Βοηθήστε τους εργαζομένους σας να θριαμβεύσουν, με Microsoft Viva

Το Microsoft Viva είναι μια πλατφόρμα εμπειρίας εργαζομένων που συνδυάζει επικοινωνία, γνώση, μάθηση, πόρους και πληροφορίες στη ροή της εργασίας. Με την υποστήριξη του Microsoft 365 και ως εμπειρία που παρέχεται μέσω του Microsoft Teams, το Viva προάγει μια κουλτούρα ενίσχυσης υπαλλήλων και ομάδων, ώστε να έχουν πάντα την καλύτερη δυνατή απόδοση, όπου κι αν βρίσκονται.

Viva hub
Επισκόπηση
Guided Tour

Αρχική σελίδα περιήγησης

Πληροφορίες Viva

Εξισορροπήστε την παραγωγικότητα και την ευημερία

Ορισμένες δυνατότητες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά

Εξισορροπήστε την παραγωγικότητα και την ευημερία

Βοηθήστε τους υπαλλήλους και τις ομάδες σε ολόκληρο τον οργανισμό σας να ευδοκιμήσουν με προτάσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ευημερίας τους.

Δημιουργία καλύτερων εργασιακών συνηθειών με προσωπικές πληροφορίες

Βελτιώστε τη συνεργασία, την εστίαση και την ευημερία σας. Κάντε διαλείμματα μεταξύ των συσκέψεων, προστατεύστε το χρόνο για την εστιασμένη εργασία και αποσυνδεθείτε μετά το πέρας του ωραρίου.

Προώθηση μιας υγιούς εργασιακής κουλτούρας

Ενισχύστε τους διευθυντές και τους επικεφαλής με πληροφορίες που εντοπίζουν ευκαιρίες για τη βελτίωση της ευημερίας, της δέσμευσης και της αποτελεσματικότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Εξερευνήστε τον τρόπο με τον οποίο οι συμπεριφορές επηρεάζουν τα αποτελέσματα

Αντιμετωπίστε σύνθετα επιχειρηματικά ερωτήματα και εντοπίστε συσχετίσεις μεταξύ προελεύσεων δεδομένων μέσω προηγμένης ανάλυσης.

Ορίστε, διαχειριστείτε και πετύχετε στόχους

Ενημερώστε τις ομάδες για τις στρατηγικές προτεραιότητες του οργανισμού σας και επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Συνδέστε ομάδες και άτομα με κοινούς στόχους

Βοηθήστε τους υπαλλήλους και τις ομάδες να συνδεθούν με τους κορυφαίους στόχους του οργανισμού σας και εξασφαλίστε τη διαλειτουργική ευθυγράμμιση.

Βεβαιωθείτε ότι η εργασία παράγει πραγματικά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Διατηρήστε τις ομάδες συγκεντρωμένες στα πιο σημαντικά στοιχεία της επιχείρησής σας και βελτιώσετε την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Διαχειριστείτε τους στόχους εύκολα κατά τη διάρκεια της εργασίας

Εμπλουτίστε τις πληροφορίες για τους στόχους και την πρόοδό σας, με ενοποιήσεις σε κρίσιμα συστήματα εργασίας.

Μάθετε στη ροή εργασίας

Ενσωματώστε την εκμάθηση στα εργαλεία που χρησιμοποιούν ήδη οι εργαζόμενοι, με το Microsoft Teams και Microsoft 365.

Δώστε συνεργατικό χαρακτήρα στη διαδικασία εκμάθησης

Ενθαρρύνετε την κοινωνική εκμάθηση με τη συνομιλία, τις καρτέλες και τις προτάσεις ομοτίμων του Teams.

Δώστε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να ελέγχουν τη διαδικασία εκμάθησης

Υποστηρίξτε τους στόχους εκμάθησης των υπαλλήλων με σελιδοδείκτες, αναθέσεις εργασιών, εξατομικευμένες προτάσεις και μηνύματα ημερολογίου.

Συγκέντρωση πόρων εκμάθησης από ολόκληρο τον οργανισμό σας

Βοηθήστε τους υπαλλήλους να βρουν σχετικό περιεχόμενο από συνδεδεμένους παρόχους εκμάθησης, συστήματα διαχείρισης εκμάθησης και τους δικούς σας εταιρικούς πόρους.

