microsoft.com/cs-cz/videoplayer/embed/RW10Fvk","content":"<p>Shromažďujte zpětnou vazbu od účastníků schůzek. Zamyslete se nad svými návyky při schůzkách a přehledy z kategorie schůzek. Přizpůsobte čas trávený na schůzkách svým cílům.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Průzkumy a přehledy efektivity schůzek"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Návyky při spolupráci","id":"Collaboration habits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW10MC7?ver=bca9","imageAlt":"An animation of a user scrolling through their Teamwork dashboard in Viva Insights in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":12,"name":"Návyky při spolupráci","videoHref":"https://www.microsoft.com/cs-cz/videoplayer/embed/RW10MC0","content":"<p>Objevte trendy v tom, jak jste poslední čtyři týdny trávili svůj čas, a identifikujte příležitosti ke zlepšení udržování kontaktů a spolupráce.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spolupráce, komunikace a přehledy kontaktů"}],"arialabel":"Osobní přehledy","id":"personal-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RW10RJY?ver=4a1c","imageAlt":"A headspace focus reminder in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1298,"itemIndex":9,"name":"Osobní přehledy","videoHref":"","content":"<p>Získejte přizpůsobená doporučení pro zlepšení vaší pracovní efektivity. Postupujte podle osvědčených postupů a zlepšujte spolupráci, soustředění a správu času.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Budujte lepší pracovní návyky na základě osobních přehledů"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Soukromé osobní přehledy","id":"Private personal insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE59cfj?ver=6e90","imageAlt":"A person sitting in a rounded chair smiling.","imageHeight":730,"imageWidth":1298,"itemIndex":14,"name":"Soukromé osobní přehledy","videoHref":"","content":"<p>Osobní údaje a přehledy vycházející z vašeho stylu práce získané z e-mailů, schůzek, hovorů a chatů si můžete zobrazit jenom vy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Soukromé osobní přehledy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Integrované funkce chránící soukromí.","id":"Built-in privacy safeguards","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE55UvC?ver=e828","imageAlt":"A person sitting at a desk with their hands folded participating in a video call on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1067,"itemIndex":15,"name":"Integrované funkce chránící soukromí","videoHref":"","content":"<p>Pomozte chránit soukromí jednotlivců v metrikách prezentovaných manažerům a vedoucím pracovníkům pomocí integrovaných ochranných funkcí, jako jsou deidentifikace a agregace.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Integrované funkce chránící soukromí"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ovládací prvky pro zaměstnance a správce","id":"Employee and admin controls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE599sH?ver=e8af","imageAlt":"A person standing in front of their desk looking towards the window behind them.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":16,"name":"Ovládací prvky pro zaměstnance a správce","videoHref":"","content":"<p>Jednotliví zaměstnanci si sami vybírají, jaké přehledy a možnosti chtějí využívat. Správci můžou zakázat přístup na úrovni jednotlivce nebo organizace.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ovládací prvky pro zaměstnance a správce"}],"arialabel":"Ochrana soukromí jako základní princip.","id":"privacy-design","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE599sD?ver=ecb2","imageAlt":"A person sitting at a kitchen island with a Surface tablet looking at a mobile phone.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":13,"name":"Ochrana soukromí jako základní princip","videoHref":"","content":"<p>Pomozte zajistit dodržování předpisů, standardů a požadavků pro dané odvětví nebo oblast pomocí spolehlivého cloudového zabezpečení a ochrany osobních údajů.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Navrženo pro zabezpečení a zajištění soukromí vašich dat"}],"itemsCount":16}

Podívejte se, jak Viva Insights funguje v praxi

Podívejte se, jak Viva Insights pomáhá týmům a jednotlivcům zlepšovat produktivitu a osobní pohodu díky přehledům a doporučeným akcím založeným na datech a se zajištěnou ochranou soukromí.

Funkce a ceny

Microsoft Viva Insights v Microsoftu 365

Zahrnuto

v plánech Microsoftu 365 a Office 365 pro podniky

Některé funkce prostředí pro zaměstnance jsou součástí plánů Microsoft 365 a Office 365 pro podniky.

 • Osobní přehledy s aplikací Viva Insights v Teams a webových aplikacích
 • Osobní přehledy v e-mailech s výběrem informací od platformy Viva
 • Osobní přehledy v doplňku Viva Insights v Outlooku

Další zahrnuté aplikace

 • MicrosoftViva Připojení

Microsoft Viva Přehledy

Microsoft Viva Přehledy €3.70

měsíčně za uživatele

(Roční předplatné – s automatickým prodlužováním)1
Cena je bez DPH.

