Edice Office 2003

Obsah této stránky:

Edice

Je určena pro

Obsahuje aplikace

Microsoft Office 2003 Basic

Předinstalovává se na nové počítače jako OEM produkt.

Outlook, Word, Excel

Microsoft Office 2003 pro studenty a učitele

Domácnosti, proto obsažené aplikace nelze použít pro výdělečné účely (licenční omezení)

Outlook, Word, Excel, PowerPoint

Microsoft Office 2003 Standard

Firmy a podnikatele, kteří nepotřebují Publisher, Business Contact Manager a technologie jako je XML* a IRM**

Outlook, Word, Excel, PowerPoint

Microsoft Office 2003 Small Business

Podnikatele a malé firmy, kteří potřebují Business Contact Manager (BCM) a Publisher, ale nepotřebují využívat technologie XML* a IRM**

Outlook s BCM, Word, Excel, PowerPoint, Publisher

Microsoft Office 2003 Professional

Pro střední a větší organizace a podniky, kteří nepotřebují využívat aplikaci InfoPath, ale využijí technologie XML*, IRM** a databázovou aplikaci Access.

Outlook s BCM, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access

Microsoft Office 2003 Professional Enterprise

Pro střední a větší organizace a podniky, kteří využijí aplikaci InfoPath jako prezentační vrstvu pro své informační systémy.

Outlook s BCM, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, InfoPath

* Ve všech edicích Office 2003 mohou být dokumenty aplikace Word 2003 uloženy v nativním XML formátu souboru, který proto může být dále zpracováván jako běžný standardní XML soubor. V edicích Professional a Professional Enterprise mohou uživatelé navíc používat i zákaznické XML formáty - nebo XML schémata (XSD); mohou tedy pracovat s daty pokročilejším způsobem.

** IRM znamená Information Rights Management

Do výše uvedených edic Microsoft Office 2003 byly integrovány funkce, které jsou vytvořeny tak, aby umožňovaly zvýšení produktivity práce a dosažení lepších výsledků. Napomáhají při řešení následujících typických pracovních situací:

Propojení uživatelů

Umožňuje zefektivnění komunikace a spolupráce mezi členy interního a externího týmu pomocí programů pro zvýšení produktivity, na které denně spoléhá velké množství uživatelů.

 • Pomocí pracovního prostoru dokumentů mohou týmy otevírat, upravovat a ukládat dokumenty do centrálního umístění. Podokno Sdílený pracovní prostor navíc zobrazuje úkoly, související dokumenty, odkazy a seznamy členů, které vás upozorní, jsou-li členové týmu online. Pracovní prostory dokumentů a podokno Sdílený pracovní prostor vyžadují server se systémem Microsoft Windows Server™ 2003 a službou Microsoft Windows® SharePoint™ Services.
 • Lze sdílet dokumenty s členy týmu kvůli úpravám a současně řídit, co bude změněno. Můžete zvolit nastavení oprávnění a umožnit spoluautorům měnit pouze části nebo formátování, které určíte.
 • Pomocí Centra schůzek poskytujícího centrální umístění pro sdílení agendy, grafických souborů a další dokumentace lze zvýšit efektivitu schůzek. Centra schůzek vyžadují server se systémem Windows Server 2003 a službou Windows SharePoint Services.
 • Rychlé zasílání zpráv, které lze zobrazit ve většině aplikací sady Office 2003 Edition, umožňuje rychle kontaktovat členy týmu a informuje vás, jsou-li členové týmu připojeni online. Informování o přítomnosti online vyžaduje server se systémem Windows Server 2003 a službou Windows SharePoint Services.
 • Rychlé plánování schůzek s členy týmu. Při používání aplikace Microsoft Office Outlook® 2003 určené pro správu osobních informací a komunikaci spolu se službou Windows SharePoint Services můžete vedle sebe porovnávat kalendáře nebo zobrazit kalendáře členů týmu.

Pomocí služby Správa informačních práv (IRM), která vyžaduje systém Windows Server 2003 se službou RMS (Microsoft Windows Rights Management Services), pomáhá chránit a řídit přístup k důležitým podnikovým informacím. Poskytuje následující výhody:

 • Pomocí funkcí služby IRM pomáhá chránit podniková aktiva tím, že zabraňuje uživatelům přijímajícím dokumenty nebo e-maily v kopírování, předávání dál nebo tisku dokumentů a příloh.
 • Nastavením data vypršení platnosti u dokumentů, po kterých je nelze zobrazit ani upravit, omezuje sdílení dokumentů a neúmyslné použití.
 • Pomocí omezení formátování a omezení úprav v aplikaci Word chrání dokumenty před neúmyslnými změnami. Chcete-li zabránit úpravám nebo změnám formátování, můžete nastavit u celých dokumentů nebo části dokumentu kontroly oprávnění.

