Zabezpečení průmyslové a kritické infrastruktury

Získejte přehled a kontrolu nad prostředím průmyslového IoT.

Two industrial workers wearing uniforms and hard hats looking at a tablet.

Získejte náskok před kybernetickými hrozbami, které ohrožují průmyslový IoT

Chraňte zvětšující se potenciální oblast útoku pomocí komplexních řešení od Microsoftu.

Zvýšení viditelnosti

Získejte přehled a důležité kontextové informace o všech průmyslových řídicích systémech (ICS) a provozních technologiích (OT).

Zlepšete stav zabezpečení IoT

Zredukujte potenciální oblast útoku díky přístupu s rozlišováním priority rizika.

Zastavujte sofistikované útoky

Získejte převahu pomocí integrované umělé inteligence, automatizace a odborných znalostí získaných díky speciální analýze hrozeb pro IoT/OT, která přináší informace o hrozbách a aktérech.

Urychlete reakce na incidenty

Reagujte rychleji díky nástrojům optimalizovaným pro vaše centrum operací zabezpečení (SOC).

Zabezpečení průmyslových řídicích systémů (ICS) a provozních technologií (OT)

Útoky na průmyslový IoT nejsou hypotetické. Zařízení ICS a OT jsou stále více ohrožována aktéry hrozeb, kteří se snaží vyhnout detekci.

Produkty zabezpečení pro průmyslový IoT

A person leaning over a table using a mobile phone and laptop.

Microsoft Defender for IoT

Zajistěte si lepší přehled a zastavujte komplexní vícefázové útoky proti průmyslovému IoT, OT a ICS.

A disabled person smiling and using a laptop.

Microsoft 365 Defender

Předcházejte útokům a detekujte je napříč identitami, koncovými body, aplikacemi, e-maily, daty a cloudovými aplikacemi pomocí funkcí rozšířené detekce a reakce.

A person looking to their right and having a conversation.

Microsoft Sentinel

Získejte přehled o celém podniku díky cloudově nativnímu řešení pro správu akcí a informací o zabezpečení (SIEM).

A person leaning over a table using a mobile phone and laptop.

Microsoft Defender for IoT

Zajistěte si lepší přehled a zastavujte komplexní vícefázové útoky proti průmyslovému IoT, OT a ICS.

A disabled person smiling and using a laptop.

Microsoft 365 Defender

Předcházejte útokům a detekujte je napříč identitami, koncovými body, aplikacemi, e-maily, daty a cloudovými aplikacemi pomocí funkcí rozšířené detekce a reakce.

A person looking to their right and having a conversation.

Microsoft Sentinel

Získejte přehled o celém podniku díky cloudově nativnímu řešení pro správu akcí a informací o zabezpečení (SIEM).

Připravte se včas na konvergenci IoT a OT

V e-knize k řešení Microsoft Defender for IoT se dozvíte, jak ochránit nespravovaná řešení IoT, ICS a OT.

A warehouse with workers walking.

Podívejte se, jak se zákazníci chrání před hrozbami pro IoT

Udržujte si přehled o zabezpečení průmyslového IoT

Prozkoumejte související řešení

Chraňte vše

Zajistěte si lepší zabezpečení pro budoucnost. Ještě dnes prozkoumejte možnosti zabezpečení.

Podle studie Stav kybernetické bezpečnosti IoT/OT v podnikové sféře, kterou vypracovala společnost Ponemon Institute, se organizace stále více spoléhají na průmyslová zařízení IoT, která optimalizují provoz a podporují rozvoj podnikání. Existuje však napětí mezi strategickými cíli a bezpečnostními riziky těchto zařízení, z nichž mnohá nejsou spravována. Řešení zabezpečení navržená tak, aby poskytovala lepší viditelnost a umožňovala detekci hrozeb pro zařízení ICS a OT, pomáhají zajistit inovace a transformaci podnikání.

  1. Část 1: Shrnutí, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, listopad 2021, s. 1
  2. Část 1: Shrnutí, The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise, listopad 2021, s. 2
  3. Společnost Gartner nepodporuje žádné dodavatele, produkty ani služby, které uvádí ve svých výzkumných publikacích, ani nedoporučuje uživatelům technologií, aby si vybírali jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumné publikace společnosti Gartner odrážejí názory jejího výzkumného oddělení a neměly by být považovány za prohlášení o faktech. Společnost Gartner neposkytuje v souvislosti se svým výzkumem žádné výslovné ani předpokládané záruky, včetně záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. GARTNER a Magic Quadrant jsou registrované ochranné známky a značky služeb společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích afilací v USA a dalších zemích a zde se používají se svolením vlastníka. Všechna práva vyhrazena.
  4. Gartner, Magic Quadrant o průmyslových platformách IoT, Alfonso Velosa, Ted Friedman, Katell Thielemann, Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, Eric Goodness, Matthew Flatley, Lloyd Jones, Kevin Quinn, 18. října 2021.
  5. © 2021 The MITRE Corporation. Reprodukce a distribuce této studie probíhá se svolením společnosti MITRE Corporation.