Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Microsoft 365
Влизане

Какво представлява визуализацията на данни?

Визуализацията на данни е визуално представяне на данни чрез графики, като например диаграми или анимации. Тези визуални обекти улесняват разбирането на сложни данни.

Защо визуализацията на данни е важна

Визуализацията на данни помага на хората да обработват големи количества данни, като ги показва във визуален формат, който човешкият мозък може бързо да разбере.

 • Извличане на смисъл от големи обеми данни

  Във века на големите обеми данни обработката на трилиони точки от данни в даден момент не е нещо необичайно. Визуализацията на данни помага да акцентирате на това, което е най-важно, като премахва излишното в даден набор от данни и го дестилира във формат, който е по-лесен за разбиране. 

  Визуализацията на данни е съществена част от научния процес за данни, който гласи, че след събирането, обработката и моделиране на данните, те трябва да бъдат превърнати във визуални обекти, за да се извлекат заключения. Без тези визуализации големите обеми данни са твърде масивни, за да бъдат полезни незабавно.

 • Намиране и споделяне на полезни прозрения

  Визуализацията на данни е отличен начин за намиране и споделяне на полезни прозрения. Някои хора използват визуализация на данни, за да стимулират генерирането на идеи или решаването на проблеми – други разчитат на този метод, за да откриват модели и да представят връзки между сложни данни.

  Това върши работа, защото човешкият мозък е естествено привлечен от цветове и модели. Например можем лесно да различим червено и зелено или триъгълник и кръг. Специалистите по данни се възползват от този инстинкт и го използват, за да ни помогнат да разпознаем това, което всъщност е важно в данните.

 • По-лесно взимане на информирани решения

  Вземащите решения във всеки отрасъл – от държавните и финансовите организации до организациите, занимаващи се с потребителски стоки и образование – разчитат на чудесни данни, за да се информират за следващите си стъпки. За да сте винаги пред конкуренцията, вземащите решения трябва да получат ясна информация във формат, който могат да разберат възможно най-бързо.

  Визуализацията на данни помага на анализаторите на данни, специалистите по данни и други професионалисти да показват данни на лицата, вземащи решения, във формат, подходящ за използване – което им дава възможност да преминат бързо от разбиране към действие.

 • Съгласуване с реалността

  Визуализацията на данни е визуалното разказване на истории и ключова стъпка в науката за данните. Това не само помага на анализаторите да предават данни по-ясно, но също така позволява на хората да се съгласуват с реалността и да постигат успех с по-малко грешки.

  Хората във всяка професия могат да се възползват от визуализацията на данни. Професор по медицина може да я използва, за да разкрие скрити причини за болест на сърцето, или филмов анализатор може да я използва, за да начертае как се представят филмите в теста Bechdel. Прозренията са безкрайни.

Вдъхнете живот на информацията

Създавайте диаграми, които опростяват сложните неща. Изберете от десетки предварително създадени шаблони или създавайте визуални обекти от самото начало.

Двама души, които стоят заедно в офис и гледат лаптоп, докато малка група служители провеждат разговор на заден план

Примери за визуализация на данни

Човек, който използва таблет

Диаграма за наблюдение на наличностите в Microsoft Visio

Визуализациите често се използват от фирмите за проследяване на потока от стоки. Тази диаграма, създадена в Microsoft Visio и извличаща данни в реално време от Power BI, сравнява данните за акции и продажби за търговец на дребно и я показва директно върху изображения на отделни стелажи за дрехи. Това улеснява служителите както в шоурума, така и в офиса, за да се гарантира, че клиентите винаги могат да намират това, което търсят.

Човек с лаптоп, седящ на бюрото си

Диаграма за наблюдение на наличностите в Microsoft Visio

Визуализациите на данни са толкова разнообразни, колкото и данните, които представят. Тази диаграма, създадена с Power BI и Microsoft Visio, показва очакваната температура през втория етаж на офис сграда заедно с температурните данни, които действително са наблюдавани. В тази визуализация потребителите могат да използват функцията за отместване и мащабиране във Visio, за да изследват конкретни офис пространства или да детайлизират още повече данните.