Všechny funkce prostředí pro zaměstnance, které jsou součástí Microsoftu 365, a navíc:

 • Zpětná vazba ze schůzek, sdílení pochval a trendy a režim intenzivní práce v Teams
 • Plány pro plánované e-maily, efektivní schůzky, opakované rezervace času, sdílený čas na intenzivní práci a dny bez schůzek
 • Manažerské přehledy pro vedení silných týmů
 • Přehledy pro vedoucí pracovníky s informacemi o tom, jak probíhá práce v celé organizaci
 • Předem připravená knihovna sestav pro trendy v celé organizaci
 • Pokročilé nástroje a předdefinované akcelerátory analýz, vizualizace a interaktivní sestavy
 • Holistický přehled dat o mínění a chování (připravujeme)2

Zahrnuté aplikace

 • MicrosoftViva Připojení
 • MicrosoftViva Přehledy

Ušetřete 25 %*

Sada produktů Microsoft Viva

Sada produktů Microsoft Viva Plná cena byla €11.20 Teď €8.40

měsíčně za uživatele

(Roční předplatné – s automatickým prodlužováním)1
Cena je bez DPH.

Všechno v modulu Viva Insights a navíc:

 • Viva Learning – integrujte přístup ke vzdělávacímu obsahu do míst, kde už zaměstnanci tráví svůj čas.
 • Viva Topics – umožňuje propojit, spravovat a chránit znalosti z celé vaší organizace.
 • Viva Goals – zajistí soulad ve velkém měřítku, umožní zaměření týmů na výsledky a zapojí cíle do toku každodenní práce.

Zahrnuté aplikace

 • MicrosoftViva Připojení
 • MicrosoftViva Přehledy
 • MicrosoftViva Zapojení
 • MicrosoftViva Učení
 • MicrosoftViva Témata
 • MicrosoftViva Cíle

Microsoft 365

Tento produkt není pro vaši zemi nebo oblast aktuálně k dispozici.

Funkce se zaškrtnutím v tomto sloupci jsou součástí plánů Microsoftu 365 a Office 365 pro podniky.

Microsoft Viva Přehledy

Microsoft Viva Přehledy €3.70
měsíčně za uživatele
(Roční předplatné – s automatickým prodlužováním)1
Cena je bez DPH.

Získejte prémiové osobní přehledy pro manažery a vedoucí pracovníky a rozšířené přehledy s využitím vlastních analytických nástrojů a akcelerátorů.

Ušetřete 25 %*

Sada produktů Microsoft Viva

Sada produktů Microsoft Viva Plná cena byla €11.20 Teď €8.40
měsíčně za uživatele
(Roční předplatné – s automatickým prodlužováním)1
Cena je bez DPH.

Dejte lidem a týmům prostředky, aby mohli pracovat co nejlépe odkudkoli, a to ve formě kompletního zaměstnaneckého prostředí.

Porovnání funkcí produktů Microsoft Office
Název funkce Microsoft Viva Přehledy Sada produktů Microsoft Viva

Microsoft Viva Insights

Tato funkce je částečně zahrnuta.

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Získejte osobní přehledy s aplikací Viva Insights v Teams a webových aplikacích

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Získávání osobních přehledů v e-mailech s výběrem informací od platformy Microsoft Viva

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Dostávejte osobní přehledy v doplňku Viva Insights v Outlooku

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Přístup k prémiovým osobním prostředím včetně průzkumů efektivity schůzek, sdílení pochval, trendů a režim intenzivní práce v Teams

Funkce není součástí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Podpora zdravé spolupráci pomocí plánů pro plánované e-maily, efektivní schůzky, opakované rezervace času, sdílený čas na intenzivní práci a dny bez schůzek

Funkce není součástí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Vedení silných týmů pomocí přehledů pro manažery

Nezahrnuto
Feature is included
Feature is included

Identifikace trendů v celém podniku pomocí přehledů pro vedoucí pracovníky

Funkce není součástí

Feature is included
Feature is included

Používání knihovny předem připravených sestav, vlastních analytických nástrojů a akcelerátorů ke generování podrobných přehledů o organizaci

Funkce není součástí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Microsoft Viva Connections

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí
Přizpůsobení modulu Viva Connections pomocí firemního brandingu

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí
Vytvoření centralizovaného portálu přizpůsobeného pro zaměstnance

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí
Poskytování sjednoceného komunikačního kanálu pro agregaci a sdílení základních informací

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí
Cílení komunikace a položek řídicího panelu na jednotlivce nebo skupiny

