Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Microsoft 365
Човек, който работи на лаптоп

Дайте яснота с организационните диаграми

Образовайте хората за структурата на вашия екип с професионална организационна диаграма, създадена в Microsoft Visio.

Какво е организационна диаграма?

Организационната диаграма визуално показва вътрешната структура на организацията – например кой на кого е пряк подчинен. Те могат да бъдат създадени с писалка и хартия или с професионален софтуер за организационна диаграма, какъвто е Microsoft Visio.

 • Йерархична организационна диаграма

  Йерархичната организационна диаграма е най-често срещаният тип организационна диаграма. Тя организира хората според властта, която те имат във фирмата. Представете си една организация с президент или главен изпълнителен директор. Този човек се поставя най-отгоре на диаграмата, като всички останали са организирани йерархично по-долу.

 • Отраслова организационна диаграма

  Много организации разделят екипите си по продукт, отрасъл, а дори и по независими дъщерни дружества. Всеки екип действа автономно и разполага с ресурсите, от които се нуждае, за да постигне своите индивидуални цели. Организации като тази обикновено се изобразяват с отраслова организационна диаграма, която помага да се обясни независимият работен поток на всеки екип.

 • Матрична организационна диаграма

  Макар че е често срещано в корпоративна обстановка, не всички фирми организират своя екип йерархично. Например хората може да са подчинени на повече от един ръководител или структурата на подчинение може да се премества, за да се приспособи към различни типове проекти. В този случай една матрична организационна диаграма би била по-подходяща визуализация.

 • Линейна организационна диаграма

  Линейната организационна диаграма е една от най-простите организационни структури. В тези типове организации управлението силно разчита на единоначалието. Управлението преминава от горе надолу като водопад и всеки ръководител на отдел е упълномощен да взема каквото и да е решение, което счита, че е в най-добрия интерес на подчинените.

 • Хоризонтална организационна диаграма

  Хоризонталната (или плоска) организационна диаграма обикновено се използва за изобразяване на организации, които имат малко или никакво средно ръководство. Диаграмата може да отразява само две нива – висши администратори и хора, които изпълняват другите роли във фирмата. Тези организации често имат по-колективен подход при взимането на решения.

 • Екипна организационна диаграма

  Докато фирмите продължават да се приспособяват към новия работен свят, организирането на хората около решаването на проблеми и ефективното взимане на решения става все по-често срещано. Визуално този тип работа в екип е показана чрез екипна организационна диаграма, при която хората са гъвкаво организирани, за да се повиши сътрудничеството.

Вдъхнете живот на най-добрите си идеи

С десетките готови за използване шаблони, както и хиляди персонализируеми фигури, Visio прави лесно и забавно създаването на мощни визуализации.

Двама души, които работят заедно пред компютъра и се усмихват

Кога да използвате организационна диаграма

Човек, наведен над свой колега, който седи на бюрото си и разговаря на таблет

Съобщаване на организационната структура между екипите

Няма по-бърз начин да обясните как работи даден екип, от този чрез организационна диаграма. Те са особено полезни, когато представяте нов служител във фирма или обяснявате как нещата ще се променят под новото ръководство.

Организационната диаграма, предназначена за комуникация с екипа, трябва да бъде възможно най-проста, като същевременно включва цялата необходима информация, например кой оглавява или съставя всеки екип, конкретните роли, които попълва в организацията, и как се вземат решения.

Microsoft Visio позволява на всеки да създава лесни за разбиране визуални обекти с увереност. Избирайте от десетки предварително зададени шаблони, начални диаграми и шаблони и използвайте опциите за персонализиране на софтуера, за да сте сигурни, че всичко отговаря на марката.

Двама души седят на маса и гледат в таблет

Съответствие на промените със структурата на екипа

Всяка организация преминава през период на промяна, тъй като работата се развива или ресурсите се променят. Когато това се случи, структурата на организацията също трябва да бъде съответно променена.