Човек, който работи на бюро

Диаграма за наблюдение на бизнес процеси в Microsoft Visio

Организациите, които проследяват голямо разнообразие от метрики, могат да се възползват от визуалното показване на тези данни. Този пример за процес на одобрение на заем, вграден в Microsoft Visio и използващ стандартни визуални обекти на Power BI, сравнява очакваните и действителните споразумения за обслужване на билети в часове. Тя показва също хората, финансовите ресурси и оборудването, заделени за всяка стъпка. 

Човек, който седи на маса и гледа лаптоп

Диаграма на производителността на организацията в Microsoft Visio

Понякога всичко, което ви трябва, е визуална моментна снимка, за да разберете какво се случва. Тези примери показват организационна диаграма на Microsoft Visio заедно с табло на Power BI, показващо приходите за месец по продукт, както и варирането на процента на приходите по отношение на бюджета. Този визуален обект помага вземащите решения бързо да разберат цялостната картина, и се приспособява към промените в двата набора от данни.

Назад към разделите

Типове визуализация на данни

Избирането на правилната визуализация на данни зависи изцяло от набора от данни, към който се свързвате, и прозренията, които трябва да съберете. Но опциите на практика са безкрайни. Ето един поглед върху някои често срещани – и някои по-задълбочени –типове визуализация на данни.

Основна визуализация на данни

Въпреки че визуализацията на данни надхвърля простите стълбовидни диаграми и кръгови диаграми, те са основата за много графики. Ето няколко популярни стила на визуализация:

 • Блоксхема
 • Таблица
 • Стълбовидна диаграма
 • Кръгова диаграма
 • Блокова диаграма
 • Циклична диаграма
 • Пирамидална диаграма
 • Диаграма на Вен
 • Табла
 • Карти
 • Инфографика

Разширена визуализация на данни

Понякога историята на данните, която трябва да разкажете, изисква по-разширена визуализация. Ето няколко допълнителни опции, които си струва да разгледате:

 • Цветова карта
 • Организационна диаграма
 • UML диаграма
 • Диаграма на релациите между обекти
 • Облак с мехурчета
 • Картограма
 • Мрежова диаграма
 • Изглед в кръг
 • Диаграма на Гант
 • Точкова диаграма
 • Радиално дърво
 • Облак с думи
 • Йерархична карта
 • Карта за разпространение на точки
 • Площна диаграма
 • Времева линия
 • Стекова диаграма с кръгови сегменти

Поредица уебинари за Microsoft Visio

Регистрирайте се за тази поредица уебинари, за да научите как Microsoft Visio, Microsoft 365 и Power Platform могат да ви помогнат да подобрите трансформацията и да ускорите растежа във вашата фирма.

Визуализиране на вашите данни с Microsoft Visio

Откривайте нови прозрения и трансформирайте начина, по който комуникирате с данни с мощния софтуер за визуализация на данни.

Човек, наведен над лаптоп

Създавайте с увереност

Създаването на лесни за разбиране визуални обекти започва с избирането на правилния инструмент. Изберете Visio, за да получите достъп до десетки готови шаблони и начални диаграми – и повече от 250 000 фигури между настолното и уеб приложението. Visio поддържа широк набор от източници на данни, включително работни книги на Microsoft Excel, бази данни на Microsoft SQL Server, информация от Azure Active Directory и други.

Човек, който седи на бюро, сочи към данни на настолен монитор и говори на колега, наведен над рамото му

Лесно сътрудничество

Създавайте и работете в съавторство по професионално изглеждащи диаграми за ефективно визуализиране на данни, вземане на решения и изпълнение на процеси, за да помогнете за повишаване на продуктивността в цялата фирма. Visio е винаги актуален, така че никога няма да се налага да инсталирате нова версия, а цялото съдържание се съхранява в облака, така че диаграмите да могат да бъдат създавани, преглеждани или редактирани в движение.

Човек, който стои в атриум в офис и използва таблет

Персонализиране в реално време

Визуализациите на данни, поддържани от машинните данни, се адаптират към новата информация, когато постъпва, за да предоставят на вземащите решения възможно най-актуалната картина. Но графиките също могат да бъдат персонализирани на ръка. Прецизирайте облика и усещането на вашата визуализация на данни във Visio, добавяйте нови страници, докато информацията се сменя, и използвайте режима на представяне (наличен само в настолното приложение), за да споделите най-новата версия с вашия екип.

Повече за информация за Visio и визуализацията на данни

Сравняване на версиите на Visio

Прегледайте всички опции за план на Visio и проучете какво е възможно с визуализацията на данни.

