Microsoft Enterprise Mobility + Security

Защитата не може да чака

Бъдете защитени и продуктивни навсякъде, на всяко устройство – с помощта на иновациите, базирани на управление на самоличностите и на интелигентност.

Запознайте се с Microsoft Endpoint Manager. Защитеното, интегрирано решение за управление.

Microsoft Enterprise Mobility + Security е интелигентна платформа за управление на мобилността и защитата. Тя помага да предпазите и защитите вашата организация и дава възможност на вашите служители да работят по нови и гъвкави начини.


Microsoft е лидер в Магическия квадрант на Gartner за унифицирани инструменти за управление на крайните точки

Gartner признава Microsoft за лидер в Magic Quadrant 2018 г. за унифицирани инструменти за управление на крайните точки (UEM), основани на нашата пълнота на визията, както и на възможността за реализация в единния пазар за управление на компютри и мобилни устройства.

Gartner logo

Разширете вашата защита с EMS

Получете по-големи възможности за защита, откриване и реагиране за вашата мобилна работна сила. EMS и нейните продукти повишават защитните възможности на Windows 10 и Office 365 и ги разпростира върху цялата ви среда, включително инвестициите, които не са предоставени от Microsoft.

Azure Active Directory

Най-надеждното решение за управление на самоличностите и достъпа на пазара, което ви помага да защитите потребителските идентификационни данни и надеждно да свързвате хора към приложенията, от които те се нуждаят.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Софтуер за управление на системи за управление на локални компютри, сървъри и мобилни устройства с идеи, задвижвани от облака.

Microsoft Intune

Унифицирано управление на крайните точки, базирано на облака, контрол на достъпа и защита на данните.

Защита на информацията в Azure

Класификация на данните, проследяване, защита и шифроване, базирани на облака.

Microsoft Cloud App Security

Посредник за защита на достъпа до облака с откриване, поведенчески анализ, оценка на риска, защита на данните и защита срещу заплахи.

Microsoft Advanced Threat Analytics

Локална платформа, която предпазва от авангардни насочени кибератаки и вътрешни заплахи.

Azure Advanced Threat Protection

Решение, базирано на облака, което да идентифицира, открива и изследва заплахи, несанкциониран достъп и злонамерени действия.

Microsoft Оценка на защитата

Получете прозренията, които са ви необходими и подобрете максимално състоянието на вашата защита с Microsoft 365 и Azure.

EMS е основен компонент на Microsoft 365