Riskihaldus

Parandage riski- ja nõuetelevastavust. Tuvastage andmeriskid ja hallake reguleerivat nõutelevastavust.

Risk management

Miks tuleks riskihaldust kasutada?

Riskihaldus aitab sisseehitatud privaatsusmeetmetega teil nii enda kui ka mitte-Microsofti rakendusi kasutada selleks, et tuvastada ja analüüsida pahatahtlikke ja tahtmatuid toiminguid ning neile reageerida.

Omasignaalid

Kasutajate tegevuste, toimingute ja suhtluse suurema nähtavuse tagavad kogu teie digikeskkonna omasignaalid ja rikastamised.

Teabevahetuse ulatus

Kiirsõnumite kaudu saate mugavalt nõu pidada nii otse Microsoft Teamsis kui ka muudel populaarsetel kolmandatest osapooltest teenusepakkujate platvormidel (nt Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack ja Zoom).

Praktiline teave

Riske saate kiiresti tuvastada sisseehitatud masinõppemallide abil, mis on loodud riskihaldusest rikkalike ülevaadete andmiseks.

Integreeritud töövood

Riskide maandamiseks ja juurdluste korraldamiseks vastavalt asjakohastele tööseadustele saate koostööd teha meeskonnaüleselt.

Miks on riskihaldus oluline?

15,4 miljonit dollarit

Kulu

Keskmine aasta kogukulu siseohtude lahendamise tegevustele.1

85 päeva

Aeg

Oma töötajaga seotud intsidendi lahendamiseks keskmiselt kuluv aeg.1

Riskihaldusega seotud tooted

A person using a large touchscreen monitor.

Microsoft Purview' siseriskihaldus

Siseriskihaldus aitab teil oma asutuses või ettevõttes potentsiaalseid riske tuvastada ja neile reageerida.

 

Lisateave

A meeting in a conference room with 5 people.

Microsoft Purview' suhtluse nõuetelevastavuse kontroll

Ettevõttesiseses teabevahetuses toimuvaid eetikakoodeksi rikkumisi saate kiiresti tuvastada ning neile rikkumistele reageerida. Lisaks positiivse töökeskkonna loomisele ja toetamisele aitab see teil ka täita valdkonnakohaseid vastavusnõudeid.

A person using a laptop.

Microsoft Purview' e-juurdlus

Masinõppefunktsioonide (nt ligilähedaste duplikaatide tuvastuse, meilivestluste, asjakohasuse, teemade ja nutikate siltide) abil saate aidata klientidel suuri andmemahte vähendada ja koondada.

A person using a large touchscreen monitor.

Microsoft Purview' siseriskihaldus

Siseriskihaldus aitab teil oma asutuses või ettevõttes potentsiaalseid riske tuvastada ja neile reageerida.

 

Lisateave

A meeting in a conference room with 5 people.

Microsoft Purview' suhtluse nõuetelevastavuse kontroll

Ettevõttesiseses teabevahetuses toimuvaid eetikakoodeksi rikkumisi saate kiiresti tuvastada ning neile rikkumistele reageerida. Lisaks positiivse töökeskkonna loomisele ja toetamisele aitab see teil ka täita valdkonnakohaseid vastavusnõudeid.

A person using a laptop.

Microsoft Purview' e-juurdlus

Masinõppefunktsioonide (nt ligilähedaste duplikaatide tuvastuse, meilivestluste, asjakohasuse, teemade ja nutikate siltide) abil saate aidata klientidel suuri andmemahte vähendada ja koondada.

Gartner®-i Magic Quadrant™: ettevõtteteabe arhiivimine

Microsoft nimetati 2020. aastal Gartneri ettevõtteteabe arhiivimise Magic Quadrantis oma ala parimaks.2

A person working at a desk with many monitors and devices.

Microsofti turbeteenuse kasutamise alustamine

Täitke Microsoft 365 või Microsoft Azure‘i kohta kõne teel lisateabe saamiseks vorm.

1. 2022. aasta siseohtude maksumus: Globaalne aruanne, Ponemon Institute.
2. GARTNER ja Magic Quadrant on ettevõtte Gartner, Inc. ja/või tema sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid ja teenusemärgid Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides ning neid kasutatakse siin ettevõtte loal. Kõik õigused on reserveeritud. Gartner ei toeta mitte ühtegi tarnijat, toodet ega teenust, mida ettevõtte avaldatud uuringud kujutavad. Samuti ei soovita Gartner tehnoloogiatoodete kasutajatel valida üksnes neid tarnijaid, kes on saanud parima hinnangu või keda on uuringutes muul viisil esile tõstetud. Gartneri korraldatud ja avaldatud uurimistööd hõlmavad Gartneri teadusasutuse arvamusi ja neid ei tohiks tõlgendada faktiliste väljaütlemistena. Gartner ütleb lahti igasugustest otsestest või kaudsetest garantiidest, mis on nende uuringutega seotud, sealhulgas garantiidest, mis on seotud toote kaubastatavuse või kindlaks otstarbeks sobivusega.
Gartneri ettevõtteteabe arhiivimise Magic Quadrant, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28. oktoober 2020.