Poznámka: Sada Microsoft Office Professional Edition 2003 umožňuje vytvářet obsah chráněný pomocí služby IRM a udělovat ostatním uživatelům oprávnění pro přístup a úpravy souborů nebo e-mailových zpráv. V sadě Microsoft Office Standard Edition 2003 můžete soubory chráněné pomocí služby IRM a e-mailové zprávy číst a máte-li oprávnění, také upravovat.

Propojení informací

Umožňuje třídit neustále rostoucí množství podnikových informací, spravovat je a pracovat s nimi.

 • E-maily lze číst rychleji. Podokno pro čtení aplikace Outlook 2003 zobrazuje dvakrát více obsahu než předchozí verze aplikace Outlook a snižuje tak při čtení e-mailů nutnost posunu zobrazení.
 • Pomocí rychlých příznaků, které slouží k označení priority nebo zpráv vyžadujících vyřízení do určité doby, lze vylepšit třídění e-mailů.
 • Můžete ušetřit čas strávený opětovným čtením e-mailů v posloupnostech konverzací. Lze seskupit všechny zprávy podle řádku předmětu a poté rychle prohledat či odstranit celé posloupnosti konverzací.
 • Lze rychle vyhledat důležité e-maily. Do Složky výsledků hledání si můžete uložit běžně používaná hledání a poté je dle potřeby znovu použít. Zprávy tak můžete ukládat do libovolných složek a přesto je přístup k nim rychlý. Pro používání složek výsledků hledání je vyžadováno připojení k serveru Microsoft Exchange 2003.
 • Nový filtr nevyžádaných e-mailů v aplikaci Outlook 2003 pomáhá zabránit zaplnění složky Doručená pošta nevyžádanými e-maily.
 • Aplikaci Outlook 2003 lze používat v různých síťových prostředích. Aplikace Outlook zůstane připojena k síti, i když přecházíte mezi různými připojeními.
 • Pomáhá chránit osobní údaje. V aplikaci Outlook můžete zvolit, zda chcete do e-mailu zahrnout obsah ve formátu HTML. Dále lze zabránit nevyžádaným přílohám v automatickém odesílání informací serveru, na kterém byly vytvořeny.
 • Umožňuje pokračovat v práci bez ohledu na stavu připojení. Pokud připojení k síti není spolehlivé, uloží a zobrazí režim serveru Exchange s mezipamětí v aplikaci Outlook 2003 informace z posledního připojení k síti. Ukládání do mezipaměti vyžaduje Exchange Server 2003.
 • Při práci na souborech lze získat přístup ke zdrojům informací. Při práci v aplikacích sady Office 2003 lze pomocí nového podokna úloh Zdroje informací získat přístup k elektronickým slovníkům, tezaurům, zdrojům informací na webu a podnikovým informacím. Rychle a snadno lze vyhledat informace a začlenit je do své práce.
 • Lze zadávat poznámky přímo v souborech. Jestliže používáte počítač Tablet PC, můžete k přidání komentářů použít pero tabletu.

Propojení podnikových procesů

Informace umístěné v různých systémech můžete zobrazovat, vytvářet a analyzovat. Sada Office 2003 Edition podporuje standardní formát XML usnadňující podnikové transkace a výměnu dat mezi podniky. Poskytuje následující výhody:

 • Lze zpracovávat a analyzovat data podniku ve formátu XML. Aplikace sady Office 2003 umožňují zpracovávat, analyzovat a formátovat data z nejdůležitějších systémů podniku. Dokumenty a podokna úloh lze upravovat a integrovat se zdroji dat XML a externími programy.
 • Rozšiřuje možnosti uživatelů a snižuje čas potřebný pro vývoj využívající formát XML. V aplikaci Microsoft Office Excel 2003 lze použít vizuální nástroj pro mapování k připojení schémat XML určených uživatelem k polím v tabulce.
 • Lze upravit inteligentní značky, aby poskytovaly odpovídající informace pro vaši práci. Aplikace Microsoft Office PowerPoint® 2003, Outlook 2003 a Microsoft Office Access 2003 podporují upravené inteligentní značky a inteligentní značky jiných výrobců.

Poznámka: Ve všech verzích sady Office 2003 mohou být dokumenty aplikace Word 2003 a tabulky aplikace Excel 2003 uloženy v nativním formátu souborů XML. Ten potom může upravovat a prohledávat jakýkoli program, který dokáže zpracovávat standardní jazyk XML. Ve verzi Microsoft Office Professional Edition 2003 mohou společnosti používat také přizpůsobené formáty – neboli schémata – XML, které umožňují jednodušší a pokročilejší vytváření, shromažďování, výměnu a opakované používání informací.

Související informace