Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Windows 365

Намерете подходящия за вашия бизнес план за Windows 365

Отговорете на няколко въпроса за вашия бизнес, за да намерите най-добрата за вашите нужди конфигурация на компютърна функционалност в облака.

Забележка: Когато правите това проучване, приемете, че всички потребители имат сходни нужди от компютърна производителност. Участвайте отново в проучването по всяко време като използвате сценарии за други служители.

Не сте сигурни дали имате нужда от компютърна функционалност в облака? Научете повече.
Въпроси Въпрос

Искате ли да управлявате компютрите си в облака с помощта на Microsoft Intune?

Въпроси Въпрос

Колко компютърни функционалности в облака купувате?

Въпроси Въпрос

За кои продукти на Microsoft са лицензирани тези служители днес?

(Изберете всички приложими)

Въпроси Въпрос

До какви приложения ще имат достъп тези служители на компютърните функционалности в облака?

(Изберете всички приложими)

Въпроси Въпрос

Тези служители ще изпълняват ли по много задачи, като използват няколко приложения едновременно на своите компютърни функционалности в облака?

Въпроси Въпрос

Тези служители ще имат ли достъп до компютърните си функционалности в облака от служебни устройства с инсталиран Windows 11 Pro или Windows 10 Pro?

Вземете Windows 365 компютърна функционалност в облака, която е подходяща за вас

Препоръчано
Windows 365 Enterprise

€28.30

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства 
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (само за чат и аудиоразговори)
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€31.30

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (само за чат и аудиоразговори)
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€40.40

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (само за чат и аудиоразговори)
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Препоръчано за вас
Windows 365 Enterprise

€41.40

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€50.50

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€66.70

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€75.80

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€102.10

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€124.30

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€133.40

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€159.70

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Въз основа на вашите отговори препоръчваме плановете на Windows 365 Enterprise, изброени по-долу. Въпреки това може да посетите страницата с ЧЗВ за Windows 365, за да потвърдите, че разполагате с отговарящ на условията лиценз, преди да закупите. Ако все още нямате отговарящ на условията лиценз и искате Windows 365 Enterprise, отидете на страницата Windows 11 Enterprise или страницата Microsoft 365 , за да научите повече и да закупите плана, който е подходящ за вас
Препоръчано за вас
Windows 365 Enterprise

€28.30

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства 
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (само за чат и аудиоразговори)
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€31.30

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (само за чат и аудиоразговори)
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€40.40

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (само за чат и аудиоразговори)
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Въз основа на вашите отговори препоръчваме плановете на Windows 365 Enterprise, изброени по-долу. Въпреки това може да посетите страницата с ЧЗВ за Windows 365, за да потвърдите, че разполагате с отговарящ на условията лиценз, преди да закупите. Ако все още нямате отговарящ на условията лиценз и искате Windows 365 Enterprise, отидете на страницата Windows 11 Enterprise или страницата Microsoft 365 , за да научите повече и да закупите плана, който е подходящ за вас
Препоръчано за вас
Windows 365 Enterprise

€41.40

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€50.50

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Въз основа на вашите отговори препоръчваме плановете на Windows 365 Enterprise, изброени по-долу. Въпреки това може да посетите страницата с ЧЗВ за Windows 365, за да потвърдите, че разполагате с отговарящ на условията лиценз, преди да закупите. Ако все още нямате отговарящ на условията лиценз и искате Windows 365 Enterprise, отидете на страницата Windows 11 Enterprise или страницата Microsoft 365 , за да научите повече и да закупите плана, който е подходящ за вас
Препоръчано за вас
Windows 365 Enterprise

€66.70

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€75.80

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Въз основа на вашите отговори препоръчваме плановете на Windows 365 Enterprise, изброени по-долу. Въпреки това може да посетите страницата с ЧЗВ за Windows 365, за да потвърдите, че разполагате с отговарящ на условията лиценз, преди да закупите. Ако все още нямате отговарящ на условията лиценз и искате Windows 365 Enterprise, отидете на страницата Windows 11 Enterprise или страницата Microsoft 365 , за да научите повече и да закупите плана, който е подходящ за вас
Препоръчано за вас
Windows 365 Enterprise

€124.30

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€133.40

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Windows 365 Enterprise

€159.70

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Интегриран с Microsoft Intune за разширена защита от заплахи и управление на компютри и мобилни устройства
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • Неограничен брой потребители
Изисквания за закупуване и лицензиране

Абонаментът изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роли на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент. Вижте ЧЗВ за Windows 365 за списък на поддържаните устройства и за системните изисквания.

