Trace Id is missing

Uvolněte svůj potenciál s Microsoft Copilot

Rychleji dosahujte výsledků a uvolněte svou kreativitu díky síle umělé inteligence, ať už se vydáte kamkoli.
Využití aplikace Microsoft Copilot při generování obrázků zpívajícího psa, na pomoc při identifikaci květiny a pomoc při generování e-mailu s gratulací spolupracovníkovi k povýšení.

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (samostatný instalační program)

Balíček součástí k opětovné distribuci rozhraní Microsoft .NET Framework 4 Client Profile provede instalaci knihoven runtime a souvisejících souborů rozhraní .NET Framework, které jsou zapotřebí ke spuštění většiny klientských aplikací.

Důležité! Výběrem jazyka níže se změní obsah celé stránky pro daný jazyk.

Stáhnout
 • Version:

  4

  Date Published:

  21. 2. 2011

  File Name:

  dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

  File Size:

  41.0 MB

  Rozhraní Microsoft .NET Framework 4 Client Profile obsahuje podskupinu funkcí rozhraní .NET Framework 4. Rozhraní Client Profile je určeno ke spouštění klientských aplikací a urychlení nasazení technologií WPF (Windows Presentation Foundation) a Windows Forms. Vývojáři aplikací, kteří potřebují funkce, jež nejsou součástí rozhraní Client Profile, by se měli zaměřit na plnou verzi rozhraní .NET Framework 4, nikoli na verzi Client Profile.

  Starší verze rozhraní .NET Client Profile byla k dispozici pouze pro počítače s architekturou x86 a systémem Windows XP, které neměly nainstalováno žádné rozhraní .NET Framework. S rozhraním .NET Framework 4 lze v podporovaných operačních systémech a architekturách počítačů se staršími verzemi rozhraní Framework nebo bez nich nainstalovat rozhraní Client Profile, a tím využít výhody rychlejšího nasazení a vylepšených funkcí rozhraní .NET Framework 4.

  Rozhraní Microsoft .NET Framework 4 Client Profile obsahuje následující nové funkce a vylepšení:

  • Vylepšení modulu CLR (Common Language Runtime) a knihovny BCL (Base Class Library)
   • Vyšší výkon včetně lepší podpory vícejádrových procesorů, uvolnění paměti na pozadí a připojení profileru na serveru.
   • Nový soubor mapovaný do paměti a nové číselné typy.
   • Snazší ladění chyb včetně ladění podle výpisu, minivýpisů programu Watson, ladění ve smíšeném režimu pro 64bitový kód a kódové kontrakty.
   • Úplný seznam vylepšení modulu CLR a knihovny BCL naleznete zde.
  • Inovace jazyků Visual Basic a C#, například výrazy lambda, implicitní pokračování řádků, dynamická expedice a pojmenované či volitelné parametry.
  • Vylepšení přístupu k datům a modelování
   • Technologie Entity Framework umožňuje vývojářům programovat vztahy s relačními databázemi pomocí objektů .NET a dotazu LINQ (Language Integrated Query). Tato technologie má řadu nových funkcí, jako je ignorování trvalosti objektů a podpora tříd POCO, přiřazení cizích klíčů, pomalé načítání, podpora vývoje řízeného testováním, funkce v modelu a nové operátory LINQ. Mezi další funkce patří lepší podpora n-vrstvého prostředí s objekty s automatickým sledováním, přizpůsobení tvorby kódu pomocí šablon T4, vývoj na základě modelu, lepší ovládání návrháře, vyšší výkon a rozmnožení skupin objektů. Další informace naleznete zde.
   • Datové služby WCF jsou součástí rozhraní .NET Framework. Umožňují vytvářet služby a aplikace založené na architektuře REST, které využívají protokol OData (Open Data Protocol), pomocí kterého zveřejňují a zpracovávají data na webu. Datové služby WCF mají řadu nových funkcí, mezi které patří rozšířená podpora objektů BLOB, datové vazby, počet řádků, přizpůsobení datových kanálů, projekce a vylepšené odesílání požadavků. Vestavěná integrace se sadou Microsoft Office 2010 umožňuje zveřejnit data serveru Microsoft Office SharePoint formou kanálu OData a přistupovat k danému datovému kanálu pomocí klientské knihovny datových služeb WCF. Další informace naleznete zde.
  • Vylepšení technologie WPF (Windows Presentation Foundation)
   • Byla přidána podpora pro tyto funkce systému Windows 7: vícedotykové ovládání, ovládací prvek pás karet a funkce rozšíření hlavního panelu.
   • Byla přidána podpora sady Surface 2.0 SDK.
   • Nové ovládací prvky pro obchodní aplikace včetně ovládacího prvku grafu, chytrých úprav, datové mřížky a dalších, které usnadňují práci vývojářů tvořících datově orientované aplikace.
   • Vylepšení výkonu a škálovatelnosti.
   • Vizuální vylepšení čitelnosti textu, přichycení pixelů, lokalizace a vzájemné spolupráce.
   • Úplný seznam vylepšení technologie WPF naleznete zde.
  • Vylepšení služby WF (Windows Workflow), která umožňuje vývojářům lépe hostit pracovní postupy a interagovat s nimi. Mezi tato vylepšení patří vylepšený model programování činností, vylepšené ovládání návrháře, nový styl modelování vývojových diagramů, rozšířená paleta činností, integrace pravidel pracovního postupu a nové funkce korelace zpráv. Rozhraní .NET Framework 4 nabízí také významně vyšší výkon pracovních postupů služby WF. Úplný seznam vylepšení služby WF naleznete zde.
  • Vylepšení technologie WCF (Windows Communication Foundation), jako je podpora služeb pracovních postupů WCF, které umožňují tvorbu programů pro pracovní postupy s činnostmi zaměřenými na zprávy, a podpora korelace. Rozhraní .NET Framework 4 dále nabízí nové funkce WCF, jako je zjišťování služeb, služba směrování, podpora služby REST, diagnostika a výkon. Úplný seznam vylepšení technologie WCF naleznete zde.
  • Inovativní nové funkce paralelního programování, jako je podpora paralelní smyčky, knihovna TPL (Task Parallel Library), paralelní dotaz LINQ (PLINQ) a datové struktury koordinace, které pomáhají vývojářům zužitkovat výkon vícejádrových procesorů.
 • Podporované operační systémy

  Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3

   • Windows XP SP3
   • Windows Server 2003 SP2
   • Windows Vista SP1 nebo novější
   • Windows Server 2008 (Není podporován v roli jádra serveru.)
   • Windows 7
   • Windows Server 2008 R2 (Není podporován v roli jádra serveru.)
   • Windows 7 SP1
   • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Podporované architektury:
   • x86
   • x64
  • Požadavky na hardware:
   • Doporučované minimum: procesor Pentium 1 GHz nebo rychlejší a nejméně 512 MB paměti RAM
   • Minimální volné místo na disku:
    • x86 – 600 MB
    • x64 – 1,5 GB
  • Požadované součásti:
  1. Důležité: Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější aktualizace Service Pack a důležité aktualizace systému Windows. Aktualizace zabezpečení naleznete na webu Windows Update. Instalace v 64bitovém systému Windows XP nebo v systému Windows 2003 může vyžadovat instalaci Součásti zpracování obrázků systému Windows. 32bitovou verzi Součásti zpracování obrázků systému Windows naleznete zde. 64bitovou verzi Součásti zpracování obrázků systému Windows naleznete zde .
  2. Kliknutím na tlačítko Stáhnout na této stránce zahájíte stahování. Chcete-li pouze menší instalační program pro architekturu x86, naleznete jej zde.
  3. Chcete-li okamžitě zahájit instalaci, klikněte na tlačítko Spustit.
  4. Chcete-li stažené soubory uložit v počítači a provést instalaci později, klikněte na tlačítko Uložit.
  5. Chcete-li instalaci zrušit, klikněte na tlačítko Storno.

 • Instalační program pro systém Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Server Core

  Tato verze rozhraní Microsoft .NET Framework 4 nepodporuje roli jádra serveru v systémech Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2. Chcete-li získat verzi rozhraní Microsoft .NET Framework 4, která podporuje roli jádra serveru v systému Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, přejděte na stránku Microsoft .NET Framework 4 (samostatný instalační program) pro jádro serveru.


  Soubor Readme k rozhraní .NET Framework 4

Sledovat Microsoft