Ανακαλύψτε γνώση και εξειδίκευση

Το Viva σας προσφέρει τη δυνατότητα να οργανώσετε αυτόματα το περιεχόμενο και την εξειδίκευση σε ολόκληρο τον οργανισμό σας, ώστε να τα βρίσκετε εύκολα.

Αναγνώριση και αυτοματοποίηση περιεχομένου

Χρησιμοποιήστε την τεχνητή νοημοσύνη για να προσδιορίσετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε αυτόματα το περιεχόμενο σε όλα τα δεδομένα του οργανισμού σας.

Επιμέλεια και οργάνωση γνώσεων

Βοηθήστε τους ειδικούς του οργανισμού σας να βελτιώσουν και να καλλιεργήσουν θέματα και σχετικούς πόρους με σελίδες θεμάτων και κάρτες θεμάτων.

Εύκολη ανακάλυψη των γνώσεων

Εμφανίστε αυτόματα κάρτες θεμάτων στις εφαρμογές του Microsoft 365 για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους να εντοπίσουν τις γνώσεις στο περιβάλλον της εργασίας τους.

Εκσυγχρονίστε την εμπειρία των υπαλλήλων σας

Ενθαρρύνετε τη συμβολή, ενισχύστε τη σύνδεση και βοηθήστε όλους τους χρήστες να ευδοκιμήσουν στον υβριδικό χώρο εργασίας.

Ενίσχυση κουλτούρας και επικοινωνίας

Προωθήστε την επικοινωνία στον χώρο εργασίας, συνδυάζοντας ειδήσεις, συνομιλίες και πόρους που ενημερώνουν, εμπνέουν και αλληλεπιδρούν.

Υποστηρίξτε και παρακινήστε τους εργαζομένους σας

Προωθήστε μια κουλτούρα ενσωμάτωσης, διαχειριστείτε την οργανωτική αλλαγή με διαφάνεια και ενθαρρύνετε τις ουσιαστικές συνδέσεις στο χώρο εργασίας.

Δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων στην εργασία

Παρέχετε στους υπαλλήλους ένα σημείο όπου μπορούν να συνδέονται, να εκφράζονται και να αισθάνονται ότι ανήκουν.

Δημιουργήστε και συμμετέχετε σε κοινότητες υπαλλήλων

Συνδεθείτε με συναδέλφους σε κοινότητες που βασίζονται σε ενδιαφέροντα, τύπους εργασίας, τμήματα και οτιδήποτε άλλο για να ενταχθείτε στην εργασία σας.

Μοιραστείτε και ανακαλύψτε γνώσεις

Ενθαρρύνετε την ανοιχτή κοινοποίηση και ανταλλαγή ιδεών, απαντήσεων και βέλτιστων πρακτικών.

Μοιραστείτε τη μοναδική άποψή σας

Χρησιμοποιήστε τη Συμμετοχή Viva για να μοιραστείτε ό,τι σας ενδιαφέρει και να συνδεθείτε με άτομα που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά σας.