Добре изградената организационна диаграма може да ви помогне да обясните корекциите, които се правят в структурата на екипа, и разпределението на ресурсите, като гарантира, че всеки разбира правилно какво се променя и защо.

Станете съавтори на професионално изглеждащи диаграми с Microsoft Visio за ефективно взимане на решения и решаване на проблеми в реално време, които могат да ви помогнат да се подготвите за преструктуриране на персонала.

Трима души седят на маса на висок плот и гледат в лаптоп

Подготовка за нови инициативи за наемане

Планирането на персонал или прогнозирането и подготовката за бъдещи нужди е част от осигуряването на успех по време на период на растеж на организацията. Целта е да се установят пропуските и да се направи план за коригирането им, преди да възникнат.

Организационните диаграми могат да бъдат полезен инструмент за визуализиране на екипите в текущото им състояние, както и за предвиждане как могат да изглеждат те на различни етапи в бъдеще. Това може да бъде съвместна дейност, която ангажира хората по време на целия процес.

Microsoft Visio ви позволява да мислите на глас. Провеждайте мозъчни атаки с колегите си, визуализирайте текущия проблем и очертавайте предстоящите промени във вашия екип.

Човек, използващ лаптоп

Хронология на развитието на документите

Макар че организационните диаграми се използват предимно за визуализиране на структурата на фирмата, те имат и някои други цели – например проследяване на хронологията на развитието. Семействата по много начини приемат същата структура като организациите, като йерархичните слоеве са от поколенията назад.

Microsoft Visio е чудесен ресурс за хора, които искат официално да документират хората, от които се състои родословното им дърво. Просто добавете имена, рождени дати, родствени връзки и други важни подробности в лист на Excel, след което го качете във Visio или създайте родословното си дърво от нула, като използвате шаблона Организационна диаграма.

Назад към разделите

Как да направите организационна диаграма

Организационните диаграми могат да варират от прости диаграми до сложни диаграми с много страници, които се базират на информация от външен източник на данни. Фигурите, които изберете за организационната диаграма, могат да показват основна информация, като например името и заглавието на лицето, или да включват повече подробности, като например неговата информация за връзка.

Създаването на полезна организационна диаграма започва с избора на инструмент за диаграми, който е едновременно мощен и лесен за използване. С своите десетки начални диаграми и много опции за персонализиране, Visio е чудесна възможност. След като сте избрали софтуера за организационни диаграми, можете да започнете да съставяте своята диаграма.

Започнете с шаблон или със съветника за организационна диаграма
Visio се предоставя с разнообразни вградени шаблони, предназначени да направят създаването на вашата организационна диаграма възможно най-просто. Можете също да проектирате своята организационна диаграма с помощта на диалоговия прозорец Съветник за организационни диаграми, който ви позволява автоматично да свързвате фигури, да създавате йерархии и дори да добавяте снимки, ако искате.

Автоматизирайте създаването на организационна диаграма с добавката „Визуализатор на данни на Visio“
Създавайте зашеметяващи висококачествени диаграми с добавката Визуализатор на данни на Visio за Excel със своя служебен или учебен акаунт за Microsoft 365. Диаграмите се чертаят автоматично от данни в работна книга на Excel. След това можете да редактирате диаграмата във Visio, и тя автоматично се синхронизира обратно в Excel.

Генериране на организационни диаграми от Active Directory
Създайте визуално привлекателна организационна диаграма за минути, като използвате информацията, която вече е съхранена в Microsoft Active Directory (AD). Обновете организационната диаграма, за да видите незабавно актуализациите, направени в данните в AD.
Научете основите на създаването на организационна диаграма във Visio.

Трансформирайте своя бизнес

Чрез тази серия уебинари научете как Microsoft Visio и Microsoft 365 могат да помогнат на фирмите да се развиват в свят, който се е променил драстично за последната година.

