Ako môžem odomknúť telefón na používanie karty SIM iného operátora siete?

Obráťte na svojho operátora siete. Operátor siete vám môže ponúknuť odblokovací kód a pokyny na jeho použitie.