Управление на задачи в Microsoft 365

Лесно управление на задачи в Microsoft 365

Имате достъп и актуализирате задачите си по време на работа, без значение кое приложение използвате.

Виждайте задачите си там, където работите

Бъдете съсредоточени и продуктивни където и да отидете. Виждайте задачите си в своите списъци, докато се придвижвате между приложения и устройства.

Управление на задачи и работа с Microsoft 365


Бъдете винаги информирани за всички свои задачи

Преглеждайте всички свои задачи от Microsoft To Do и Microsoft Planner с Tasks в Microsoft Teams. Освен това създавайте задачи от съобщения в Teams и публикувайте задачи от корпоративното ръководство до служителите за пряка работа.

A tablet displaying Tasks in Teams.

Конвертиране на имейли в задачи

Маркирайте имейлите с флаг или ги плъзгайте в екрана на Microsoft To Do, за да създавате и управлявате задачи директно в Outlook за уеб.

Фокусирайте се върху важните неща

Следете отделните задачи в Microsoft To Do, като използвате интелигентни функции, за да събирате, приоритизирате и изпълнявате най-важните неща.

Two mobile phones displaying planned tasks in different colored themes.

Вършете повече работа като екип

Управлявайте задачите на екипа с Planner. Създавайте табла за канбан, добавяйте богати на съдържание задачи, получавайте визуално състояние и работете съвместно в Planner или Tasks в Microsoft Teams.

Съвместна работа по споделени документи на Office

Използвайте @споменавания в коментари в Word, Excel и PowerPoint, за да създавате и възлагате задачи.1 Получавате известие по имейла, когато ви е възложена задача, виждате визуализация на документа и отговаряте направо от Outlook.

A tablet displaying an employee onboarding checklist in Word and multiple people collaborating on the document in real time through the comments.

Извлечете максимума от управлението на задачите в Microsoft 365

Прочетете повече за управлението на задачи

Организирайте деня си от началото до края с управлението на задачите

Цифрови инструменти за продуктивност за увеличаване на уменията ви за ръководене

Как софтуерът за управление на задачите може да помогне на екипите ви да преминат към хибридно работно място

Използване на софтуер за управление на задачи за намаляване на загубеното време

Получете го сега

Получете най-добрите в класа си приложения за продуктивност и управление на задачи с интелигентни услуги в облака, които променят вашия начин на работа, с Microsoft 365.

1. Сега се предлага в Word за уеб и Excel за уеб.