Проучване на полезните ресурси

Стартиране на въвеждащия курс за Visio за начинаещи

Научете как да вдъхнете живот на вашата информация с Microsoft Visio.

Визуализиране на вашия бизнес

Организационната диаграма дава на всички бърз поглед върху начина, по който е структурирана фирмата.

Внесете яснота на работното място

Подобрете работата в екип, като съобщавате визуално сложните идеи.

Създайте своя собствена организационна диаграма

Гледайте това видео, за да научите как да използвате съветника за организационни диаграми във Visio.

Разрастване на вашия бизнес

Подобрете бизнеса си със софтуер за диаграми, който ви помага да вдъхнете живот на идеите си.

Сравняване на версиите на Visio

Сравнете Visio в Microsoft 365, Visio (план 1), Visio (план 2) и основните функции, включени във всеки от тях.

Създаване на организационна диаграма във Visio

Научете как да създавате организационни диаграми в уеб или в настолното приложение на Visio с тази статия за поддръжка.

Създаване на организационна диаграма в Excel

Прочетете тази статия, за да научите как да създавате организационни диаграми с помощта на добавката „Визуализатор на данни на Visio“ в Excel.

Често задавани въпроси

 • Организационните диаграми са ефективен начин за показване на структурата на фирмата, нивата на йерархия и връзките между екипите и членовете на персонала. Организационните диаграми могат също да ви помогнат да обясните реалността в една непрекъснато развиваща се или много сложна организация.

  Шаблонът Организационна диаграма във Visio за уеб и Visio в Microsoft 365 е чудесно място за започване. Просто плъзнете цветово кодираните фигури върху платното, за да представите директори, ръководители, помощници, консултанти и дори свободни места във вашия екип, отдел или организация.

 • Да. Visio в Microsoft 365 позволява на всички потребители на Microsoft 365 да създават професионално изглеждащи организационни диаграми, както и блоксхеми, основни мрежови диаграми, диаграми на Вен, блокови диаграми и други бизнес диаграми.

  Получете достъп до Visio с Microsoft 365 на компютъра си или разширете средата си за работа с браузъра, където можете да преглеждате, създавате и редактирате организационни диаграми и други диаграми, съхранявани в облака. Visio за уеб е винаги актуален, така че никога няма да се налага да инсталирате нова версия.

  Следвайте този урок за начинаещи, за да научите как да създадете своя собствена организационна диаграма с помощта на вашия абонамент за Microsoft 365 или да сравните възможностите в ЧЗВ за Visio за уеб.

 • Във Visio можете да персонализирате облика на фигурите, като промените техните цветове на текста, шрифта, цветовете и шарките на запълване, дебелината и стила на линията или сянката. Можете също да вмъквате картини в диаграма на Visio, като например емблемата на вашата фирма или стикер от библиотеката с изображения на Visio за индивидуално довършване.

  Научете как да форматирате фигура във Visio и вмъкнете картина в диаграма на Visio с тези полезни въвеждащи курсове.

 • Свързването към данни е налично само чрез настолното приложение на Visio, но във Visio за уеб можете да преглеждате свързани към данни диаграми.

  Ако данните, които ви трябват, за да създадете организационна диаграма, вече съществуват в работен лист на Excel или указателя на Microsoft Exchange Server, Visio може автоматично да генерира фигури и конектори, за вашата диаграма.

  В момента Visio поддържа множество източници на данни, включително:

  • Работни книги на Microsoft Excel
  • Бази данни на Microsoft Access
  • Списъци на Microsoft SharePoint Foundation
  • Бази данни на Microsoft SQL Server
  • Указатели на Microsoft Exchange Server
  • Информация на Azure Active Directory
  • Други OLEDB или ODBC източници на данни
    

  За да работи правилно във Visio, източникът на данни трябва да включва колони за името на служителя, еднозначен идентификатор и лицето, на което е пряк подчинен служителят.

Следвайте Microsoft 365