Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Windows 365
A person sitting at a desk working across two monitors. A person using Outlook on a laptop. A person sitting outside working on a tablet.

Ползи от компютърните услуги в облака

Компютърните услуги в облака са голяма промяна в начина, по който бизнесите традиционно мислят за ИТ ресурсите. Ето някои причини, поради които организациите се обръщат към компютърните услуги в облака, които са готови за бъдещето.

Защо организациите избират облака

Научете как компютърните услуги в облака могат да ви помогнат да намалите разходите, да създадете по-проста и по-гъвкава работна среда и да се мащабирате с разрастването на вашия бизнес.

По-бързи иновации

Създавайте, работете съвместно и въвеждайте иновации като същевременно се предпазвате от киберзаплахи.

Икономия на разходи

Спрете да плащате за скъпи центрове за данни на място и спестете от разходите за непрекъсната поддръжка и обслужване.

Простота и гъвкавост

Опростете планирането на капацитет чрез ресурсите на компютърните услуги за самообслужване и при поискване.

Спокойствие

Инструментите, ориентирани към облака и с вградени функции за защита, са по-надеждни от традиционните методи.

Какво представляват компютърните услуги в облака?

Компютърните услуги предоставят софтуер, сървъри, място за съхранение, анализи, мрежи и бази данни по интернет като предлагат по-голяма гъвкавост и мащабируемост в сравнение с традиционната локална инфраструктура.

Човек, който използва компютър.

Други предимства на компютърните услуги в облака

Компютърните услуги в облака дават на фирмите възможността за безпроблемно мащабиране и възползване от по-голяма ефективност, гъвкавост и защита.

Човек седи на маса с лаптоп и провежда разговор.

Намаляване на административните разходи

Разходите за множеството сървъри и денонощното захранване се натрупват бързо. Компютърните услуги в облака елиминират този разход и действително опростяват управлението на ресурсите.

Човек пише на лаптоп, който показва Microsoft 365.

Защита на вашата организация от киберзаплахи

Повечето доставчици на услуги в облака предлагат интегрирани правила, технологии и контроли за защита на вашите данни, приложения и инфраструктура срещу кибератаки.

Човек, който лежи на диван и гледа изображение, показвано на таблет.

Спестяване на време с автоматични актуализации

Приложенията, базирани на облака, се обновяват автоматично, което освобождава вашия ИТ отдел от ръчно извършване на актуализации за цялата организация.

Човек, който е наведен над кухненска маса, за да пише на лаптоп, изпълняващ Outlook.

Предотвратяване на загубата на данни

Въпреки най-добрите ви усилия компютрите могат да спрат да работят правилно. Съхраняването на вашите данни в облака гарантира, че те са винаги налични дори при извънредна ситуация.

Човек, който пише на лаптоп, показващ чатове в Teams.

Получавайте нужната мощ, когато имате нужда от нея

Компютърните услуги в облака предоставят безпрецедентна свобода и гъвкавост. Ако имате нужда от допълнителна пропускателна способност, базирана в облака услуга може да отговори на това търсене незабавно.

Назад към разделите

Типове компютърни услуги в облака

Не всички облаци са едни и същи и не всяка компютърна услуга в облака е подходяща за всеки. Научете повече за моделите, видовете и услугите, които са достъпни за вас.

Двама души с предпазни каски разговарят и гледат в лаптоп.

Какво е публичен облак?

Човек, който работи на бюрото си, върху което има монитор, лаптоп и клавиатура.

Какво е частен облак?

Седнал човек, който използва таблет.

Какво е хибриден облак?

Готови ли сте да изпробвате компютърните услуги в облака?

Надеждно предавайте поточно всичко, което ви е необходимо, от облака към всяко устройство с Windows 365 компютърна функционалност в облака.

Още ресурси за компютърните услуги в облак

Прочетете ръководството за начинаещи в компютърните услуги в облака

Изследвайте нова ера в хибридните персонални компютърни услуги

Научете често срещани термини за компютърните услуги в облака

Често задавани въпроси

  • Компютърните услуги в облака (или „облакът“) представляват предоставянето на компютърни услуги – включително сървъри, място за съхранение, бази данни, работа в мрежа, софтуер, анализ и разузнаване – по интернет, с цел постигане на по-бързи иновации, гъвкави ресурси и икономии при мащабиране.

  • Компютърните услуги в облака позволяват на потребителите и фирмите да съхраняват всички свои приложения и данни онлайн, а не локално на компютър или мобилно устройство.

    Фирмите могат да използват компютърните услуги в облака за сътрудничество и комуникация, продуктивност и управление на проекти, архивиране на файлове, анализ на данни, инструменти за разработване на софтуер и други. Това е рентабилно, тъй като организацията плаща само за това, което използва.

    Организациите също така се обръщат към решения за хибридни персонални компютърни услуги, например Windows 365, за да активират виртуални процеси и отдалечено сътрудничество. Тъй като фирмите по целия свят възприемат хибридния начин на работа, става още по-ясно, че компютърните услуги в облака са най-безопасният, най-гъвкавият и най-достъпният начин за постигане на напредък.

  • Мястото за съхранение в облака е един от начините, по който както фирмите, така и потребителите използват компютърни услуги в облака. Като прави данните и ресурсите достъпни от всяко място чрез интернет, мястото за съхранение в облака дава възможност на потребителите да използват, да споделят и да си сътрудничат по документи без никакъв риск от загуба на данни.

    Базираните в облака технологии, например Windows 365, правят компютърните услуги в облака достъпни за всички потребители, тъй като позволяват на потребителите да предават поточно всички свои персонализирани приложения, инструменти, данни и настройки от облака към всяко устройство.

  • Преди да изберете доставчик на услуги в облака, от жизненоважно значение е да прецените дали доставчикът може да се справи с приложенията и данните на вашата организация. Ще искате да обмислите финансовото положение, репутацията и техническите познания на доставчика, както и да проследите постиженията му за аспекти като организация, управление, планиране и управление на риска.