Trace Id is missing

Využijte možnosti, který vám přináší každý den, se sadou Microsoft 365

Získáte online ochranu, zabezpečené cloudové úložiště a inovativní aplikace navržené s ohledem na vaše potřeby – to vše v jednom plánu.
Mladá žena pracuje na notebooku Surface a kolem hlavy jí krouží ikony aplikací Microsoft 365.

Distribuovatelný databázový stroj Microsoft Access 2016

Tento software ke stažení nainstaluje sadu součástí, které usnadňují přenos dat mezi soubory Microsoft Office a aplikacemi, které nepatří k Microsoft Office.

Důležité! Výběrem jazyka níže se změní obsah celé stránky pro daný jazyk.

 • Version:

  RTM

  Date Published:

  11. 8. 2020

  File Name:

  accessdatabaseengine_X64.exe

  accessdatabaseengine.exe

  File Size:

  79.5 MB

  77.8 MB

  Tento software ke stažení nainstaluje sadu součástí, které usnadňují přenos dat mezi existujícími soubory Microsoft Office, jako jsou soubory aplikací Microsoft Office Access (*.mdb a *.accdb) a Microsoft Office Excel (*.xls, *.xlsx a *.xlsb), a dalšími zdroji dat, jako je Microsoft SQL Server. Podporováno je i připojení k existujícím textovým souborům. Nainstalují se ovladače ODBC a OLEDB, které můžou vývojáři používat při vývoji aplikací s připojením k souborům ve formátu Office.

  Distribuovatelný databázový stroj Microsoft Access 2016 nemá sloužit:

  1. Jako obecná náhrada stroje Ace (pokud potřebujete úplnou náhradu stroje Ace, použijte SQL Server Express Edition)
  2. Jako náhrada zprostředkovatele Jet OLEDB v serverových aplikacích
  3. Jako obecný systém pro zpracování textu, tabulkový nebo databázový systém -Jako způsob vytváření souborů (k vytváření souborů podporovaných v Microsoft Office můžete použít Microsoft Office nebo automatizační službu Office)
  4. Jako systémová služba nebo serverový program, kdy kód běží pod systémovým účtem nebo pracuje souběžně s více uživatelskými identitami nebo je vysoce reentrantní a očekává bezstavové chování. Příkladem může být program spuštěný plánovačem úloh, když není přihlášený žádný uživatel, nebo program vyvolaný serverovou webovou aplikací (například ASP.NET) nebo distribuovaná součást běžící pod službami COM+.
 • Podporované operační systémy

  Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

  Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1, Windows 10 Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 nebo Windows Server 2008 R2
 • Poznámka: Než budete tento software ke stažení instalovat, musíte z počítače odebrat jakékoli předchozí verze databázového stroje Access – použijte k tomu příkaz Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.

  Instalace tohoto softwaru ke stažení:
  1. Soubor stáhněte kliknutím na tlačítko Stáhnout a uložte na pevný disk.
  2. Poklikáním na souborAccessDatabaseEngine.exe na pevném disku spusťte instalační program.
  3. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
  Používání tohoto staženého softwaru:
  1. Pokud jste uživatel aplikací, vyhledejte v dokumentaci k aplikaci podrobnosti o tom, jak použít příslušný ovladač.
  2. Pokud jste vývojář aplikací, které používají rozhraní OLEDB, nastavte u vlastnosti ConnectionString (PřipojovacíŘetězec) argument Provider (Zprostředkovatel) na hodnotu Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

   Pokud se připojujete k datům Microsoft Office Excelu, přidejte na základě typu excelového souboru příslušné rozšířené vlastnosti připojovacího řetězce OLEDB:

   Typ souboru (přípona)                                             Rozšířené vlastnosti
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Sešit Excelu 97–2003 (.xls)                                    „Excel 8.0“
   Sešit Excelu (.xlsx)                              „Excel 12.0 Xml“
   Sešit Excelu s podporou maker (.xlsm)       „Excel 12.0 Macro“
   Binární sešit Excelu, který není XML (.xlsb)       „Excel 12.0“

  3. Pokud jste vývojář aplikací, které se přes rozhraní ODBC připojují k datům Microsoft Office Accessu, nastavte připojovací řetězec na „Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};DBQ=cesta k souboru mdb/accdb“
  4. Pokud jste vývojář aplikací, které se přes rozhraní ODBC připojují k datům Microsoft Office Excelu, nastavte připojovací řetězec na „Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DBQ=cesta k souboru xls/xlsx/xlsm/xlsb“.
  Odebrání tohoto staženého softwaru:
  Samotný stažený soubor odeberete tak, že odstraníte soubor AccessDatabaseEngine.exe.
  1. V nabídce Start přejděte na Nastavení a klikněte naOvládací panely.
  2. Poklikejte na Přidat nebo odebrat programy.
  3. V seznamu aktuálně nainstalovaných programů vyberte Databázový stroj Microsoft Access 2016 a potom klikněte naOdebrat nebo Přidat/odebrat. Pokud se zobrazí dialogové okno, postupujte podle pokynů k odebrání programu.
  4. Kliknutím na Ano nebo OK potvrďte, že chcete program odebrat.
 • Ovladače Office jsou podporované jenom v určitých situacích, například:

  1. U desktopových aplikací, které čtou soubory různých formátů a zapisují do nich, včetně souborů aplikací Microsoft Office Access a Microsoft Office Excel a textových souborů.
  2. Při přenosu dat mezi soubory podporovaných formátů a databázovým úložištěm, jako je SQL Server. Například při přenosu dat z excelového sešitu do SQL Serveru pomocí Průvodce importem a exportem SQL Serveru nebo pomocí služby SSIS (SQL Server Integration Services) – za předpokladu, že úlohy SSIS běží v kontextu přihlášeného uživatele s platným podregistrem HKEY_CURRENT_USER).
Sledovat Microsoft