Download Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (samostatný instalační program) from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (samostatný instalační program)

Důležité! Výběrem jazyka níže se dynamicky změní obsah celé stránky do daného jazyka.

Vyberte jazyk:
Balíček součástí k opětovné distribuci rozhraní Microsoft .NET Framework 4 Client Profile provede instalaci knihoven runtime a souvisejících souborů rozhraní .NET Framework, které jsou zapotřebí ke spuštění většiny klientských aplikací.