Ορισμένες δυνατότητες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Προσωπικές πληροφορίες","id":"personal-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JJ?ver=3b2c","imageAlt":"The homepage in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Προσωπικές πληροφορίες","videoHref":"","content":"<p>Βελτιώστε τη συνεργασία, την εστίαση και την ευημερία σας. Κάντε διαλείμματα μεταξύ των συσκέψεων, προστατεύστε το χρόνο για την εστιασμένη εργασία και αποσυνδεθείτε μετά το πέρας του ωραρίου.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τις Πληροφορίες Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τις Πληροφορίες Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Δημιουργία καλύτερων εργασιακών συνηθειών με προσωπικές πληροφορίες"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Πληροφορίες για διευθυντές και ηγέτες","id":"leader-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JM?ver=0992","imageAlt":"The My Team tab in Viva Insights showing recommended plans, action items and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Πληροφορίες για διευθυντές και ηγέτες","videoHref":"","content":"<p>Ενισχύστε τους διευθυντές και τους επικεφαλής με πληροφορίες που εντοπίζουν ευκαιρίες για τη βελτίωση της ευημερίας, της δέσμευσης και της αποτελεσματικότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τις Πληροφορίες Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τις Πληροφορίες Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Προώθηση μιας υγιούς εργασιακής κουλτούρας"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Σύνθετες πληροφορίες","id":"advanced-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1K7?ver=6c5c","imageAlt":"Advanced insights about employees and descriptions of why they matter in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Σύνθετες πληροφορίες","videoHref":"","content":"<p>Αντιμετωπίστε σύνθετα επιχειρηματικά ερωτήματα και εντοπίστε συσχετίσεις μεταξύ προελεύσεων δεδομένων μέσω προηγμένης ανάλυσης.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τις Πληροφορίες Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τις Πληροφορίες Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Εξερευνήστε τον τρόπο με τον οποίο οι συμπεριφορές επηρεάζουν τα αποτελέσματα"}],"arialabel":"Πληροφορίες Viva","id":"viva-insights","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Πληροφορίες Viva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4WRDR","content":"<p>Βοηθήστε τους υπαλλήλους και τις ομάδες σε ολόκληρο τον οργανισμό σας να ευδοκιμήσουν με προτάσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ευημερίας τους.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τις Πληροφορίες Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τις Πληροφορίες Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Εξισορροπήστε την παραγωγικότητα και την ευημερία"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Παραμείνετε οργανωμένοι σε μεγάλη κλίμακα","id":"stay-aligned-at-scale","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Παραμείνετε οργανωμένοι σε μεγάλη κλίμακα","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52H4R","content":"<p>Βοηθήστε τους υπαλλήλους και τις ομάδες να συνδεθούν με τους κορυφαίους στόχους του οργανισμού σας και εξασφαλίστε τη διαλειτουργική ευθυγράμμιση.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τους Στόχους Viva.","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τους Στόχους Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Συνδέστε ομάδες και άτομα με κοινούς στόχους"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Εστιάστε τις ομάδες στον αντίκτυπο","id":"Focus-teams-on-impact","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Εστιάστε τις ομάδες στον αντίκτυπο\n","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52YTa","content":"<p>Διατηρήστε τις ομάδες συγκεντρωμένες στα πιο σημαντικά στοιχεία της επιχείρησής σας και βελτιώσετε την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τους Στόχους Viva.","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τους Στόχους Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Βεβαιωθείτε ότι η εργασία παράγει πραγματικά επιχειρηματικά αποτελέσματα."},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Εξερευνήστε τους Στόχους Viva","id":"Explore-Viva-Goals","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Δείτε τους στόχους στη ροή της καθημερινής εργασίας σας","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52Jkw","content":"<p>Εμπλουτίστε τις πληροφορίες για τους στόχους και την πρόοδό σας, με ενοποιήσεις σε κρίσιμα συστήματα εργασίας.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τους Στόχους Viva.","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τους Στόχους Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Διαχειριστείτε τους στόχους εύκολα κατά τη διάρκεια της εργασίας"}],"arialabel":"Στόχοι Viva","id":"viva-goals","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Στόχοι Viva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52YTd","content":"<p>Ενημερώστε τις ομάδες για τις στρατηγικές προτεραιότητες του οργανισμού σας και επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τους Στόχους Viva.","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τους Στόχους Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ορίστε, διαχειριστείτε και πετύχετε στόχους"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Κοινωνική εκμάθηση","id":"social-learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Ka?ver=3a7d","imageAlt":"A desktop display of Viva Learning courses available in a team on Teams and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a text chat in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Κοινωνική εκμάθηση","videoHref":"","content":"<p>Ενθαρρύνετε την κοινωνική εκμάθηση με τη συνομιλία, τις καρτέλες και τις προτάσεις ομοτίμων του Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε την Εκμάθηση Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε την Εκμάθηση Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Δώστε συνεργατικό χαρακτήρα στη διαδικασία εκμάθησης"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Εξατομικευμένη ανάπτυξη","id":"personalized-development","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Εξατομικευμένη ανάπτυξη","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1Kc","content":"<p>Υποστηρίξτε τους στόχους εκμάθησης των υπαλλήλων με σελιδοδείκτες, αναθέσεις εργασιών, εξατομικευμένες προτάσεις και μηνύματα ημερολογίου.