Максимизиране на ефективността с картографиране на процеси

Документирайте лесно работен поток или процес, за да повишите яснотата и да идентифицирате възможности за подобрение. Решавайте проблемите и вземайте информирани решения.

Мислете визуално. Вземайте интелигентни решения и увеличете ефективността. Вземете най-новите приложения на Visio за уеб и вашия настолен компютър плюс 2 ГБ място за съхранение в OneDrive за бизнеса с Visio (план 2) – нашия най-мощен пакет за диаграми досега.


Process map displayed in Visio on a Surface laptop placed on a work desk.

Визуално дефиниране на вашия процес

Елиминирайте объркването от всеки процес чрез картографиране на подробностите. Можете да избирате между множество професионални шаблони, за да създавате всичко – от базова последователност до диаграма на процес, базирана на методология.

Контрол на качеството на процес чрез сътрудничество

Споделяйте, редактирайте и преглеждайте картата на вашия процес от всеки браузър или устройство. Използвайте съавторство*, работете съвместно и събирайте мигновена обратна връзка чрез коментиране в приложението и лесно управление на версиите.

Two people working together. One is holding a closed Surface laptop while another works on a Surface laptop in studio mode.
A person writing something by hand seated at a desk with two large desktop monitors.

Задаване на цели, очертаване на роли и премахване на повторения

Установете целите на проекта и определете лесно ролите на екипа с диаграма на процеса. Подредете обектите и техните взаимовръзки, за да идентифицирате потенциални пропуски, затруднения или припокривания в работен поток.

Събиране на цялата подходяща информация на едно място


Осигурете допълнителни подробности в картата на вашия процес на Visio със символи, върху които може да се щраква. Създайте връзка от символ към електронна таблица на Excel или друг източник на данни за още повече контекст.

Two people having a discussion and looking at a laptop screen.
A person working alone on a Surface Pro in an office.

Идентифициране на потенциални проблеми със съответствието чрез визуализация

Опростете съответствието чрез визуализиране на всяка стъпка и коефициент в даден процес, след което идентифицирайте кои елементи трябва да се променят или подобрят, за да отговарят на отрасловите стандарти.Разгледайте полезни ресурси за Visio

Най-добри практики

Вижте как картографирането на процеси може да подпомогне успеха на вашия бизнес.

Поддръжка за Office

Създайте диаграма на процес във Visio.

Правете повече неща с Visio

Спечелете допълнителни бизнес прозрения с визуализация на данни.

* За да работят по чертеж едновременно, всички автори в Windows трябва да имат Visio (план 2) и да използват настолното приложение Visio.