FastTrack за Microsoft 365 помага на организациите да осигурят възможности за хибриден начин на работа с експертни указания – предоставени отдалечено от инженери на Microsoft и одобрени партньори за готовност от FastTrack без допълнително заплащане за живота на вашия отговарящ на условията абонамент.Общ преглед на FastTrack

Осигуряване на възможности за хибриден начин на работа с експертни указания

 

FastTrack за Microsoft 365 може да ви помогне да конфигурирате управление на самоличностите, защитата, съответствието и облака; да разрешите Microsoft Teams за чат, събрания, стаи за събрания, гласови услуги и събития; да разположите сценарии за Windows 11, приложения на Microsoft 365, Microsoft Edge и среда за работа на служителите, включително Microsoft Viva; и да мигрирате данни и да гарантирате съвместимостта на приложенията с App Assure.

A person using a tablet to present architectural designs over a Teams meeting being displayed across two desktop monitors.
A person working and wearing a headset.

Изисквания

Всички клиенти имат достъп до ресурси за самообслужване на този сайт. Влезте за указания и ресурси за планиране, за да поддържате своето разполагане на Microsoft 365.

 

Вашият абонамент за над 150 лиценза включва непрекъснат достъп до специалисти от FastTrack за отдалечена поддръжка на вашето разполагане в облака и приемане на Microsoft 365.

 

При вашия абонамент за над 500 лиценза FastTrack ще ви помогне с мигрирането на вашите данни и имейл, което освобождава време за разполагане на повече решения наведнъж.

Цялостни указания

FastTrack може да ви помогне да си представите своето разполагане. Предоставяме указания, които да ви помогнат да идентифицирате и приоритизирате сценарии, да зададете бизнес цели за измерване на успеха и да научите повече за наличните ресурси, докато планирате внедряването. По време на етапа на внедряване работите дистанционно с екипа на FastTrack. Заедно подготвяте вашата среда и създавате план на проекта, за да започнете процеса на преминаване към облака. Дълготрайният успех на услугите в облака зависи от използването и удовлетвореността от получените ползи.

A person using a large touchscreen monitor and holding a mobile phone.

Партньори за готовност от FastTrack

FastTrack може да бъде предоставен на клиенти от партньори за готовност от FastTrack, които:

Това са надеждни партньори, поддържани от инженери

Партньори, постигнали успех, които помагат на клиентите да реализират ползи с решенията на Microsoft.

Предоставяне на ползата от FastTrack от името на Microsoft

Включва отдалечени указания за внедряване и разрешаване на услугите без допълнително заплащане.

Предоставяне на персонализирана среда за внедряване

Възможност за предоставяне на цялостно решение с допълнителни услуги за допълнителни ползи срещу заплащане, ако е необходимо.


Влезте във FastTrack сега


NJ Transit logo

FastTrack ни помогна да формулираме нашите изисквания и да изградим план, който най-добре отговаря на нуждите на NJ TRANSIT. FastTrack като цяло беше голям партньор, с който да работим ръка за ръка по този проект.

– Пиджей Мила, старши директор, офис за цифрово работно място

Допълнителни ресурси за FastTrack

Самостоятелна поддръжка

Настройте услугите на Microsoft 365 чрез ръководства "стъпка по стъпка".

Библиотека за продуктивност

Открийте прости примери как да извлечете максимума от Microsoft 365.

FastTrack за партньори

Ако сте партньор, посетете страницата за партньори.

Програма за бизнес стойност

Предприемете стъпки за успеха на трансформацията.

Техническа общност

Разгледайте общността за най-добри практики и последни новини за Microsoft FastTrack.

Център за ресурси

Преглеждайте и изтегляйте ресурси, които да ви помогнат да управлявате усвояването на решения в облака.

Microsoft Docs

Вземете техническа документация на Microsoft за разработчици и ИТ специалисти.

Започнете още днес

Влезте във FastTrack сега.