Препоръчано за вас
Windows 365 Business

€28.30

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (само за чат и аудиоразговори)
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€31.30

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (само за чат и аудиоразговори)
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€40.40

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (само за чат и аудиоразговори)
 • До 300 потребители
Препоръчано за вас
Windows 365 Business

€32.40

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (само за чат и аудиоразговори)
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€35.40

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (само за чат и аудиоразговори)
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€44.50

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (само за чат и аудиоразговори)
 • До 300 потребители
Препоръчано за вас
Windows 365 Business

€41.40

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • До 300 потребители
Изисквания за безплатно изпробване

Абонаментът за безплатна пробна версия изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роля на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент.

Windows 365 Business

€50.50

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • До 300 потребители
Препоръчано за вас
Windows 365 Business

€45.50

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • До 300 потребители
Изисквания за безплатно изпробване

Абонаментът за безплатна пробна версия изисква достъп до центъра за администриране на Microsoft 365 с роля на глобален администратор или администратор на фактуриране, или създаване на нов клиент.

Windows 365 Business

€54.60

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • До 300 потребители
Препоръчано за вас
Windows 365 Business

€66.70

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€75.80

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€102.10

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€70.80

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€79.90

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€106.10

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • До 300 потребители
Препоръчано за вас
Windows 365 Business

€124.30

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€133.40

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€159.70

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (всички функции)
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€128.40

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€137.50

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • До 300 потребители
Windows 365 Business

€163.80

потребител/месец

Цената е без ДДС.

Абонаментът се подновява автоматично1

Този продукт в момента не се предлага за вашата страна или регион.

 • Достъп и управление на компютър в облака чрез windows365.microsoft.com
 • Поддържа настолните версии на приложенията на Microsoft 365, Outlook и OneDrive
 • Поддържа настолната версия на Microsoft Teams (всички функции)
 • Поддържа Microsoft Visual Studio, Power BI и Dynamics 365
 • До 300 потребители

Намиране на допълнителни ресурси

Често задавани въпроси

Намерете отговори на най-често задаваните въпроси.

Бъдете винаги информирани

Получавайте последните новини и актуализации за продуктите на Windows 365 и Microsoft 365.

Получаване на експертни съвети

Споделяйте и се учете от експерти в техническата общност на Windows 365.

 • [1] След като вашият платен абонамент започне, правилата за отмяна варират в зависимост от състоянието ви като нов клиент, вашия продукт и избраните домейни в Microsoft. Научете как можете да отмените абонамента си за Windows 365 и да го отмените по всяко време в центъра за администриране на Microsoft 365. Когато един абонамент бъде отменен, всички свързани данни ще бъдат изтрити. Научете повече за съхранението, изтриването и унищожаването на данни в Microsoft 365.
 • [2] Клиентите могат да получат промоционален лиценз за Windows 365 Business, Windows 365 Enterprise или и за двете издания, за да осъществяват достъп и да използват версията 2vCPU/8 ГБ/128 ГБ безплатно за до 30 дни („Период за безплатно изпробване“). За всеки клиент е наличен само по един Пробен период за всяка версия. Клиентите не могат да придобият допълнителен промоционален лиценз за никоя версия, за която преди това са придобили промоционален лиценз. След безплатното изпробване ще бъдете таксувани с приложимата такса за абонамента. Изисква се кредитна карта. Можете да отмените по всяко време, за да спрете бъдещи такси.