Microsoft Family Safety

Защитавайте това, което е най-важно, чрез цифрова и физическа безопасност.

Animation of a mobile device screen showing screen time information for a family member in the Microsoft Family Safety app.

Развиване на здравословни цифрови навици

Получете информация за цифровите дейности на семейството си, за да можете да обсъдите значението й. И родителите, и децата могат да преглеждат отчетите за дейностите на децата пред екрана, най-посещаваните уеб сайтове и термините, които децата са търсили онлайн.

  • Резюмета на дейностите
  • Седмични отчети по имейл
A phone screen showing screen time graph in the Microsoft Family Safety app
A phone screen showing screen time graph in the Microsoft Family Safety app

Намиране на баланс за времето пред екрана

Задайте ограничения за устройствата в Xbox и Windows. А ако децата ви ще използват устройствата по-продължително за неща като онлайн обучение, задайте ограничения за конкретни приложения или игри в Xbox, Windows и Android.

  • Ограничения за приложения и игри
  • Ограничения за устройство
  • Заявки за време пред екрана
A phone screen showing a request for more screen time in the Microsoft Family Safety app
A phone screen showing a request for more screen time in the Microsoft Family Safety app

Безопасно проучване с филтри за съдържание

Създайте за вашите деца безопасно място, което да проучват онлайн. Поставете надеждни ограничения, които блокират неподходящите приложения и игри, и задайте преглеждане на уеб сайтове, които са подходящи за деца, чрез Microsoft Edge за Xbox, Windows и Android.

  • Филтри за приложения и игри
  • Филтри за уеб и търсене
  • Заявки за филтри на съдържание
A phone screen showing content filters settings in the Microsoft Family Safety app
A phone screen showing content filters settings in the Microsoft Family Safety app

Намиране на любимите ви хора

Поддържайте връзка, дори когато сте разделени. Виждайте тези, които обичате, на карта със споделяне на местоположението и записвайте местата, които посещават най-много, за да знаете с един поглед къде се намират членовете на семейството.

  • Споделяне на местоположение
  • Записани места
Various items strewn across a white surface including a map, a location marker, and a child’s name and profile photo.
Various items strewn across a white surface including a map, a location marker, and a child’s name and profile photo.

Вашата поверителност е важна за нас

Работим денонощно, за да ви помогнем да защитите данните и информацията си, и не продаваме и не споделяме местоположението ви със застрахователни компании.

View of a child’s bedroom and play area decorated in many pastel colors

Идеи и ресурси за вашето семейство

Готови ли сте да изпробвате приложението Microsoft Family Safety?

Как се използва имейл адресът ви.

Placeholder with grey background and dimension watermark without any imagery Microsoft ще използва вашия имейл само за целите на тази еднократна транзакция. Информацията няма да се съхранява.

Често задавани въпроси

|

Ограниченията за време пред екрана работят за приложения и игри за Windows, Xbox и Android. Те могат да бъдат управлявани чрез приложението Microsoft Family Safety на Android и iOS.1

Включете филтрите за уеб и търсене, за да филтрирате сайтовете и резултатите от търсенето, които са твърде за възрастни, когато използват Microsoft Edge за Windows 10, Xbox One и устройства с Android. Другите често използвани браузъри ще бъдат блокирани, за да работи това.

Задайте възрастови ограничения за филтриране на неподходящи приложения и игри. Ако детето ви се опита да изтегли дадено приложение или игра над възрастовото ограничение, то ще се нуждае от одобрението ви. Настройката се отнася за Windows 10 и Xbox.

Всеки може да спре или изключи споделянето на местоположение. За да запазите семейството си в безопасност и да имате актуална информация за местоположението на другите, ви препоръчваме да зададете настройката за местоположение на "Винаги позволявай".

1 Наличността на мобилните приложения варира според страната/региона.