Бързо стартиране с Visio

Научете как да използвате съществуващите шаблони на Visio, както и как да подреждате, свързвате и променяте фигури.

Получете отговори на въпросите си

Намерете отговори на често задавани въпроси за Visio за уеб.

Станете експерт по Visio

Научете основите или получете по-задълбочени указания с тези курсове за обучение.

Създаване на диаграми на Visio в Excel

Използвайте добавката „Визуализатор на данни на Visio“, за да създавате диаграми, управлявани от данни, директно в Excel.

Свързване към вашите данни

Свързвайте бързо диаграмите на Visio с вашите източници на данни, за да създадете панорамен поглед върху вашия бизнес.

Добавяне на визуални обекти на Visio към отчети на Power BI

Управлявайте оперативния и бизнес анализ с визуализациите на Visio и Power BI – всичко това на едно място.

Сътрудничество по отчети в Teams

Добавете отчет с визуални обекти на Visio като раздел в Microsoft Teams, след което работете съвместно с други хора по отчета.

Съавторство на уеб диаграми

Работете с колеги и виждайте промените в диаграмите в реално време, все едно работите заедно лице в лице.

Вграждане на диаграми в други файлове

Научете как да експортирате своята диаграма – или части от нея – като JPEG или PNG файл и да я добавите към файл на Office.

Направете своите диаграми достъпни

Разгледайте как да направите така, че вашите диаграми на Visio да са приобщаващи за всички, с най-добрите практики за достъпност. 

Изпратете ни идеите си

Кажете ни как Visio може да ви помогне да се справите с нуждите си от визуализация на данни чрез портала за обратна връзка на Visio.

Често задавани въпроси

 • Основната цел на визуализацията на данни е да направи данните по-разбираеми. Най-ефективните визуализации разказват история, позволявайки прозрения, които иначе биха били скрити в набора от данни, за да стигнете до тях.

 • Има множество опции за софтуер за визуализация на данни, налични за професионалисти. Microsoft VisioMicrosoft Visio е популярна опция за създаване и споделяне на диаграми, свързани с данни.

 • Визуализацията на данни се използва от професионалисти в широк диапазон от отрасли, за да разкаже истории от мощните данни и да извлече смисъла от големи количества информация. Всъщност методът е бил използван от много време, за да се направи точно това.

  От визуализациите на общественото здраве до анализа на поп музика – визуализацията на данни има важна роля за интерпретирането на сложни данни за по-широка аудитория. 

 • Визуализацията на данни е най-добрата техника, която хората имат за извличането на смисъл от големи набори от данни. Човешкият мозък еволюира, за да открива модели, да прави визуални различавания и да разбира света чрез описания, поради което визуализацията на данни е толкова ефективна.

  Визуализацията на данни има много предимства пред предоставянето на необработени данни:

  • Визуалните обекти са по-лесни за разбиране. Човешкият мозък е програмиран за визуална комуникация. Визуализацията на данни представя необработените данни по ясен и съгласуван начин, което улеснява извеждането на информирани заключения и виждането на нещата от високо ниво.
  • Визуализираното съдържание се обработва по-бързо. Хората обработват визуални изображения, като графики и диаграми, много по-бързо от текст. Визуализацията на данни значително подобрява скоростта на вземане на решения.
  • Историите, свързани с данни, са по-привлекателни. Визуализацията на данни позволява на администраторите на данни и други специалисти да създават история от необработени входни данни. Докато някои очертават линия между творческите истории и техническия анализ, науката за данните обединява двете неща за по-голям ефект.
 • Анализът на данни е процесът на събиране, изчистване и анализиране на данните за намиране на прозрения, базирани на данните. Анализът на данни е важен, тъй като дава на вземащите решения ясна информация, която могат да използват, за да се информират за стратегията си.

  Следващата стъпка е визуализация на данните, което прави тези данни визуално използваеми за по-широка аудитория. Визуализацията на данни има силата да разказва истории, управлявани от данни, като същевременно дава възможност на хората да виждат модели или връзки, които иначе не биха забелязали.

  Както анализът на данни, така и визуализацията на данни са елементи на по-голямата дисциплина – науката за данните. Когато се използват в хармония, те могат да помогнат на професионалистите да вземат информирани решения, да увеличат разбирането си за темите, свързани с данни, и дори да прогнозират бъдещи събития. 

Следвайте Microsoft 365