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí
Zvýraznění kritických položek pro maximální zdůraznění

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí
Vytvoření moderního prostředí pro zaměstnance v existující infrastruktuře

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí

Integrace s partnerskými poskytovateli a systémy pro personalistiku

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí
Vytváření vlastních adaptivních karet pro připojení ke stávajícím aplikacím

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí

Přístup ke všem aplikacím Viva, přizpůsobenému řídicímu panelu, informačnímu kanálu a zdrojům na jednom místě pomocí domovského prostředí Viva Connections pro desktopové počítače

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí

Microsoft Viva Engage

Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
Funkce je součástí

Vytváření komunit zaměstnanců a připojování se k nim

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Publikování a připínání oznámení

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Zahajování různých typů konverzací

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Získání přehledů o zapojení v rámci komunity nebo konverzace

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Publikování otázek, crowdsourcování řešení a označování nejlepších odpovědí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Vytváření, hledání a sledování příspěvků v rámci struktur obsahu

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Funkce je součástí

Vytváření, hledání a sledování příběhů

Feature is included
Feature is included
Feature is included

Pokládání otázek, hledání odpovědí, které už existují, nebo směrování otázek lidem, kteří můžou poskytnout odpovědi

Feature is not included
Feature is not included
Feature is included

Práce přímo s obsahem od lídrů, včetně diskuzí, událostí, kampaní a nedávných aktivit

Feature is not included
Feature is not included
Feature is included

Podpora zapojení lidí prostřednictvím otevřených konverzací v akcích typu „Zeptejte se na cokoli“

Feature is not included
Feature is not included
Feature is included

Publikování příspěvků a příběhů jménem jiných uživatelů

Feature is not included
Feature is not included
Feature is included

Vytváření a správa kampaní pro celou organizaci

Feature is not included
Feature is not included
Feature is included

Microsoft Viva Learning

Tato funkce je částečně zahrnuta.
Tato funkce je částečně zahrnuta.
Funkce je součástí

Přístup k modulu Viva Learning v Microsoft Teams

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí

Přístup ke kompletním knihovnám Microsoft Learn a Školení Microsoft 365 a 125 výukovým kurzům na LinkedIn Learning3

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí
Hledání a sdílení vzdělávacího obsahu a chatování o něm

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí

Vytvoření karet Viva Learning v kanálech Teams v desktopové aplikaci Teams

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí

Přenesení výukového obsahu generovaného organizací a hostovaného na SharePointu do modulu Viva Learning s integrací SharePointu

Funkce je součástí

Funkce je součástí
Funkce je součástí

Doporučování obsahu a sledování průběhu vzdělávání4

Funkce není součástí

Funkce není součástí
Funkce je součástí

Integrace s partnerskými poskytovateli obsahu

Funkce není součástí

Funkce není součástí
Funkce je součástí

Integrace se systémy pro správu vzdělávání

Funkce není součástí

Funkce není součástí
Funkce je součástí

Zpřístupnění vzdělávacího obsahu z webů Bing.com, Microsoft365.com a SharePoint.com při vyhledávání pomocí služby Microsoft Search5

Nezahrnuto

Nezahrnuto

Zahrnuto

Přidávání vzdělávacího obsahu do kalendáře s navrhovanými časovými úseky4

Nezahrnuto

Nezahrnuto

Zahrnuto

Vytváření studijních programů a kolekcí4

Nezahrnuto

Nezahrnuto

Zahrnuto

Získání podpory integrace SharePointu pro externí propojené objekty

Nezahrnuto

Nezahrnuto

Zahrnuto

Microsoft Viva Topics

Funkce není součástí

Funkce není součástí
Funkce je součástí

Inteligentní propojení a konsolidace informací pro konzistentní vyhledávání v celé organizaci pomocí konektorů Microsoft Graphu

Funkce není součástí

Funkce není součástí
Funkce je součástí

Nacházení odborníků napříč celou organizací

Funkce není součástí

Funkce není součástí
Funkce je součástí

Možnost získávání informací o tématu, odbornících na dané téma a dokumentaci prostřednictvím centra témat, karet a stránek

Funkce není součástí

Funkce není součástí
Funkce je součástí

Přístup k modulu Viva Topics v aplikacích Microsoftu 365, jako je SharePoint, Teams, Outlook, Viva Engage a Microsoft Search

Funkce není součástí

Funkce není součástí
Funkce je součástí

Pokládání otázek, hledání odpovědí, které už existují, nebo směrování otázek lidem, kteří můžou poskytnout odpovědi