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε την Εκμάθηση Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε την Εκμάθηση Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Δώστε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να ελέγχουν τη διαδικασία εκμάθησης"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ανακάλυψη περιεχομένου","id":"content-discovery","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Wi?ver=2ccd","imageAlt":"The Browse Courses screen in Teams showing different course providers.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Ανακάλυψη περιεχομένου","videoHref":"","content":"<p>Βοηθήστε τους υπαλλήλους να βρουν σχετικό περιεχόμενο από συνδεδεμένους παρόχους εκμάθησης, συστήματα διαχείρισης εκμάθησης και τους δικούς σας εταιρικούς πόρους.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε την Εκμάθηση Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε την Εκμάθηση Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Συγκέντρωση πόρων εκμάθησης από ολόκληρο τον οργανισμό σας"}],"arialabel":"Εκμάθηση Viva","id":"viva-learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Εκμάθηση Viva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Xa2l","content":"<p>Ενσωματώστε την εκμάθηση στα εργαλεία που χρησιμοποιούν ήδη οι εργαζόμενοι, με το Microsoft Teams και Microsoft 365.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε την Εκμάθηση Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε την Εκμάθηση Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Μάθετε στη ροή εργασίας"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Μετατρέψτε το περιεχόμενο σε γνώση","id":"turn-content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1WA?ver=e9a8","imageAlt":"A search for content related to Mark 8 in an organization’s data.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Μετατρέψτε το περιεχόμενο σε γνώση","videoHref":"","content":"<p>Χρησιμοποιήστε την τεχνητή νοημοσύνη για να προσδιορίσετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε αυτόματα το περιεχόμενο σε όλα τα δεδομένα του οργανισμού σας.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τα Θέματα Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τα Θέματα Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Αναγνώριση και αυτοματοποίηση περιεχομένου"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Επεξεργαστείτε θέματα","id":"curate-topics","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":15,"name":"Επεξεργαστείτε θέματα","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1WC","content":"<p>Βοηθήστε τους ειδικούς του οργανισμού σας να βελτιώσουν και να καλλιεργήσουν θέματα και σχετικούς πόρους με σελίδες θεμάτων και κάρτες θεμάτων.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τα Θέματα Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τα Θέματα Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Επιμέλεια και οργάνωση γνώσεων"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Βελτίωση εντοπισμού","id":"improve-discovery","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4WREa?ver=5ccd","imageAlt":"A topic card being displayed for Mark 8 in an email in Outlook.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Βελτίωση εντοπισμού","videoHref":"","content":"<p>Εμφανίστε αυτόματα κάρτες θεμάτων στις εφαρμογές του Microsoft 365 για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους να εντοπίσουν τις γνώσεις στο περιβάλλον της εργασίας τους.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τα Θέματα Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τα Θέματα Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Εύκολη ανακάλυψη των γνώσεων"}],"arialabel":"Θέματα Viva","id":"viva-topics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XcyW?ver=c57d","imageAlt":"[noalt]","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Θέματα Viva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1Ww","content":"<p>Το Viva σας προσφέρει τη δυνατότητα να οργανώσετε αυτόματα το περιεχόμενο και την εξειδίκευση σε ολόκληρο τον οργανισμό σας, ώστε να τα βρίσκετε εύκολα.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τα Θέματα Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τα Θέματα Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ανακαλύψτε γνώση και εξειδίκευση"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Σύνδεση ατόμων","id":"connect-people","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Jz?ver=ac89","imageAlt":"Desktop and mobile views of a team’s homepage dashboard in Viva Connections.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Σύνδεση ατόμων","videoHref":"","content":"<p>Προωθήστε την επικοινωνία στον χώρο εργασίας, συνδυάζοντας ειδήσεις, συνομιλίες και πόρους που ενημερώνουν, εμπνέουν και αλληλεπιδρούν.