Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές

Περιγραφή

The whole world was attacked by zombies, and the players staged a deadly rush on the endless desert highway. Game Features ——Game play Route: Escape The Undead City is relatively simple in game playing. Players only need to control the left and right direction of the car. Players can get high scores continuously killing zombies, and each impact will make the car armor -1. Xiao Bian tells you responsibly: after swinging left and right, players may feel dizzy. Players still need to pay attention when sliding from side to side, sliding traction will cause the car to slide out of the road, which will greatly reduce the speed. ——Game Content There are five different cars in the game for players to choose. Players can turn on advanced cars after accumulating certain gold coins. At the same time, there are three different scenarios for players to choose, and it is also necessary to open gold coins. The more exciting the scene is, the more powerful the car is, so that players can't stop. Players can also continuously upgrade their performance to challenge higher scores. Rich and varied content of the game, so that players are dizzying, Xiaobian himself is addicted to this game. ——Game Picture There are three different scenes in Fury Road. The game scenes are very real. The scenes of flying sand and walking stone on the desert road are amazing. When players crush the zombies, there will be pictures of limbs. Maybe these pictures will make some players feel uncomfortable, so the cowards should not enter. ——Game Difficulty Although Route: Escape The Undead City is very simple in game operation design, its game difficulty is not very simple. Players need to avoid a large number of obstacles, and some obstacles will come to the players face to face. And the car also needs gasoline supply. Players need to pick up gasoline on the way to go forward. Such clumsy players like Xiaobian often end up with cars without oil.

Στιγμιότυπα οθόνης

Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Wan Jie Technology Co Ltd

Ημερομηνία έκδοσης

7/8/2019

Μέγεθος κατά προσέγγιση

186,99 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 16 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τις περιφερειακές συσκευές, τις εφαρμογές, τα προγράμματα και το μητρώο σας
Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)


Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτού του παιχνιδιού στη Microsoft