Funkce není součástí

Funkce není součástí
Feature is included

Microsoft Viva Goals

Funkce není součástí

Funkce není součástí

Zahrnuto

Vytváření, správa, slaďování a přizpůsobování pracovních postupů pro cíle a klíčové výsledky (OKR) pomocí šablon OKR a automatických kontrol

Funkce není součástí

Funkce není součástí

Zahrnuto

Zlepšení rytmu vaší firmy používáním klíčových cílů a výsledků (OKR) se sdíleným řídicím panelem a pokročilými přehledy

Funkce není součástí

Funkce není součástí

Zahrnuto

Zapojení cílů do každodenní práce s aplikací Viva Goals v Teams a Azure DevOps a s rozšířením pro zasílání zpráv v chatu Teams

Funkce není součástí

Funkce není součástí

Zahrnuto

Zobrazení a automatická aktualizace cílů a klíčových výsledků a projektů v rámci nástrojů pro správu projektů a dat, které už používáte

Funkce není součástí

Funkce není součástí

Zahrnuto

Podnikový rozsah a zabezpečení s možnostmi jednotného přihlašování, šifrováním dat, ochranou osobních údajů podnikové úrovně a pokročilými oprávněními

Funkce není součástí

Funkce není součástí

Zahrnuto

Používání pokročilých konfigurací OKR s přizpůsobitelnými vahami a pokyny pro určování skóre

Funkce není součástí

Funkce není součástí

Zahrnuto

Časté otázky

|

Osobní přehledy jsou k dispozici na následujících místech:

 • Aplikace Viva Insights v Microsoft Teams a domovská stránka na webu Microsoft365.com.
 • Doplněk Viva Insights v Outlooku
 • E-maily z řešení Microsoft Viva

Tyto možnosti budou i nadále součástí všech plánů Microsoft 365 E3, A3, E5, A5, Office 365 E1, E3, A3, E5, A5 a Microsoft 365 Business Basic, Business Standard a Business Premium.

Modul Viva Insights zahrnuje:

 • Prémiové osobní přehledy a prostředí.
 • Přehledy pro manažery a vedoucí pracovníky.
 • Rozšířené přehledy, včetně vlastních analytických nástrojů a akcelerátorů

Pro získání nároku na řešení Viva Insights jsou vyžadovány licence pro Microsoft 365 nebo Office 365 E1, A1, G1, E3, A3, G3, E5, A5, G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium nebo Exchange Online Plan 1 nebo Plan 2.

Viva Insights teď zahrnuje neměřené využití vlastních analytických nástrojů a akcelerátorů, takže samostatný nákup doplňku Viva Insights Capacity už není potřeba.

Implementace a podpora

Dokumentace

Podívejte se, jak můžete začít používat modul Viva Insights ve své organizaci.

Přijetí

Prozkoumejte zdroje pro přijetí a školení, které vám pomůžou začít používat Viva Insights.

Podpora

Využijte nápovědu a vzdělávací obsah pro zaměstnance k modulu Viva Insights.

Průvodce ochranou osobních údajů

Zjistěte, jak modul Viva Insights používá osobní údaje a jakým způsobem uchovává data v bezpečí.

FastTrack

Získejte pomoc se zprovozněním platformy Microsoft Viva a základních funkcí v Microsoftu 365, které podporují prostředí pro zaměstnance.

Začínáme s Viva Insights

A person smiling.

Dejte svým lidem a týmům nástroje k tomu, aby mohli odvádět nejlepší práci

Služba Viva Insights je součástí platformy pro zlepšení možností zaměstnanců Microsoft Viva, která lidem pomůže s komunikací, soustředěním, učením se a obecně s tím, aby byli v práci úspěšní.

*Ušetřete 25 % při nákupu do 1. července 2023.

 1. Po začátku placeného předplatného platí různé zásady pro zrušení, které závisí na vašem statusu nového zákazníka a na výběru produktu a domény od Microsoftu. Získejte další informace o tom, jak zrušit předplatné od Microsoftu 365 a zrušte ho kdykoli v Centru pro správu Microsoftu 365. Když je předplatné zrušeno, odstraní se všechna přidružená data. Získejte další informace o uchovávání, odstraňování a likvidaci dat v Microsoftu 365.
 2. Vyžaduje samostatnou licenci pro Viva Glint.
 3. Zákazníci s předplatným LinkedIn Enterprise mají přístup k celé knihovně LinkedIn Learning.
 4. K dispozici v desktopové aplikaci Viva Learning.
 5. K povolení obsahu modulu Viva Learning ve službě Microsoft Search pro celého tenanta je vyžadována minimálně jedna zakoupená licence pro správce.