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τις Συνδέσεις Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τις Συνδέσεις Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ενίσχυση κουλτούρας και επικοινωνίας"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ενισχύστε τους υπαλλήλους","id":"empower-employees","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JC?ver=7ff7","imageAlt":"Three mobile displays showing a dashboard, a feed and an article with comments in Viva Connections.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Ενισχύστε τους υπαλλήλους","videoHref":"","content":"<p>Προωθήστε μια κουλτούρα ενσωμάτωσης, διαχειριστείτε την οργανωτική αλλαγή με διαφάνεια και ενθαρρύνετε τις ουσιαστικές συνδέσεις στο χώρο εργασίας.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τις Συνδέσεις Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τις Συνδέσεις Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Υποστηρίξτε και παρακινήστε τους εργαζομένους σας"}],"arialabel":"Συνδέσεις Viva","id":"viva-connections","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4WWJx?ver=f185","imageAlt":"Fifteen employee headshots and profile pictures.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Συνδέσεις Viva","videoHref":"","content":"<p>Ενθαρρύνετε τη συμβολή, ενισχύστε τη σύνδεση και βοηθήστε όλους τους χρήστες να ευδοκιμήσουν στον υβριδικό χώρο εργασίας.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τις Συνδέσεις Viva","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τις Συνδέσεις Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Εκσυγχρονίστε την εμπειρία των υπαλλήλων σας"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Κοινότητες","id":"Communities","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE53ovE?ver=a142","imageAlt":"A dashboard showing joinable communities in Viva Engage.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":21,"name":"Δημιουργία κοινοτήτων","videoHref":"","content":"<p>Συνδεθείτε με συναδέλφους σε κοινότητες που βασίζονται σε ενδιαφέροντα, τύπους εργασίας, τμήματα και οτιδήποτε άλλο για να ενταχθείτε στην εργασία σας.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τη Συμμετοχή Viva.","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/engage","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τη Συμμετοχή Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Δημιουργήστε και συμμετέχετε σε κοινότητες υπαλλήλων"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Γνώση","id":"Knowledge","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE53owb?ver=35b5","imageAlt":"A question being asked in a community in Viva Engage and employees chiming in and responding.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":22,"name":"Μοιραστείτε τη γνώση","videoHref":"","content":"<p>Ενθαρρύνετε την ανοιχτή κοινοποίηση και ανταλλαγή ιδεών, απαντήσεων και βέλτιστων πρακτικών.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τη Συμμετοχή Viva.","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/engage","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τη Συμμετοχή Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Μοιραστείτε και ανακαλύψτε γνώσεις"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Έκφραση","id":"Expression","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE53z1c?ver=5671","imageAlt":"A dashboard of company storylines viewable for a Teams user named Lydia Bauer.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":23,"name":"Ενθαρρύνετε την αυτοέκφραση","videoHref":"","content":"<p>Χρησιμοποιήστε τη Συμμετοχή Viva για να μοιραστείτε ό,τι σας ενδιαφέρει και να συνδεθείτε με άτομα που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά σας.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τη Συμμετοχή Viva.","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/engage","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τη Συμμετοχή Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Μοιραστείτε τη μοναδική άποψή σας"}],"arialabel":"Συμμετοχή Viva","id":"viva-engage","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE53z0c?ver=736a","imageAlt":"A storyline in Viva Engage for a Teams user named Darren Mouton.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Συμμετοχή Viva","videoHref":"","content":"<p>Παρέχετε στους υπαλλήλους ένα σημείο όπου μπορούν να συνδέονται, να εκφράζονται και να αισθάνονται ότι ανήκουν.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Εξερευνήστε τη Συμμετοχή Viva.","href":"https://www.microsoft.com/el-gr/microsoft-viva/engage","openInNewTab":false,"title":"Εξερευνήστε τη Συμμετοχή Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων στην εργασία"}],"itemsCount":23}

Ενισχύστε τη διαχείριση σχέσεων πελατών με τις Πωλήσεις Viva

Εξαλείψτε την ανάγκη για μη αυτόματη καταχώρηση δεδομένων και καταγράψτε αυτόματα τα δεδομένα σε οποιοδήποτε σύστημα CRM, με τη νέα εφαρμογή εμπειρίας πωλητών που χρησιμοποιεί τα Office 365 και Teams, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στις πωλήσεις.

A person smiling and using a laptop.

Εγγενής προστασία προσωπικών δεδομένων

Μόνο εσείς μπορείτε να βλέπετε τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που βασίζονται σε μοτίβα εργασίας. Τα αξιόπιστα μέτρα διαφύλαξης ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο cloud βοηθούν τους οργανισμούς να παραμένουν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κλάδου και της περιοχής.

Γρήγορα αποτελέσματα με τη Viva

Το Viva παρέχεται από το Microsoft 365 και το Microsoft Teams

Βοηθήστε τους χρήστες και τις ομάδες να εργάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές και τις εμπειρίες στις οποίες βασίζονται καθημερινά, για να συνδέονται, να συνεργάζονται και να ολοκληρώνουν την εργασία τους από οπουδήποτε.