Преминаване към основното съдържание
Microsoft 365
Абонамент

„Цели на Microsoft Viva“ осигурява цел и съгласуване в средата за работа на служителите

Работното място се разви значително през последните две години, тъй като хибридният начин на работа се превръща в реалност и очакванията на служителите за средата за работа на служителите се променят. В едно скорошно проучване на Microsoft 77 процента от служителите заявиха, че е важно или много важно техният работодател да предостави усещане за цел и смисъл на работното място. В същото време 69 процента от служителите заявиха, че е важно или много важно да бъдат възнаграждавани за оказано въздействие вместо за брой работни часове.1

Не само служителите искат да се чувстват по-свързани и по-съгласувани с целта и мисията на фирмата си, но също така искат да израстват, да оказват въздействие и да променят нещата. По същия начин организациите са в най-добра форма, когато хората и екипите имат яснота и споделено разбиране на целите и могат да ги изпълняват в синхрон, за да постигат желаните бизнес резултати. Ясен, съгласуван процес за задаване на бизнес целите е липсващото звено между средата за работа на служителите и бизнес резултатите.

Днес с вълнение обявяваме „Цели на Microsoft Viva“ – нов модул за настройка и управление на бизнес цели, който вече е наличен в частен предварителен преглед. Поддържан от придобиването на Ally.io,2 водеща фирма за цели и ключови резултати (OKR), модулът „Цели на Viva“ осигурява цел и съгласуване на клиентите на Viva – заедно с култура и комуникации, благополучие и ангажираност, растеж и развитие, както и знания и опит.

Запознаване с „Цели на Viva“

„Цели на Viva“ съгласува екипите със стратегическите приоритети на вашата организация и ги обединява около мисията и целта. Модулът помага да се осигури яснота за работата на служителите и как тази работа оказва въздействие върху най-важните приоритети на фирмата. Благодарение на това съгласуване екипите след това могат да се съсредоточат върху изпълнението на работата, вземането на информирани решения и постигането на желаните резултати за бизнеса.

Освен това „Цели на Viva“ вкарват бизнес целите в процеса на ежедневна работа, което улеснява поддържането на актуална информация със свързани данни и автоматизирани напомняния, както и споделянето на OKR и напредъка в цялата организация с персонализирани табла и бързи връзки. „Цели на Viva“ се интегрира с Microsoft Teams, Azure DevOps и други инструменти за управление на работата и за данни, които клиентите вече използват – очакват се и още интеграции, които ще се предоставят с Microsoft Viva, Microsoft Power BI и други приложения и услуги на Microsoft 365. С „Цели на Viva“ OKR вече не съществуват отделно от средата и мястото за работа на хората.

Модулът „Цели на Viva“ ще бъде включен в текущия абонамент за пакета на Microsoft Viva, когато стане общодостъпен по-късно през 3-тото тримесечие на календарната 2022 г.

Бизнес цели, свързващи средата за работа на служителите и бизнес резултатите

Наличието на ясни цели и мерки за успех на най-високите нива на организацията помага на всеки да разбере какво е важно и да съгласува работата си с най-ценните приоритети. То задава контекста за работата на екипа и създава споделена визия и общ език, което е особено важно в хибридна работна среда. Това дава на отделите и екипите рамка, за да съсредоточат собствените си приоритети и да определят как ще изглежда съвместният успех във връзка с бизнес целите.

С яснота относно целите на цялата организация и на целия екип на служителите са осигурени възможности да мислят, да си сътрудничат и да действат на екипно и индивидуално ниво, като са информирани и съгласувани с приоритетите и по какво работят другите, като по този начин ежедневната работа напредва по по-гъвкав начин. Тази връзка и видимост за цялостната картина дава възможност за гъвкавост и работа, управлявана от целите, тъй като служителите могат да определят най-добрия начин за постигане на тези цели. Информираността защо сте на работа всеки ден, предприемането на подход за сътрудничество за дефиниране на целите и разбирането на напредъка, който правите, са важни за подобряването на средата за работа на служителите.

Това също така насърчава култура на иновации и растеж: според проучване на Ally.io, 73 процента от хората, които използват рамка за задаване на цели, като например OKR, се чувстват уверени да поемат рискове на работното си място (в сравнение с 53 процента, които не го правят) – а пресметнатият риск води до иновации.3

OKR за всеки

С „Цели на Viva“ се стремим да предоставим възможност на екипите да използват OKR на всички нива. OKR могат да ви помогнат да накарате всички да вървят в една и съща посока, но не и когато се използват само като директива, спусната отгоре. Независимо дали сте висш ръководител, ръководител на екип, или отделен сътрудник, можете да включите OKR като част от вашите събрания на четири очи с ръководители, актуализации на напредъка за заинтересовани лица или редовен процес на планиране, за да обмислите какво е свършило работа, какво – не е, и какво трябва да се промени.

В тази нова четвърта част на поредицата ни от блогове за собственото пътуване на Microsoft в средите за работа на служителите споделяме начина, по който екипите на Microsoft използват „Цели на Viva“ и рамката за OKR в цялата фирмата на различни нива за поддръжка на нови служители, дефиниране на партньорства между екипите и стимулиране на иновациите.

Поглед напред

Много се вълнуваме от възможността да помогнем на клиентите да постигат съгласуване, по-голям смисъл и работа, управлявана от целите, в средата за работа на служителите, като част от Viva. За да научите повече, разгледайте Цели на Microsoft Viva и гледайте видеото по-долу.


1Проучването „Индекс за тенденциите в работата“ е извършено от независима фирма за проучвания Edelman Data x Intelligence сред 31 102 работещи на пълно работно време или самоосигуряващи се лица на 31 пазара между 7 януари 2022 г. и 16 февруари 2022 г. Това проучване отнемаше 20 минути и се провеждаше онлайн на английски език или преведено на местен език на различните пазари. Най-малко 1000 работници на пълно работно време бяха анкетирани на всеки пазар, а глобалните резултати са обобщени от всички отговори, за да се предостави средна стойност. Всеки пазар е с равна тежест в рамките на средната глобална стойност. Извадката за всеки пазар е представителна за работната сила на пълно работно време от различни възраст, пол и регион; всяка извадка включва комбинация от работни среди (присъствена, отдалечена спрямо неотдалечена, в офис и не в офис и т.н.), отрасли, размери на фирмата, срокове на наемане и длъжностни нива. Проучените пазари включват: Австралия и Нова Зеландия: Австралия, Нова Зеландия; Азиатско-тихоокеанския регион: Китай, Хонконг, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, Филипини, Сингапур, Южна Корея, Тайван, Тайланд, Виетнам; Европа: Чешка република, Финландия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство; Латинска Америка: Аржентина, Бразилия, Колумбия, Мексико; Северна Америка: Канада, САЩ.

2Microsoft придобива Ally.io, за да подобрява средата за работа на служителите чрез съгласуване на работата на хората с екипните цели и фирмената мисия, Кирк Кьонигсбауер, официален блог на Microsoft, Microsoft. 7 октомври 2021 г.

3Отчет за 2021 г.: Нова перспектива за управление на целите и фирмената култура, Кевин Шийвли, Ally.io. 8 юни 2021 г.