Вие имате визия. Ние можем да ви помогнем да я защитите.

Бъдете безстрашни с цялостен подход към защитата, която е от край до край, най-добра по рода си и управлявана от ИИ.

You have a vision. We can help you secure it

Защита на вашите хора, данни и инфраструктура

Защитавайте всичко

Защитавайте цялата си организация с интегрирани решения за бизнес защита, създадени за работа в различни платформи и среди в облака.

Опростете сложността

Приоритизирайте подходящите рискове с унифицирани инструменти за управление, създадени, за да увеличат максимално опита на хората във вашата фирма.

Хванете това, което другите пропускат

Водещият ИИ, автоматизацията и опитът ви помагат да откривате заплахи бързо, да реагирате ефективно и да укрепявате положението на защитата си.

Изградете бъдещето си

Със спокойствието, което се предоставя с изчерпателно решение за защита, вие сте свободни да растете, да създавате и да творите в бизнеса си.

Актуални решения за защита

Адаптирайте се към сложността на днешната среда за защита.

Получавайте последните новини от Microsoft Security

Бъдете винаги пред заплахите

Разкрийте противниците си с Microsoft Defender Threat Intelligence и откривайте уязвимости и неуправлявани активи с „Управление на външна повърхност на атака на Microsoft Defender“.

Мащабът и обхватът на киберпрестъпленията в 60 секунди

По време на кибератака всяка секунда е от значение. Поместихме едногодишно изследване на киберзащитата в един 60-секунден прозорец.

Оценки на MITRE Engenuity ATT&CK® за 2022 г.

Microsoft 365 Defender демонстрира водеща в отрасъла защита в оценките на MITRE Engenuity ATT&CK® за 2022 г.

A person working at their desk.

Бъдещето на съответствието и управлението на данни

Научете повече за Microsoft Purview –цялостен набор от решения на Microsoft, който ви помага да управлявате, защитавате и управлявате всичките си данни.

A bird’s eye view of people walking on a sidewalk.

Научете как нашите клиенти защитават бизнеса си

Събития в общността на Microsoft Security

Разширете своя опит, научете нови умения и изграждайте общност на тези специални събития.

Защитавайте всичко

Направете бъдещето си по-защитено. Проучете своите опции за защита днес.

1. Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.
GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.
Магически квадрант на Gartner за управление на достъпа, Майкъл Кели | Абхюдей Дейта | Енрике Тейксейра, 17 ноември 2021 г.
Отчет Gartner Magic Quadrant за унифицирани инструменти за управление на крайни точки, Дан Уилсън | Крис Силва | Том Сипола | 16 август 2021 г.
Отчет Gartner Magic Quadrant за архивиране на корпоративна информация, Майкъл Хоеф | Джеф Фогел, 24 януари 2022 г.
Gartner Magic Quadrant за платформи за защита на крайни точки, Питър Фърстбрук | Дионисио Зумърле | Пратек Бхажанка | Лорънс Пингрее | Пол Уебър, 05 май 2021 г.


2. The Forrester Wave™: доставчици за Endpoint Detection and Response, трим. 2 2022 г., Али Мелън, април 2022 г.
The Forrester Wave™: унифицирано управление на крайни точки, трим. 4 2021 г.,Уил Маккеън-Уайт, ноември 2021 г.
The Forrester New Wave™: разширено откриване и реакция (XDR), трим. 4 2021 г., Али Мелън, октомври 2021 г.
The Forrester Wave™: самоличността като услуга (IDaaS) за предприятия, трим. 3 2021 г., Шон Рян, август 2021 г.
The Forrester Wave™: Платформи за анализ на защитата, трим. 4 2020 г., Джоузеф Бланкеншип, Клер О'Малей, декември 2020 г.
The Forrester Wave™: Защита на корпоративен имейл, трим. 2 2021 г. Джоузеф Бланкеншип, Клер О'Малей, май 2021 г.
The Forrester Wave™: Софтуер като услуга за защита на крайна точка, трим. 2 2021 г., Крис Шърман с Мерит Максим, Али Мелън, Шанън Фиш, Пеги Дости, май 2021 г.
The Forrester Wave™: Платформи за защита на неструктурирани данни, трим. 2 2021 г., Хайди Шей, май 2021 г.
The Forrester Wave™: Входни точки за защита в облака, трим. 2 2021 г., Андрас Цер, май 2021 г.