Шифроване на съобщения в Office 365

Като част от нашите интегрирани инвестиции в защитата на информацията, въвеждаме богати нови възможности за шифроване на имейли и защита на правата в шифроването на съобщения в Office 365, които са изградени въз основа на защитата на информацията в Azure. Новите възможности на шифроването на съобщения в Office 365 улесняват споделянето на защитени имейли с всеки – във или извън вашата организация.

Защита на поверителните имейли

Намалявате риска от неволно разкриване на информация чрез шифроване и защита на правата на имейл съобщенията, които се изпращат в рамките на и извън вашата организация.

 • Ново! Изпращате шифровани съобщения и съобщения, защитени с права, на хората във и извън вашата организация (включително потребители на Office 365, приложения за имейл, които не са на Office 365, и базирани на уеб имейл услуги, като Gmail.com и Outlook.com) с "Не препращай" или шаблони на услугите за управление на правата на достъп по избор, за да се даде възможност за B2B и B2C сценарии.
 • Изпращате шифровани имейл съобщения до всеки, независимо от неговия имейл адрес.  
 • Осигурявате сигурно, автоматизирано шифроване с изгодна инфраструктура.
 • Премахвате нуждата от сертификати и използвате имейл адреса на получателя като публичен ключ.
 • Комуникирате чрез мрежа с разрешен TLS (Защита на транспортния слой) за допълнително подобряване на защитата на съобщенията.
 • Подобрявате защитата на имейл отговорите чрез шифроване на всяко съобщение в нишката.

Контролът е във ваши ръце

Управлявате поверителни данни с гъвкави правила или специални клиентски средства за контрол, които са вградени в Office 365.

 • Ново! Контроли за крайния потребител, които позволяват на потребителите лесно да шифроват и да прилагат шаблони за управление на правата на достъп.
 • Ново! Предоставяте и управлявате собствени ключове за шифроване с "Bring Your Own Key" за защита на информацията в Azure.
 • Лесно управлявате поверителни данни чрез транспортните правила на Exchange с едно действие.
 • Непрекъснато и автоматично защитавате поверителната информация и данни от напускане на вашия шлюз.
 • Използвате шифроване, базирано на правила, за да шифровате съобщенията при шлюза си въз основа на правила.

По-лесно спазване на изискванията за съответствие

 • Ново! Ако сте потребител на Office 365, можете да изпращате шифровани имейли от всяко устройство с помощта на Outlook, Outlook for Mac или Outlook.com.
 • Помага при управление на съответствието посредством силната интеграция с възможностите за защита от загуба на данни.
 • Ново! Естествена вградена среда за четене за имейли, шифровани с правила "Не препращай" или шаблони на услугите за управление на правата на достъп по избор чрез клиенти на Outlook за потребители на Office 365.
 • Ново! Получателите на съобщения, които не са с Office 365, могат да удостоверяват и четат защитени съобщения, като използват своите потребителски акаунти за Google или Yahoo, освен еднократна парола и акаунт в Microsoft.
 • Придвижвате се лесно между шифрованите съобщения благодарение на изчистения интерфейс на Office 365.
 • Доставяте шифрованите имейли директно в папката "Входящи" на получателите, а не в уеб услуга.
 • Дешифрирате и четете шифровани имейли с увереност, без да инсталирате клиентски софтуер.
 • Наслаждавате се на опростено управление на потребителите, което премахва нуждата от поддръжка на сертификат.

Изпробвайте шифроването на съобщения в Office 365 с пробна версия на Office 365 E3.

Как се закупува "Шифроване на съобщения в Office 365"

За да използвате шифроването на съобщения в Office 365, закупете Office 365 E3