Microsoft Enterprise Mobility + Security

Turbemeetmetega ei saa viivitada

Identiteediteenuste ja tehisintellektipõhiste uuenduste abil saate tagada turvalise ning tõhusa töö kõikjal ning iga seadme kaudu.

Uudis: Microsofti lõpppunktihaldur. Turvaline ja integreeritud halduslahendus.

Microsoft Enterprise Mobility + Security on tehisintellektipõhine mobiilsideseadmete halduse ja turbe platvorm. See aitab kaitsta teie ettevõtet ning pakub töötajatele uusi ja paindlikke töötamisvõimalusi.


Gartneri Magic Quadranti põhjal on Microsoft ühtse lõpppunktihalduse tööriistade valdkonna liider

Gartner nimetas Microsofti 2018. aastal Magic Quadranti meetodile tuginedes ühtse lõpp-punktihalduse tööriistade turu liidriks, kiites meie terviklikku visiooni ning ühtse arvutite ja mobiilsideseadmete halduse lahendusi.

Gartner logo

Kõikehõlmav turve EMS-i abil

Saate tagada mobiilseid lahendusi kasutava töötajaskonna parema kaitse, tuvastades ohud ja reageerides neile. EMS ja selle tooted täiendavad Windows 10 ja Office 365 turbefunktsioone ning laiendavad nende haaret, tagades kaitse ka kõigis neis keskkondades, mida Microsoft ei paku.

Azure Active Directory

Kõige usaldusväärsem identiteedi- ja juurdepääsuhalduse lahendus turul – aitab kaitsta kasutajate identimisteavet ning luua inimestel turvalise ühenduse vajalike rakendustega.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Süsteemihaldustarkvara pilvepõhise teabega kohapealsete arvutite, serverite ja mobiilsideseadmete haldamiseks.

Microsoft Intune

Pilvepõhine ühtne lõpp-punktihaldus, juurdepääsuhaldus ja andmekaitse.

Azure’i teabekaitse

Pilvepõhine andmete liigitamine, jälgimine, kaitse ja krüptimine.

Microsoft Cloud App Security

Pilvkeskkonna juurdepääsuturbe vahendusteenus, mis hõlmab tuvastust, käitumis- ja riskianalüüsi, andmekaitset ning ohutõrjet.

Microsofti täiustatud ohuanalüüs

Kohapealne platvorm, mis kaitseb keerukate suunatud küberrünnete ja siseohtude eest.

Azure’i täiustatud ohutõrje

Pilvepõhine lahendus, mis võimaldab identifitseerida, tuvastada ja uurida ohte, ründe ohvriks langenud objekte või ründetoiminguid.

Microsofti turbeskooriteenus

Microsoft 365 ja Azure pakuvad vajalikke ülevaateid ja aitavad parandada teie turbeolukorda.

EMS on Microsoft 365 üks tähtsamaid komponente