Управление на Microsoft 365 от вашето мобилно устройство

Можете да добавяте потребители, да нулирате пароли, да управлявате устройства, да създавате искания за поддръжка и да получавате важни известия в движение чрез приложението за администриране на Microsoft 365.

Photograph of a mobile device displaying the Microsoft 365 Admin app screen
Photograph of a person in the backseat of a car looking at a mobile device

Бъдете винаги информирани

Получавайте важни известия за инциденти, свързани с изправността на услугите, основни предстоящи промени и известия за фактуриране – които се доставят директно на мобилното ви устройство.

Управление на потребители, устройства и групи

Получавайте достъп до често срещани задачи в движение, за да защитите поверителните данни. Можете да добавяте и разблокирате потребители, да нулирате пароли, да премахвате фирмени данни, да управлявате групи, да присвоявате лицензи за продукти и др.

Photograph of a mobile device displaying the Users screen
Photograph of a person interacting with their mobile device

Получаване на поддръжка

Проследявайте искания за обслужване на Microsoft 365, създавайте нови искания и получавайте поддръжка на мобилното си устройство.

Администриране на Microsoft 365

Управлявайте приложения, услуги, данни, устройства и потребители в целия си абонамент за Microsoft 365.

iTunes, iPhone и iPad са регистрирани търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Android е търговска марка на Google Inc.